Eduskunnassa kärhämä avustajien työsopimuksista

Eduskuntatalossa on useita rajoituksia kansanedustajien avustajille. He eivät muun muassa saa käyttää talon saunaa istuntopäivien aikana tai talon parkkihallia.

Sauvo Jylhä

Kansanedustajien avustajien vaikeaselkoiset työsuhdeasiat aiheuttavat toistuvasti epäselvyyksiä eduskunnassa.

– Mielelläni en käyttäisi sanaa ongelmallinen, mutta haastava alkaa olla hieman kulunut ilmaisu. Jatkuvasti meillä on joitakin neuvotteluasioita esillä, myöntää eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio.

Hän ei halua ottaa tarkempaa kantaa siihen, minkälaisia asioita on neuvoteltu.

Työsuhdekoukeroihin liittyvät ongelmat eivät ole toistaiseksi vieneet eduskuntaa käräjille, mutta Rauhion mukaan joitakin riitoja on sovittu neuvottelemalla. Haasteita aiheuttaa eniten se, että avustajat ovat työsuhteessa eduskuntaan, mutta heidän esimiehensä on kansanedustaja, joka toimii kansan luottamuksen varassa.

Käytännössä siis avustajan palkkaa kansanedustaja mutta palkan maksaa eduskunta.

– Näissä asioissa kuunnellaan kyllä herkästi kansanedustajien toiveita, Rauhio myöntää.

Työsuhdeasioissa avustajien kenkää on puristanut tilanteet, joissa kansanedustaja on halunnut solmia vielä vaalikauttakin lyhyemmän työsopimuksen vuodeksi tai puoleksikin vuodeksi. On syntynyt epäilyksiä, että lyhyempää työsuhdetta olisi käytetty koeajan jatkeena. Myös irtisanomistilanteet ovat herkkiä, koska määräaikainen työsuhde solmitaan eduskunnan eikä kansanedustajan kanssa.

Hallintojohtaja Rauhio korostaa, että lyhyemmilläkin määräaikaisille suhteille haetaan aina laillinen peruste.

– Siinä käytetään useampia erilaisia perusteita ja niitä ovat esimerkiksi avustajan oma pyyntö sekä erilaiset sijaisuudet, kuten perhevapaat.

Sekä Rauhio että eduskunta-avustajien yhdistyksen, Avustajat ilman rajoja, puheenjohtaja Kalle Salava kuitenkin huomauttavat, että pääsääntöisesti avustajien työsuhteissa ei ilmene ongelmia.

– Pitää muistaa, että avustajiakin on liki kaksi sataa ja olisi hyvin poikkeuksellista, jos tällaisia erimielisyyksiä ei ilmenisi lainkaan, sanoo Salava.

– Uuden vaalikauden alkaessa yritimme vähentää näitä 6 ja 12 kuukauden sopimuksia ja määrätietoisesti kannustimme kansanedustajia käyttämään rekrytointiin aikaa, Rauhio toteaa.

Täysin tyytyväinen Salava ei kuitenkaan ole avustajien työsopimuksiin. Avustajat ilman rajoja on innostanut avustajia järjestäytymään ammattiliittojen kautta. Tavoitteena on, että syksyllä avustajat alkaisivat neuvotella omasta työehtosopimuksesta.

– Palkat ovat jääneet jälkeen selkeästi muiden eduskunnan työntekijöiden palkoista, eikä avustajien palkkaus vastaa enää täysin tehtävän vaatimustasoa, Salava kertoo.

Avustaja saa yhden kansanedustajan avustamisesta 2 316 euroa, josta maksetaan verot. Työnkuva vaihtelee hieman kansanedustajan mukaan, mutta tyypillisesti avustaja esimerkiksi hankkii kansanedustajalle taustatietoja ja pitää huolta hänen kalenteristaan. Avustajat myös auttavat kansanedustajia puheiden ja kolumnien laatimisessa.

– Eduskunnan muilla työntekijöillä ja virkamiehillä on myös paremmat työedut, Salava lisää.

Kaikki muut eduskunnan työntekijät aina vahtimestarista valiokuntaneuvokseen saakka saavat pysäköidä autonsa eduskunnan parkkihalliin sekä rahallista tukea hammashuoltoon. Näistä eduista avustajat eivät nauti.

Työolojen erot tunnustaa myös Rauhio, mutta hän huomauttaa, että avustajien työoloja on parannettu. Hän toivottaa avustajien työehtosopimussuunnitelmat tervetulleeksi.

– Suunta on selkeästi sen suuntainen, että avustajat ovat eduskuntayhteisön täysivaltaisia jäseniä.

Kommentit

Eduskunnan henkilökunnan ja kansanedustajien päätyötehtävä on turvata Suomen Valtion ja jokaisen suomalaisen ihmisen oikeudet ja velvollisuudet oikeudenmukaisen lainsäädännön perusteella niitä itse laatien. Tämä huomioiden kansainvälisen yhteistyön.

Tähän pelkästään julkisen hallintomme edustajat ovat olleet kyvyttömiä jo aivan liian kauan jokaisen ajaessa vain ja ainoastaan omia etujaan käyttäen roomalaista oikeutta eli suosikkijärjestelmää eli oman käden oikeutta palkiten pahuudesta, maksaen hiljaisuudesta ja rangaisten normaaliudesta sekä perien kymmenyksiä pelkästä olemassa olosta osana HyväVeli -järjestelmää edustaen todellisuudessa Isänmaata eli YK-IMF-ISS eli 3. valtakuntaa ilman mitään rajoja eli rikollisten paratiisia. Isänmaan edustajat eivät välitä kenestäkään, eikä mistään pyrkien sopimaan asiat milloin kenenkin kanssa lainsäädännöstä riippumatta syyllisiä edes etsimättä rangaistuksista puhumattakaan. Muun muassa työsopimusten koeaikojen aikaisia työsuhteiden purkamisia he käyttävät poistaessaan HyväVeli -järjestelmään sopimattomat ihmiset työpaikoilta hakien ainoastaan hyviä tyyppejä tarjoten valmiiksi organisoidun elämän orjina päätyötehtävänä kuluttaminen, kiertely meillä ja maailmalla erilaisissa tapahtumissa ja yhteiskunnan eli normaalien ihmisten eli veronmaksajien varoilla lainat huomioiden eläminen. Tätä järjestelmää vastustavat ihmiset eli alemmat orjat pyritään syrjäyttämään, eristämään, kotouttamaan ja sopeuttamaan kaikkien keinojen ollessa käytössä lainsäädäntömme ja terveen järjen vastaisesti. Tämä huomioiden myyrien kautta tapahtunut vallankaappaus muun muassa suomalaisessa työelämässä 1990-luvun alun laman aikana ja jälkeen järjestäen silloisen laman muun muassa kansainvälisten luottojen kautta kaapaten samalla vallan kansainvälisessä finassimaailmassa. Isänmaassa jokainen ihminen on kansainvälinen sijoitusyhtiö saaden sateliittitilin tai muutaman monihenkilöllisyyksillä käyttöönsä identtiteettivarkauksilla ja/tai rakennetuilla hahmoilla osana internetin ihmiskauppaa sieluilla, kehoilla ja ruumiilla. Ulkoistettiin niin ihmiset elämineen kuin älylliset työtehtävät teknologiajärjestelmille automatisoiden lähes kaiken liian monen ihmisen leikkiessä Jumalaa yhteisöllisen yhteisvastuun, tieteiden ja rauhan rakentamisen nimissä. Lähes kaikki on kaupan. Lähes mikään ei ole sitä miltä näyttää.

Todellisuus totuuksiin perustuen on kadotettu HyväVeli -järjestelmän jäsenien olemassa olosta ja pyritään kadottamaan normaaleilta ihmisiltä fiktiomaailman valheiden verkkoihin ja pahuuden pauloihin, myös mediasirkuksen kautta, sisältäen maailman suurimman huijauksen jo meidän ajanlaskumme alusta lähtien Jeesuksen ja isänsä ensimmäisen ”Herran” perustaessa HyväVeli –järjestelmän maailman eri uskomuksellisten uskontojen yhdistyessä kaikenkattavan anteeksiannon –harhaopilla ja uudestisyntymän –harhaopilla tarkoittaen valekuolemia ja murhia, identtiteettivarkauksia ja rakennettuja hahmoja kaikenkattavan rikollisen toiminnan lähtökohtana jättäen syylliset rankaisematta. Valtio, kirkko ja politiikka ovat Isänmaa edustajineen. Pahuus yrittää sitä edustavien ihmisten toimesta jälleen ainoastaan muuttaa muotoaan. Rikostensa kiistäminen ei tee niitä tekemättömiksi huomioiden keskinäisten alibien antamisen.

Tosiasiassa lainsäädännön mukaan työsopimus solmitaan työantajan eli palkan maksajan ja työntekijän kesken pohjautuen lainsäädännön lisäksi mahdollisesti alalla käytettävään työehtosopimukseen tarkoituksenaan turvata kummankin osapuolen oikeudet ja velvollisuudet. Työsopimukseen voi sisältyä koeaika, jota käytettäessä työsuhteen purkamiseen on pätevä peruste työsuhteen purkamiseen mainittava. Säädöshierarkian mukaan Suomen Perustuslaki on ylin laki käytäntöineen, johon muun lainsäädännön käytäntöineen tulee perustua ollen muutoin mitätöntä ja pätemätöntä sisältäen niiden pohjalta tehdyt päätökset ja sopimukset. Työehtosopimuksissa on sovittu tietyistä asioista lakeja paremmin eri alojen erityispiirteitä huomioiden. Työsopimuksessa tulee olla kirjattu mahdollisesti käytettäväksi sovittu työehtosopimus.

Eduskunnan avustajien työsopimukset ovat kauttaaltaan lainsäädäntömme vastaisia, joten ne ovat näinollen mitättömiä ja pätemättömiä ollen osaltaan osoituksena Eduskuntatalon henkilökunnan ja kansanedustajien pätemättömyydestä tehtäviinsä ollen sopivia Isänmaan palvelijoita sokeina ja kuuroina todellisuudelle välinpitämättömyydessä kasvavassa ymmärtämättömyydessään. Tämä huomioiden Isänmaan aivopesukoulutusjärjestelmän tuottamat Isänmaan palvelijat aina yliopistojen tutkintoja myöten normaalien ihmisten eli veronmaksajien varoin vastoin Suomen Perustuslakia aina 1970-luvulta lähtien yhteisöllisen yhteisvastuun, tieteiden ja rauhan rakentamisen nimissä.

Toimestani valtio- ja maanpetossyytteet huomioiden kaikenkattavan rikollisuuden lakkauttaen niin ihmisavon, ihmisoikeudet kuin perusoikeudet pelkästään edustuksellisen julkisen hallintomme edustajien toimesta ja suojeluksessa heitä vastaan. Valtio- ja maanpetokset täyttyivät jo vuonna 1995 liityttäessä EU-liittovaltioon jatkuen päivittäin ollen osa Isänmaata eli YK-IMF-ISS kuten muutkin maailman liittovaltiot eli unionit. Täysin korruptoituneen yhteiskuntamme oikeusjärjestelmän edustajat ovat tahdottomia ottamaan asiaa käsittelyyn huomioiden vaatimukseni Kansallisen Hätätilan -julistamisesta ja Poikkeuslakia mahdollistaen muun muassa toimimiseni pääsyyttäjänä pyrkimyksenä palauttaa alkuperäisen itsenäisyytemme alkuperäinen hallintomuoto eli perustuslaillinen monarkkia ollen ensimmäinen monarkki sen ollessa työpaikka asiallista palkkaa vastaan ihan ihmisenä ja suomen kansalaisena puheideni ja tekojeni johdosta niiden ollessa yhtä. Paljon älyllistä työtä tarjolla asiallisia palkkoja vastaan kunkin ihmisen omat kyvyt eli tiedot ja taidot käyttää tietojaan sekä tahtotilat huomioiden ilman tuttavankauppaa oikeudenmukaisen lainsäädännön asettaessa samat rajat jokaiselle ihmiselle. Mahdollisuus myös vaurastua ja jopa rikastua lainsäädännön asettamissa rajoissa. Kaikista ei ole kaikkiin tehtäviin. Kenenkään oikeus ei mene toisten oikeuksien yli ollessamme erilaisia niin sisäisiltä kuin ulkoisilta ominaisuuksiltamme, asemaltamme ja vauraudeltamme. Tämä on myös todellisen demokratian perusta ollessamme ihmisinä tasa-arvoisia. Jokainen on tärkeä hänen puheidensa ja tekojensa vaikuttaessa maailmankaikkeuteen. Kansainvälistä yhteistyötä. Ei orjuutta. Ei yksimielisyyttä. Paljon tervettä järkeä osana todellista sivistystä. Kunnia heille keille kunnia kuuluu. Rikoksista rangaistaan. Rikokset eivät vanhene koskaan.

TOTUUS - OIKEUS - VAPAUS. Olemme elämän arvoisia, ihmisinä. Tervetuloa ihmisten joukkoon mukaan. Välittämisestä se lähtee ja välittäminen lähtee jokaisesta ihmisestä itsestään.

Anne Metsälä

Avustajien työehdot ovat kehnot, mistä johtuen vaihtuvuuskin on suurta. Tehtäviin hakee nuoria, työelämässä kokemattomia sekä politiikasta kiinnostuneita tai siinä aktiivisia. Vaihtuvuus heikentää osaltaan kansanedustajien mahdollisuutta tehdä työtään hyvin. Hyvä jos suuntana on avustajien syrjinnän lopettaminen talon sisällä.

Kansanedustajan avustaja

Niiden avustajien, joilla on ollut vaalikautta lyhyempi työsopimus ilman omaa pyyntöä kannattaa ottaa yhteyttä ammattiliittonsa lakimieheen.

Luenlakia

Arlin vs suomen valtio käräjätuomio sai lainvoiman. Arlin voitti työsopimusriita-asian. Eli Ei ollut perustetta tehdä alle vaalikauden mittaista työsopimusta. Ja Arlin irtisanottiin laittomasti. Oikea tuomio. Totuus ja oikeus voitti.

Avustajien voitto