Jokerilinjasta Paloheinässä asukastilaisuus

Rakennusvirasto laatii katusuunnitelmaa Kuusmiehentielle, jossa tulee kulkemaan joukkoliikenteen runkolinja Jokeri 2. Jokeri 2 -linjalle rakennetaan oma Kuusmiehentiestä erotettu katuosa kadun pohjoisreunalle. Aluksi Jokeri 2 -linjaa liikennöidään busseilla, myöhemmin tulevaisuudessa mahdollisesti raideliikenteellä.

 Suunnitelmaluonnos esitellään 9. elokuuta kello 18–19 Paloheinä Golfin tiloissa, Kuusmiehentie 13. Luonnokseen voi tutustua myös 1.–12. elokuuta rakennusviraston verkkosivuilla osoitteessa www.hkr.hel.fi/suunnitelmat ja asiakaspalvelussa (Pohjoinen Makasiinikatu 9).

Kommentit

Miksi Jokeri 2 ei voida kerralla rakentaa raiteille? Raideliikennettä tulisi kehittää määrätietoisemmin Helsingin seudulla.

Kimpe

Miksi ihmeessä Kuusmiehentien viereen pitäisi rakentaa erillinen joukkoliikennekatu yhdelle bussille, ja vielä puistoalueelle? Jos tällaista linjaa ylipäätään tarvitaan, miksi bussit eivät voi ajaa nykyistä valmista katuväylää pitkin, missä muutenkin on melko hiljainen liikenne?

Hullu suunnitelma

On hyvä, että linja rakennetaan omalle väylälle ja samalla muutetaan Kuusmiehentien rakennetta. Kuusmiehentiellä on eniten liikennettä alueella ja siinä ajetaan aivan liian kovaa. Ja se on huonossa kunnossa.

asukas vuodesta 1996

Jos nykyinen katu on huonossa kunnossa, tai jos kadulla ajetaan liian kovaa, niin eihän se sillä parane että rakennetaan uusi katu vanhan viereen!

Hullu mikä hullu

Itse en ymmärrä, miksi Jokeri2-linjan ylipäätään täytyy mennä Paloheinän kautta.
Paloheinästä ja Torpparinmäestä tuskin matkustaa paljon ihmisiä Vantaan Myyrmäkeen. Malmi-Paloheinä välillä tosin saattaa olla matkustustarvetta. Malmilta taas pääsee kehäradan valmistuttua junalla nopeammin Myyrmäkeen. En sitten tiedä, kuinka paljon Itä-Helsingistä tehdään joukkoliikennematkoja Myyrmäkeen.

titityy