Myllypuron lämpökeskus uusitaan

Helsingin Energia modernisoi Myllypuron lämpökeskusta. Lämpökeskus muutetaan öljykäyttöisestä maakaasua käyttäväksi. Muutostyöhön kuuluu varapolttoaineeksi jäävän kevyen polttoöljyn kahden uuden säiliön rakentaminen ja maisemointi maan alle. Kooltaan nykyisiä pienemmät säiliöt sijoitetaan vahvistetun asemakaavan mukaisesti lämpökeskuksen viereen kallion sisään louhittavaan tilaan. Vanhat säiliöt puretaan.

Rakennustyöt alueella valmistuvat loppukesästä. Ensi viikolla tehdään maakaasuputkiston puhallustöitä, mistä aiheutuu meluhaittaa lähiympäristölle. Haittojen minimoimiseksi puhalluksia tehdään vain päiväsaikaan.

Lämpökeskuksen sisäpuoliset muutostyöt valmistuvat kuluvan vuoden lopussa. Maan alle sijoitettavat öljysäiliöt valmistuvat käyttöön vuoden 2015 puolella .

 Myllypuron lämpökeskus toimii huippu- ja varakäytössä. Lämpökeskuksen vuosittaiset käyttötunnit ovat vähäisiä ja vaihtelevat talven kylmyydestä riippuen.

toimitus