Nämä naiset päihittävät miehet ansiotuloissa

Miesten ja naisten ansioiden erot ovat suurimmillaan lapsiperheissä, kun lapset ovat pieniä. Pienimmillään ne ovat lapsettomilla pareilla.

Sirpa Repo

Naisten ansiotulot jäävät keskimäärin miesten tuloja pienemmiksi, mutta yhdessä väestöryhmässä naiset kirivät aika ajoin miesten edelle.

Tilastokeskuksen tuoreen julkaisun mukaan yksin asuvien työssä käyvien naisten tulot ovat monessa ikäryhmässä suuremmat kuin työssä käyvillä sinkkumiehillä. Sinkkunaiset peittoavat miehet sekä alle 25-vuotiaiden, 35–44-vuotiaiden ja varsinkin eläkeikää lähestyvien, 55–64-vuotiaiden ikäryhmissä.

Keskimäärin sinkkunaiset häviävät kuitenkin tuloissa sinkkumiehille, käy ilmi naisten ja miesten asemaa arvioivasta Työ, talous ja tasa-arvo -julkaisusta.

Selvitys paljastaa myös perheellisten naisten ja miesten isot tuloerot.

Lapsiperheissä puolisoiden väliset tuloerot ovat suurimmillaan nuorimman lapsen ollessa alle 3-vuotias. Isien ansiotaso on tällöin kolminkertainen äitien ansioihin verrattuna.

Kun nuorin lapsi täyttää kolme vuotta, äitien ansiotulot alkavat kasvaa, mutta eivät kuitenkaan saavuta isien ansiotuloja, jotka myös paranevat perheen lasten kasvaessa.

Pienimmillään naisten ja miesten tuloerot ovat lapsettomilla työikäisillä pariskunnilla. Näissä kotitalouksissa naiset tuovat talouteen keskimäärin 45 prosenttia puolisoiden yhteenlasketuista henkilökohtaisista tuloista, kun lapsiperheissä naisten osuus tuloista on keskimäärin 40 prosenttia.

Kommentit

Jos sinkku tarkoittaa lapsetonta naisihmistä, niin eikös naissinkkujen hyvät tulot ole luonnonlaki. Ei perhevapaita, ei perässä vedettäviä, saapi nainen proskuttaa ja toteuttaa itteänsä esteettä. Voi työskennellä 24/7, opiskella, matkustella ja vaihtaa asuinsijaa uran etenemisen mukaan.

Perheellistä naisen uralla etenemistä hillitsee mies ja lapset. Jos miehen ja lapset hankkii, on ne hoidettava.

Vanhemmat sukupolvet tietävät, että mies halusi olla perheen pää eikä tykännyt jos vaimo tienasi enemmän. Semmoinen piti ainakin salassa pitää sukulaisilta ja naapureilta. Jos nainen sai johtajan tai päällikön tittelin, oli vaikea salata ja eessä oli katastrooffi. Me ison ikäluokan nuorimmat aloimme jo hyväksyä ihmisten, urakehitysten ja tulojen erilaisuuden. Autuas mies, jonka vaimo tienaa enemmän ja siitä huolimatta miestään rakastaa.

asiaihminen