PTT: Vuokralaisille tulossa taas kallis vuosi Helsingissä

Pääkaupunkiseudulla vuokria nostavat omistusasunnoille kaavailtu lainakatto sekä liian hidas vuokra-asuntotuotanto.

Päivi Tuovinen

Vuokrat kallistuvat tänä vuonna selvästi omistusasuntojen hintoja nopeammin, ennustaa Pellervon taloudellinen tutkimuskeskus PTT. Omistusasuminen on ollut jo neljänä viime vuonna poikkeuksellisen halpaa vuokra-asumiseen verrattuna eikä trendi näytä kääntyvän.

PTT:n mukaan vuokra-asumisen kalleus on seurausta liian vähäisestä vuokra-asuntotuotannosta sekä työttömyyden kotitalouksissa aiheuttamassa epävarmuudesta.

Omistusasuntojen hintaan PTT ennustaa tänä vuonna maltillista 1,5 prosentin nousua, mutta alueelliset vaihtelut voivat olla isoja. Hintajohtajana jatkaa pääkaupunkiseutu. Vaikeilla rakennemuutospaikkakunnilla kuten Oulussa hinnat eivät kuitenkaan nouse lainkaan.

Asuntojen hintoja pitää PTT:n mukaan korkealla muun muassa poikkeuksellisen matalat lainakorot. Työttömyyden kasvu saa kotitaloudet kuitenkin entistä varovaisemmiksi, tutkimuskeskus ennakoin.

Vuokrien keskimääräiseksi nousuksi ennustetaan 3,5 prosenttia.

Suurimman haasteen edessä asuntomarkkinoilla ovat PTT:n mukaan ensiasunnon ostajat. Hallituksen kaavailema lainakatto hankaloittaa ensiasunnon ostoa etenkin Helsingissä ja muualla pk-seudulla, jossa asuntoa varten on hankala säästää korkeiden vuokrien takia.

Lainakatto tuleekin PTT:n mukaan lisäämään vuokra-asuntojen kysyntää. Ilman vuokra-asuntojen tarjonnan kasvua, lainakatto myös nostaa vuokria entisestään.

PTT:n mukaan lainakatto voi oikein käytettynä tuoda vakautta asuntomarkkinoille. Jokainen muutos aiheuttaa kuitekin häiriöitä markkinoille, joten lainakattoa tulisi tutkijoiden mielestä muuttaa vain, jos velkaantuminen kasvaa ripeästi.