Palkansaajien jako jyrkkenee: Ansiot nousevat, vaikka työttömyys kasvaa

Töissä olevien palkansaajien yhteenlaskettu palkkasumma nousee edelleen huolimatta siitä, että työllisten määrä vähenee.


Työmarkkinoilla jako hyvin ja huonosti pärjääviin työntekijöihin näyttää kiihtyvän. Ilmiöstä kertoo palkkasumman kasvu samaan aikaan, kun työttömien määrä edelleen paisuu ja työllisyys pienenee.

Tilastokeskus kertoi maanantaina, että Suomen talouden palkkasumma jatkoi kasvuaan keväällä ja alkukesällä. Pelkästään kesäkuussa palkkasumma kasvoi prosentilla viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Työttömyys puolestaan nousi kesäkuussa huippulukemiin. Virallisena työttömyyslukuna käytetty Tilastokeskuksen arvio työttömien määrästä oli kesäkuussa 9,2 prosenttia. Työllisten määrä väheni puolestaan 18 000 viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Tutkijat ovat jo pitkään arvioineet, että työmarkkinat ”polarisoituvat” eli jakautuvat kahteen ääripäähän entistä voimakkaammin.

Hyvin palkattua työtä syntyy korkean osaamisen aloille, joilla työn tuottavuus on suurta. Samaan aikaan tuottavuuden kasvu voi jopa vähentää työvoiman kokonaistarvetta, ja työttömyys uhkaa jäädä pysyvästi korkeammalle kuin ennen taantumaa.

Uutta työtä syntyy toisaalta huonommin palkatuille aloille, ja keskipalkkaista työtä häviää.

Tilastokeskuksen tuoreet palkkasummatilastot kertovat myös Suomen teollisuuden jatkuvasta ahdingosta. Kesäkuussa palkkasumma nousi Suomessa kaikilla muilla aloilla muttei teollisuudessa.

Rivakimmin palkkasumma kasvoi yksityissektorilla, jossa kovinta nousuvauhtia pitivät yllä yksityiset terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut. Niillä kasvua mitattiin peräti 4 prosenttia viime vuodesta. Rakentamisessa palkkasumma kasvoi 2,9 prosenttia ja kaupan alallakin 1,8 prosenttia.

Sen sijaan julkisella sektorilla palkkasumma kääntyi kesäkuussa laskuun ja kutistui 0,6 prosenttia viime vuodesta.

Vielä viime vuonna palkkasumma kasvoi julkisella sektorilla nopeammin kuin yksityisellä puolella.

Palkkasumma on työntekijöille maksettujen bruttopalkkojen summa ilman optioita. Palkkasummaan vaikuttavat työllisyydessä ja palkansaajien ansiotasossa tapahtuvat muutokset.

Käyttäjän mikko.valimaa@media.fi kuva
Mikko Välimaa