Nämä naiset päihittävät miehet ansiotuloissa

Miesten ja naisten ansioiden erot ovat suurimmillaan lapsiperheissä, kun lapset ovat pieniä. Pienimmillään ne ovat lapsettomilla pareilla.

Sirpa Repo

Naisten ansiotulot jäävät keskimäärin miesten tuloja pienemmiksi, mutta yhdessä väestöryhmässä naiset kirivät aika ajoin miesten edelle.

Tilastokeskuksen tuoreen julkaisun mukaan yksin asuvien työssä käyvien naisten tulot ovat monessa ikäryhmässä suuremmat kuin työssä käyvillä sinkkumiehillä. Sinkkunaiset peittoavat miehet sekä alle 25-vuotiaiden, 35–44-vuotiaiden ja varsinkin eläkeikää lähestyvien, 55–64-vuotiaiden ikäryhmissä.

Keskimäärin sinkkunaiset häviävät kuitenkin tuloissa sinkkumiehille, käy ilmi naisten ja miesten asemaa arvioivasta Työ, talous ja tasa-arvo -julkaisusta.

Selvitys paljastaa myös perheellisten naisten ja miesten isot tuloerot.

Lapsiperheissä puolisoiden väliset tuloerot ovat suurimmillaan nuorimman lapsen ollessa alle 3-vuotias. Isien ansiotaso on tällöin kolminkertainen äitien ansioihin verrattuna.

Kun nuorin lapsi täyttää kolme vuotta, äitien ansiotulot alkavat kasvaa, mutta eivät kuitenkaan saavuta isien ansiotuloja, jotka myös paranevat perheen lasten kasvaessa.

Pienimmillään naisten ja miesten tuloerot ovat lapsettomilla työikäisillä pariskunnilla. Näissä kotitalouksissa naiset tuovat talouteen keskimäärin 45 prosenttia puolisoiden yhteenlasketuista henkilökohtaisista tuloista, kun lapsiperheissä naisten osuus tuloista on keskimäärin 40 prosenttia.

toimitus