Palkkaa neljältä tunnilta päivässä ilman takeita jatkosta – ottaisitko tällaisen työn?

Nollatyösopimuksia tehdään entistä enemmän ja useilla eri aloilla.

Johanna Erjonsalo

Noin 83 000 palkansaajalla on niin kutsuttu nollatuntisopimus. Se on 4 prosenttia kaikista palkansaajista. Tämä selviää Tilastokeskuksen tuoreesta tilastosta. Siinä kerättiin ensimmäistä kertaa tietoa nollatuntisopimuksella työskentelevistä suomalaisista.

Nollatuntisopimuksella tarkoitetaan työsopimusta, jossa minimityötuntien määräksi on sovittu nolla tuntia, esimerkiksi 0–29 tuntia/viikossa.

Enemmistö 15–64-vuotiasta nollatuntisopimuksella työskentelevistä oli naisia. Miesten osuus oli 43 prosenttia. Nollatuntisopimuksella työskentelevät olivat pääosin nuoria: lähes puolet oli alle 25-vuotiaita ja 65 prosenttia oli alle 30-vuotiaita.

Nollatuntisopimuksella työskennellään pääsääntöisesti osa-aikaisesti. Tavanomainen viikkotyöaika oli keskimäärin 23 tuntia viikossa. Jos tekee viitenä päivänä viikossa töitä, työtunteja riittää päivään vain neljä.

Valtaosalla, 72 prosentilla, työsuhde oli toistaiseksi voimassa oleva. Määräaikainen työsuhde oli vastaavasti 28 prosentilla.

Eniten tällaisella sopimuksella työskenteleviä oli tukku- ja vähittäiskaupan, terveys- ja sosiaalipalveluiden sekä majoitus- ja ravitsemustoiminnan toimialoilla. Yleisimmät ammatit olivat ammattiluokituksen mukaan myyjä, hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijä sekä palvelutyöntekijät.

Käyttäjän Minna Rajainmäki kuva
Minna Rajainmäki