Hyväksikäyttörikosten ehkäisy ei saanut rahaa

Lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin syyllistymistä voidaan ehkäistä ennalta esimerkiksi antamalla henkilölle toisenlaisia ajatusmalleja käsitellä taipumustaan.

Johanna Erjonsalo

TUKI Suomen on EU-määräyksen mukaan järjestettävä tukipalveluita henkilöille, joilla on pedofiilisiä taipumuksia.

Sexpo-säätiö yhdessä terveysalan toimijoiden kanssa odottaa parhaillaan rahoituspäätöstä Estä ajoissa -hankkeelle. Hankkeen tarkoituksena on auttaa henkilöitä, joilla on kohonnut riski syyllistyä pedofiliaan. Viime vuonna rahoitusta ei löytynyt.

– Seksuaaliset mieltymykset rakentuvat usein jo lapsuudessa. Ne ovat osittain synnynnäisiä piirteitä ja kiinnittyvät varhaislapsuuden tilanteisiin, joissa lapsi on kokenut mielihyvää joissain tietyissä tilanteissa, kertoo säätiön toiminnanjohtaja Tommi Paalanen .

Sexpon neljälle vuodelle Raha-automaattiyhdistykseltä (RAY) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) hakema summa on 640 000 euroa. Asia ratkeaa vuoden loppuun mennessä.

Hankkeen tarkoituksena on ennaltaehkäistä lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten syntyä sekä ohjata terapiapalveluiden piiriin niitä, joilla on kohonnut riski syyllistyä tällaiseen rikokseen.

– Hyväksikäyttö voi tuhota usean ihmisen elämän ja rikkoa perheitä. Yhdenkin tapauksen ennaltaehkäisy on tärkeää, Paalanen toteaa.

Oikeuspsykiatristen tutkimusten mukaan noin kaksi prosenttia aikuisväestössä tuntee seksuaalista vetovoimaa lapsia kohtaan. Määrällisesti noin 40 000 aikuista miestä kuuluu näin riskiryhmään.

– Hankkeessa puhutaan pääasiassa miehistä, koska miehet ovat useimmin seksuaalirikosten tekijöinä, Paalanen selventää.

Rikokseen syyllistymisen riskiä nostavat muun muassa mielenterveysongelmat ja syrjäytyminen.

Yksi kohderyhmä ovat nuoret.

– Seksuaalisia mieltymyksiä ei voi muuttaa, mutta rajaa, koska ajatukset siirtyvät tekoihin, voidaan, sanoo Paalanen.

Terapia voi olla ryhmä- tai yksilömuotoista.

Paalanen kehottaa taipumustaan epäileviä tekemään itselleen muutaman kysymyksen: Kun katselen lapsia uimarannalla, herääkö minussa seksuaalisia tunteita? Olenko kosketellut lasta sopimattomalla tavalla?

Sexpon hankkeen kautta apua voivat saada nimenomaan ne, jotka eivät ole vielä syyllistyneet lapsiin kohdistuvaan seksuaalirikokseen, mutta haluavat saada apua tuntemuksiinsa. Terapiamuoto sivuaa alkoholistien hoitoa, jossa ”retkahtamisen” varalle ihmiselle annetaan uusia ajattelutapoja käsitellä asiaa.

Terapialla on tarkoitus parantaa myös elämänhallintataitoja.

– Kun elämänhallinta saadaan kuntoon, ihminen pystyy keskittymään erilaisiin asioihin ja hallitsemaan muutenkin elämäänsä.

Tyypillisimmät , jo nyt Sexpon terapiapalveluihin tulevat, ovat alaikäisiin kohdistuneista seksuaalirikoksista tuomionsa saaneita ja vankilasta vapautuneita.

Muiden osalta kynnys hakea ennaltaehkäisevää apua on vielä suuri.

EU vaatii

Suomea sitoo EU-direktiivi, jossa edellytetään lasten ja nuorten seksuaalisen kaltoinkohtelun tukipalveluiden järjestämistä jäsenmaissa.

Valtion olisi pitänyt järjestää palveluita jo viime vuonna, mutta hanke ei saanut rahoitusta.

Pilottihankkeessa ovat Sexpon lisäksi mukana Kriminaalihuollon tukisäätiö, Pelastakaa Lapset, Åbo Akademi, Rikosseuraamusalan koulutuskeskus ja Hus.

Sexpo tarjoaa neuvonta- ja terapiapalveluja henkilöille, jotka tuntevat seksuaalista kiinnostusta lapsiin, sekä jo lapsiin kohdistuneisiin seksuaalirikoksiin syyllistyneille.

Muutama terapeutti Sexpossa tarjoaa terapiaa seksuaalirikoksista tuomituille, mutta aikoja on rajallisesti.

Terapia on maksullista.

Written by:

Sanna Jompero

Ota yhteyttä