HSL lopettaa Kutsuplussan – palvelu saattaa aloittaa uudestaan 2017

Kutsuplus-bussit poistuvat liikenteestä vuoden lopussa.

Klaus Nurmi

Helsingin seudun liikenteen hallitus on päättänyt lopettaa Kutsuplus-kokeilun, joka tuli kaikille avoimeksi liikenteeksi keväällä 2013.

Kokeilu päättyy tämän vuoden lopussa, koska se ei saavuttanut sellaista käyttäjämäärää kuin HSL toivoi. Jäsenkunnat eivät ole halukkaita rahoittamaan palvelua tiukentuneessa taloudellisessa tilanteessa.

HSL selvittää nyt täysin markkinaehtoisen Kutsuplus-tyyppisen palvelun mahdollisuutta. Tällainen palvelu olisi jonkin yrityksen hoitamaa eikä HSL:n järjestämää tai rahoittamaa.

Uudistunut matkojen yhdistelyyn perustuva liikennekokeilu olisi mahdollista aikaisintaan vuoden 2017 alusta.

Kutsuplus-busseja ja siihen liittyviä matkakukkaroita voi käyttää vuoden loppuun asti normaalisti. HSL palauttaa yksityis- ja yritysasiakkaiden matkakukkaroihin jääneet rahat palvelun päättymisen jälkeen. Miten se tapahtuu, siitä ilmoitetaan asiakkaille myöhemmin.

– Asiakkaiden rahat ovat turvassa vakuuttaa HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi.

Asiakkaiden rahat ovat turvassa."

Kutsuplus-kokeilu alkoi Aalto-yliopiston joukkoliikenteen kehitysprojektina 2007. Vuonna 2010 kehityshankkeessa päästiin kokeiluvaiheeseen. Siinä pääkaupunkiseudun korkeakoulukampusten välisiä yhteyksiä hoidettiin täysin automatisoidulla kutsuliikennejärjestelmällä.

Muille matkustajille liikennöinti alkoi huhtikuussa 2013.

Kutsuplus-minibusseja on liikenteessä 15. Ne ovat kuljettaneet muun muassa yritysasiakkaita asiakastapaamisiin ja lapsia harrastuksiin.

Tänä vuonna lokakuun loppuun mennessä matkoja on tehty 81 000. Se on 59 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

Kutsuplus-tyyppisen liikennemuodon kehittämistä pidetään tärkeänä. Se voi olla yksi keino helpottaa ruuhkautumista.

Suomessa kehitetty Kutsuplus-ohjelmisto on yksi maailman pisimmälle viedyistä matkojenyhdistelyohjelmistoista.

toimitus