"Hesburgerin työmäärällä ei kukaan elä" – Näin Hesen omistaja vastaa kritiikkiin

Hesburgerin toimitusjohtaja Heikki Salmela vastaa sosiaalisessa mediassa syntyneeseen kohuun Hesburgerin työehdoista.

Jussi Virkkumaa

Keskustelu osa-aikatyön pelisäännöistä Suomessa jatkuu edelleen kiivaana. Sosiaalisessa mediassa on levinnyt laajalle PAMin valtuuston jäsenen Anne Nymanin avoin kirje Hesburgerin toimitusjohtajalle Heikki Salmelalle.

Kirjeessä Nyman kritisoi Salmelan lausuntoa siitä, kuinka viikkotyötunnit tulisi nostaa 40:stä 45:een. Salmela puolestaan on moittinut julkisesti suomalaisten työmotivaatiota.

Nyman ihmettelee, miksi Hesburgerin työntekijät eivät voi vaihtaa työpaikkaansa, koska vaihdon jälkeen heille on tarjolla vain neljän tunnin mittaisia viikkotyötuntisopimuksia.

Samoin Nyman muistuttaa, että Hesburgerissa muut kuin ravintolapäälliköt eivät voi tehdä kokopäivätöitä.

Heikki Salmela lyö löylyä kiukaalle ja vastaa nyt Nymanille.

– Hesburger noudattaa työaikalain ja työehtosopimuksen mukaista lisätyöntarjoamisvelvoitetta. Työntekijämme voivat halutessaan ottaa vuoroja myös muista Hesburger-ravintoloista, Salmela kertoo.

Nymanin mukaan vain ravintolapäälliköt saavat Hesburgerissa tehdä kokopäivätöitä ja muiden sopimustunnit Hesburgerissa ovat todella surkeita.

– Hesburgerilla työskentelee koko-aikaisena henkilöitä muissakin tehtävissä kuin ravintolapäälliköinä. Kuten lakikin sanoo, tarjoamme lisätyötä osa-aikaisille aina kun pystymme, ja kokoaikaistamme henkilöitä sitä mukaa kun töitä on tarjolla. Moni nykyisistä koko-aikaisista työntekijöistämme on aloittanut osa-aikaisena ravintolatyöntekijänä, Heikki Salmela muistuttaa.

Hesburger aikoo Salmelan mukaan edistää osa-aikaisten työntekijöidensä työllistymistä jatkossa tekemällä hyviä tuotteita ja markkinoimalla niitä.

– Kun kauppa käy, tunteja voidaan lisätä, Salmela lupailee.

Salmela korostaa olevansa hyvin huolissaan Suomen tulevaisuudesta, ja kokee velvollisuudekseen tuoda esiin järjestelmän epäkohtia.

– Ravintola-alalla työvoimatarpeet ovat hyvin tyypillisesti päällekkäisiä, eikä sen huomioiminen ole ristiriidassa työaikalain ja työehtosopimuksen lisätyöntarjoamisvelvoitteen kanssa. 

Salmelan mukaan myynti ja asiakasmäärät painottuvat tiettyihin päiviin ja vuorokaudenaikoihin, ja muina aikoina työvoiman tarve on selvästi vähäisempi.

– Alalla viitataan usein niin sanottuun käsiparisääntöön.Se merkitsee yksinkertaisesti sitä, että ravintolassa on oltava myyntiä ja asiakasmäärää vastaava määrä käsipareja.

– Jo vuorossa olevalle työtekijälle ei voida siis tarjota lisää tunteja samalle ajankohdalle. Esimerkiksi jos perjantai-iltana työvuorossa olevana työntekijä haluaa lisätä tuntejaan, voidaan silti joutua palkkaamaan toinen osa-aikainen työntekijä, jos käsiparien tarve on nimenomaan perjantai-iltana, Salmela muistuttaa.

Hänen mukaansa ravintola-alalla osa työntekijöistä tekee osa-aikatyötä omasta tahdostaan esimerkiksi perhesyistä. Opiskelijoiden tapauksessa tuntien lisäämisen esteeksi muodostuvat usein myös tulorajat.

– Olen antanut oman näkemykseni siitä, miksi Suomi rypee nykyisessä tilassaan ja millaisin lääkkein tilannetta tulisi korjata. Lienemme yhtä mieltä ainakin siitä, että nykyiseen tarvitaan muutos. Aina ei edes kokoaikainen työ kiinnosta, Salmela paukauttaa.

Käyttäjän jari.pietilainen@media.fi kuva