Vaalikoneemme on nyt avattu!

Vaalit

Helsingin pormestariehdokkaat esittelyssä – nämä konkreettiset päätökset he toteuttaisivat

VAALIT Kysyimme pormestariehdokkailta, mitä konkreettisia asioita he edistäisivät, jos heidät valittaisiin kaupungin johtoon.

Pormestariehdokkaat Paavo Arhinmäki (vas.), Eva Biaudet (r.), Mika Ebeling (kd.), Tuula Haatainen (sd.), Laura Kolbe (kesk.), Mika Raatikainen (ps.), Anni Sinnemäki (vihr.) ja Jan Vapaavuori (kok.).

Helsinki tarvitsee Anni Sinnemäen (vihr.) mielestä kunnianhimoiset tavoitteet torjumaan ilmastonmuutosta.

– Helsinkiläisten arvot ovat sellaisia, että haluamme kantaa vastuumme maailmanlaajuisesta haasteesta. Täällä kehitetyt ratkaisut voivat olla esimerkkeinä muille ja luoda uusia työpaikkoja.

Pitäisi rakentaa vaikka konttiasuntoja!"

KokoomuksenJan Vapaavuori ei anna konkreettisia lupauksia, koska uskoo, että petettyjen lupausten kierre on keskeisin syy politiikan epäsuosioon.

– Visio on kuitenkin selvä: teen parhaani kasvavan kaupungin kehittämisessä vahvemmaksi, modernimmaksi ja sosiaalisesti eheämmäksi.

Kaikki ehdokkaat ovat yksimielisiä siitä, että asumisen hintatasoa voidaan kohtuullistaa vain rakentamalla tarpeeksi paljon asuntoja.

Paavo Arhinmäki (vas.), Mika Ebeling (kd.) ja Laura Kolbe (kesk.) kohtuullistaisivat rakentamisen normeja, kuten autopaikkavaatimusta.

Arhinmäki perustaisi asuntorakentamisyksikön rakentamaan kaupungille vuokra-asuntoja.

– Rakennusliikkeitä kiinnostavat vain suuret voitot, ei asuntopulan ratkaiseminen.

Arhinmäki madaltaisi myös tonttivuokrien tuotto-odotusta.

Ebelingin mielestä kaupungin rakennusyksikkö voisi rakentaa ja myydä omistusasuntoja omakustannushintaan.

Perussuomalaisten Mika Raatikainen vaatii kaupungin asunnoissa asuvien aseman parantamista.

– Asukasdemokratia pitää palauttaa sille kuuluvalle tasolle. Heka Oy:lle ei tuottovaatimusta. Vaihtoehtoista asumista pitäisi kehittää vaikka konttiasuntoja rakentamalla.

Kolbe vaatii korkeamman rakentamisen sallimista.

Sinnemäki ja Vapaavuori muistuttavat, että kaupungin oman kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon pitää olla riittävän suurta.

Yksityisautoilua Vapaavuori ei rajoittaisi edes keskustassa.

– Sen sijaan kaupunkirakennetta pitää eheyttää, jolloin tarve käyttää autoa vähenee.

Raatikaisenkaan mielestä yksityisautoilijoita ei pidä kiusata.

Paras tapa rajoittaa autoilua on kaikkien mielestä joukkoliikenteeseen panostaminen.

Tuula Haatainen (sd.) näkisi mielellään kaupunkilaisten kävelevän enemmän.

– Myönteistä kampanjointia kävelyyn! Keskustaan tulee suunnitella houkuttelevia kävely- ja pyöräilyreittejä.

Arhinmäki ehdottaa Helsinkiin lisää nopeita raitiovaunureittejä ja ruuhkamaksuja.

Pahimmista palvelupuutteista ehdokkaat olivat yksimielisiä. Vanhuspalveluihin tarvitaan riittävästi tekeviä käsiä.

– Vanhusten hoito, kotihoito mukaan lukien, on parannettava sellaiseksi kuin itse toivoisimme meidät hoidettavan, Eva Biaudet (r.) tähdentää.

Lisää tekijöitä kaivattiin myös terveysasemille, päiväkoteihin ja kouluihin.

Raatikainen kantaa huolta omaishoitajien tuista ja jaksamisesta. Haatainen vaatii maksutonta varhaiskasvatusta kaikille.

Yleiskaavan hyvää toteuttamista peräävät Arhinmäki ja Sinnemäki.

– Keskuspuistoon ei rakenneta. Kaava on toteutettava lähiluontoa, metsiä ja kallioita suojellen, Arhimäki vaatii.

Vapaavuoren mielestä selkeimmät palvelupuutteet liittyvät siihen, että uusien kaupunginosien palvelutarjonta laahaa usein asuntorakentamisen perässä.

Nuorten koulupudokkuuden ja työttömyyden torjumista korostavat Biaudet ja Haatainen.

Biaudet pitää tärkeänä myös homekoulujen korjaamista. Kolbe vaatii pien- ja mikroyrittäjyyttä tukevaa elinkeinopolitiikkaa.

 

LUE TÄSTÄ EHDOKKAIDEN VASTAUKSET KOKONAISUUDESSAAN. EHDOKKAAT AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ.

Paavo Arhinmäki, Vasemmistoliitto:

1) Kolme tärkeintä, konkreettista päätöstä, jotka aiot toteuttaa vaalikaudellasi?

– Asuntorakentamisyksikkö rakentamaan kaupungille vuokra-asuntoja. Rakennusliikkeitä kiinnostavat vain suuret voitot, ei vuokra-asuntopulan ratkaiseminen. Markkinat eivät toimi kysynnän mukaan, vaan pieni piiri rahastaa asuntopulan varjolla.

– Varmistetaan toimet, joilla Helsingistä tulee hiilineutraali. Ilmastonmuutos on ihmiskunnan suurin uhka ja kaupungeilla on iso rooli ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä. Siksi Helsingin pitää olla edelläkävijä fossiilisista polttoaineista luovuttaessa.

– Uusi yleiskaava toteutetaan lähiluontoa, -metsiä ja -kallioita suojellen. Kerran kaadettua metsää tai räjäytettyä kalliota ei saa enää takaisin. Keskuspuistoon ei rakenneta. Helsingin kasvaessa lähiluonnon säilyttäminen on entistä tärkeämpää sekä nykyisille että tuleville asukkaille.

2) Mitä kaupunki voi ja pitää tehdä asumisen hintatason kohtuullistamiseksi?

– Asumisen kohtuuton hinta, asuit sitten vuokralla tai omistusasunnossa, on isoin poliittinen asia Helsingissä. Helsinkiin pitää rakentaa huomattavasti nykyistä enemmän kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Helsingin pitää madaltaa tontinvuokrien tuotto-odotusta, jolloin kohtuuttomilta vuokrankorotuksilta säästytään. Helsingin pitää joustavoittaa kalliita autopaikkanormeja. Helsingin pitää aktiivisesti edistää lainsäädäntöä, jolla vuokrankorotuksia voidaan hillitä, esim. vuokrankorotusjarrua.

3) Miten kaupunki voi ja miten sen pitäisi rajoittaa yksityisautoilua erityisesti keskustassa?

– Paras tapa rajoittaa yksityisautoilua on panostaa joukkoliikenteeseen. Mukavat, nopeat ja luotettavat joukkoliikennevälineet houkuttelevat käyttämään niitä. Erityisesti pitää panostaa raideliikenteeseen, lisää nopeita raitiovaunureittejä Helsinkiin. Liityntäpysäköintiin kannattaa panostaa. Siirtyminen omasta autosta julkisiin kulkuvälineisiin esim. metro- ja juna-asemilla pitää tehdä entistäkin kätevämmäksi. Helsingin keskustaan suuntautuvaa turhaa yksityisautoilua pitää hillitä myös ruuhkamaksuilla, mistä on hyviä kokemuksia esim. Tukholmasta. Ruuhkamaksujen tulot pitää osoittaa joukkoliikenteen kehittämiseen.

4) Mitkä ovat helsinkiläisten tärkeimmät palvelupuutteet tällä hetkellä?

– Terveysasemille on kohtuuttoman pitkät odotusajat ei-akuuteissa vaivoissa ja sairauksissa.

– Vanhuspalveluissa ei ole riittävästi tekeviä käsiä, tarvitaan lisää henkilökuntaa.

– Päivähoidossa ei ole riittävästi henkilökuntaa ja kouluissa tarvitaan enemmän resursseja erityiseen tukeen.

– Jokaisella lapsella ja nuorella pitäisi olla oikeus harrastaa. Kaupungin tulee toimia liikuntaharrastusten kustannusten alentamiseksi.

Eva Biaudet, RKP:

1) Kolme tärkeintä, konkreettista päätöstä, jotka aiot toteuttaa vaalikaudellasi?

– Edessä on uuden yleiskaavan soveltaminen, ja siinä terveen järjen käytön soveltaminen on sallittua esimerkiksi Keskuspuiston, Malmin lentoaseman ja muidenkin viheralueiden sekä ns. kaupunkibulevardien rakentamisjärjestyksen osalta.

– Homekoulut on korjattava koska lasten terveys on pidettävä etusijalla sekä vanhusten hoidon, myös kotihoidon parantaminen, sellaiseksi kuin itse toivoisimme meidät hoidettavan.

2) Mitä kaupunki voi ja pitää tehdä asumisen hintatason kohtuullistamiseksi

– Pienistä asunnoista ja vuokra-asunnoista on huutava pula, mutta rakentaminen on muutoinkin pidettävä riittävän korkealla tasolla jotta asumisen kustannukset Helsingissä voisi saada kohtuullisimmaksi. Korjausrakentamisen osaamista parantaa myös tilaajien kohdalla, esimerkkinä 2 viikon putkirempat.

3) Miten kaupunki voi ja miten sen pitäisi rajoittaa yksityisautoilua erityisesti keskustassa?

– Kaupunki voi ylläpitää laadukasta ja edullista joukkoliikennettä siten, että se on todellinen vaihtoehto yksityisautoille. Porkkanoilla pääsee yleensä pidemmälle kuin kepillä. Mutta katujen käyttöä on mahdollista rajoittaa esimerkiksi kävelykatuja lisäämällä. Asumisalueilla liikenteen hidasteilla voi olla turvallisuutta lisäävää merkitystä ja pyörätieverkoston suunnittelua ja rakentamista on jatkettava.

4) Mitkä ovat helsinkiläisten tärkeimmät palvelupuutteet tällä hetkellä?

Kotihoidon aliresursointi ja osaaminen, jonot terveysasemilla ja omakieliset palvelut vastaanotossa, tehokas kotouttaminen ja nuorten koulupudokkuus ja -työttömyys.

Mika Ebeling, kristillisdemokraatit:

1) Kolme tärkeintä, konkreettista päätöstä, jotka aiot toteuttaa vaalikaudellasi?

–  Annan esimerkin siitä, miten kaupungin virkamiesten tulee palvella kaupunkilaisia. Jos tulen valituksi pormestariksi, kaupunkilaiset saavat ottaa minuun yhteyttä, mikäli eivät saa kaupungilta asianmukaista palvelua. Liian usein kaupunkilaisen asiat jumiutuvat kaupungin virkakoneistoon. Pormestarina voin auttaa.

– Helsinki tutkii erittäin tehokkaan kokonaisvaltaisen joukkoliikennejärjestelmän rakentamista pääkaupunkiseudulle. Uskon, että Helsingin joukkoliikennettä voidaan merkittävästi parantaa, kun uskalletaan laittaa tavoitteet riittävän korkealle ja tarkastella asiaa kokonaisvaltaisesti.

– Helsinki perustaa oman rakennusyksikön ja alkaa rakentaa itse asumisen hintatason laskemiseksi. Asuntojen hinnat ovat tarpeettoman korkeita. Uskon, että oma rakennusyksikkö voi aikaansaada halvempia asuntoja, kun se rakentaa asunnot ja ne myydään omakustannushintaan. Voiton tästä saa asunnonostaja ja mahdollisesti jossakin määrin myös muut asunnonostajat, jos yleinen hintataso alkaa laskea.

2) Mitä kaupunki voi ja pitää tehdä asumisen hintatason kohtuullistamiseksi?

– Perustaa oman rakennusyksikön ja toimia, kuten edellisessä kohdassa totesin.

– Varoa asettamasta tarpeettomia määräyksiä, jotka nostavat kustannustasoa.

– Antamalla asiantuntija-apua ja lainoittamalla taloudellisesti kannattavia asuntojen energiainvestointeja.

3) Miten kaupunki voi ja miten sen pitäisi rajoittaa yksityisautoilua erityisesti keskustassa?

– Kehittämällä erinomaisen tehokkaan joukkoliikenteen.

4) Mitkä ovat helsinkiläisten tärkeimmät palvelupuutteet tällä hetkellä?

– Näen tärkeimmäksi palvelupuutteeksi sen, että kaikki kaupungin työntekijät eivät ymmärrä itseään kaupunkilaisten palvelijoiksi.

– Maailma digitalisoituu sellaista vauhtia, että Helsingin tulee pitää kiirettä sähköisten palveluiden kehittämisessä.

Tuula Haatainen, Sosialidemokraattinen puolue:

1) Kolme tärkeintä, konkreettista päätöstä, jotka aiot toteuttaa vaalikaudellasi?

– Vanhusten kotihoito ja palveluasuminen kuntoon.

– Maksuton ja korkeatasoinen varhaiskasvatus kaikille.

– Peruskoulun jälkeen jokaiselle nuorelle opiskelu-, harjoittelu- tai työpaikka.

2) Mitä kaupunki voi ja pitää tehdä asumisen hintatason kohtuullistamiseksi?

– Tehokkain keino on rakentaa lisää koteja helsinkiläisille. On rakennettava kohtuuhintaisia, hintasäänneltyjä vuokra-asuntoja, asumisoikeusasuntoja sekä Hitas-asuntoja.

3) Miten kaupunki voi ja miten sen pitäisi rajoittaa yksityisautoilua erityisesti keskustassa?

– Toimiva julkinen liikenne vähentää tarvetta tulla omalla autolla keskustaan. Keskustaan tulee suunnitella houkuttelevia reittejä kävelijöille ja pyöräilijöille. Kaupunkipyörät olivat viime kesänä menestys ja niiden verkkoa pitääkin entisestään kehittää, sillä varsinkin keskustan alueella pyöräily on nopein tapa liikkua. Myönteistä kampanjointia kävelyvaihtoehtoon. Hyvät liityntäpysäköintimahdollisuudet raiteiden varsille.

4) Mitkä ovat helsinkiläisten tärkeimmät palvelupuutteet tällä hetkellä?

– Vanhusten kotipalveluhenkilöstön vajaus sekä hoivakotipaikkojen vähäisyys, terveyskeskuslääkäriin pääsyn jonot osassa terveysasemia, päivähoitopaikan saaminen läheltä kotoa sekä nuorten opiskeluun ja työhön pääsy. Näihin on saatava korjaus.

Laura Kolbe, keskusta:

1) Kolme tärkeintä, konkreettista päätöstä, jotka aiot toteuttaa vaalikaudellasi?

– Varhaiskasvatuksen, päivähoito- ja koulutusresurssien turvaaminen.

– Elinkeinopolitiikka pien- ja mikroyrittäjyyttä tukemaan.

– Lähidemokratian lisääminen eli kaupunkilaisten ajatusten ja toiveiden seuraamisen ja osallistamisen keinojen mahdollistaminen.

2) Mitä kaupunki voi ja pitää tehdä asumisen hintatason kohtuullistamiseksi?

– Tonttitarjonta ja rakennusoikeus kaavoituksessa on saatava vastaamaan kysyntää.

– Asemakaavoihin ja rakennuslupiin liittyvien rakennus- ja parkkipaikkanormien tarkastelu ja joustojen lisääminen.

– Täydennysrakentamisen ja korkeamman rakentamisen salliminen.

– Rakentamista ryhdytään ohjamaan kestävään elinkaariajatteluun.

3) Miten kaupunki voi ja miten sen pitäisi rajoittaa yksityisautoilua erityisesti keskustassa?

– Kävelykeskustan kehittäminen ja kohdistamalla liikenteen kasvupotentiaalia kävelyyn ja joukkoliikenteeseen, mm. raitiovaunuille liikenne-etuuksia

– Älykkään matkakortin soveltaminen käyttöön

4) Mitkä ovat helsinkiläisten tärkeimmät palvelupuutteet tällä hetkellä?

– Alueiden eriytymisen torjuminen.

– Työllisyysasteen nosto ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen.

– Varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja vanhustenhuollon erillispalveluista kohti matalan kynnyksen palvelupisteitä.

– Maahanmuuttajien kotoutuminen, työllistäminen ja integroituminen yhteiskuntaan joustavammaksi.

– Kaupungin energiatuotannon siirtymistä uusiutuvaan energiaan nopeutettava.

Mika Raatikainen, Perussuomalaiset

1) Kolme tärkeintä, konkreettista päätöstä, jotka aiot toteuttaa vaalikaudellasi?

– Päätöksenteon kehittäminen entistä avoimempaan ja helsinkiläistä tavallista asukasta palvelevaan suuntaan – asukasdemokratian palauttaminen sille kuuluvalle tasolle!

– Helsinki ei ole maapallon sosiaalitoimisto. Kaupungin tehtävä on taata parhaat mahdollisuudet asukkailleen ja yritystoiminnalle – kaupungin tehtävä ei ole pelastaa maapalloa hinnalla millä hyvänsä. Tulen toimimaan tämän periaatteen mukaisesti.

– Ghettoutuminen on estettävä ja turvallisuutta kehitettävä yhdessä eri hallintokuntien, yksityisten toimijoiden ja poliisin kanssa. Ilman kunnollista turvallisuutta koko kaupunki tulee olemaan pahassa pulassa jatkossa.

2) Mitä kaupunki voi ja pitää tehdä asumisen hintatason kohtuullistamiseksi?

– Lisää rakentamista. Kysyntä ja tarjonta eivät ole balanssissa tällä hetkellä, mikä näkyy vuokrissa ja asuntojen hinnoissa. Asumistukien korotus siirtyy suoraan vuokranantajien taskuun useissa tapauksissa ja se ei ole järkevää. Heka Oy:lle ei tuottovaatimusta, vaan vuokrat todellisten kustannusten mukaan!

– Vaihtoehtoasumisen kehittäminen – esim. konttiasunnot!

3) Miten kaupunki voi ja miten sen pitäisi rajoittaa yksityisautoilua erityisesti keskustassa?

– Yksityisautoilua ei tule enempää kiusata – se ei ole mikään mörkö, vaikka jotkut ideologiat niin väittävätkin. Jos koko keskusta alistetaan kävelijöille, niin liiketoiminta, kaupungin koko dynamiikka ja houkuttelevuus kärsivät. Väestön keski-ikä kasvaa ja kaikki eivät tassuttele soija-latte kädessä Jopoa talutellen aurinkoisessa puistossa vaan joillakin on keskustaan muutakin asiaa kuin ajan tappaminen.

4) Mitkä ovat helsinkiläisten tärkeimmät palvelupuutteet tällä hetkellä?

– Vanhuksista huolenpito ja omaishoitajien asema. Helsingin on pidettävä parempi huoli seniorikansalaisista ja omaishoitajien tuista ja jaksamisesta. Paitsi että se on oikein, reilua ja inhimillistä, se myös säästää rahaa ja aikaa. Terveiden aikuisten paapominen vähemmälle.

Anni Sinnemäki, vihreät

1) Kolme tärkeintä, konkreettista päätöstä, jotka aiot toteuttaa vaalikaudellasi?

– Tarvitsemme kunnianhimoiset tavoitteet torjumaan ilmastonmuutosta: helsinkiläisten arvot ovat sellaisia että haluamme kantaa vastuumme maailmanlaajuisesta haasteesta. Samalla täällä kehitetyt ratkaisut voivat olla esimerkkeinä muille ja luoda myös uusia työpaikkoja. Vuoden 2030 päästövähennystavoitteen tulee olla vähintään -60% vuoden 1990 tasosta.

– Kaikkialla kaupungissa laadukas päivähoito: laadukkaaseen päivähoitoon kuuluu tasavertaisten oppimismahdollisuuksien takaamien kaikille lapsille taustasta riippumatta, riittävä määrä myös koulutettua henkilökuntaa ja vieraskielisten lasten mahdollisuudet oppia suomea jo päiväkodissa. Päivähoitopaikka tulee löytyä riittävän läheltä.

– Asuntojen rakentaminen raideliikenteen varteen ihmisten tarpeita vastaavasti ja luontoalueiden säilyttäminen silloinkin kun rakennetaan. Yksi esimerkki säästettävästä arvokkaasta luonnoltaan rikkaasta alueesta on Vartiosaari.

2) Mitä kaupunki voi ja pitää tehdä asumisen hintatason kohtuullistamiseksi?

– Ennen kaikkea pitää rakentaa riittävästi asuntoja niitä tarvitseville ihmisille. Tarvitsemme Helsingissä kaikenlaisia asuntoja kaupungin omista vuokra-asunnoista omistusasuntoihin ja asumisoikeusasunnoista opiskelija-asuntoihin. Aina jos rakennetaan liian vähän, asuntojen hinnat nousevat selvästi.

– Tämä tavoite tarkoittaa sitä, että Helsingissä tämä tulee tehdä riittävästi asemakaavoja ja luovuttaa riittävästi tontteja asuntotuotantoon. Kaupungin oman kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon pitää myös olla riittävän suurta.

3) Miten kaupunki voi ja miten sen pitäisi rajoittaa yksityisautoilua erityisesti keskustassa?

– Kaupungissa tilasta on niukkuutta, joten kannattaa suosia tilatehokkaita liikennemuotoja – kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä. Ihmiset tekevät nykyään Helsingissä yhä enemmän matkoja kävellen ja Kävelykeskustaa tulee laajentaa askel askeleelta. Yksityisautoilu keskustassa ei ole lisääntynyt enää vuosikymmeniin, erityistä rajoittamista ei ehkä niinkään tarvita, vaan tarvitaan sitä, että huolehdimme riittävän hyvin kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edellytyksistä.

4) Mitkä ovat helsinkiläisten tärkeimmät palvelupuutteet tällä hetkellä?

– Kouluissa ja varhaiskasvatuksessa täytyy löytää yhä toimivampia ratkaisuja siihen, että taustasta riippumatta kaikki lapset eri puolilla kaupunkia saavat hyvät valmiudet oppimiselleen ja että kaikkien lasten vahvuuksia tuetaan. Vanhusväestö asuu jatkossa pidempään kotona ja silloin hyvästä kotihoidosta ja toimivista palveluista, jotka tukevat toimintakykyä täytyy pitää erityistä huolta.

– Hyvä asia on kuitenkin se, että Helsingissä on suurelta osin tosi hyvät palvelut, joille asukkaat antavat korkeita arvosanoja silloin, kun heiltä kerätään palautetta ja kehittämisehdotuksia.

Jan Vapaavuori, kokoomus

1) Kolme tärkeintä, konkreettista päätöstä, jotka aiot toteuttaa vaalikaudellasi?

– Keskeinen syy politiikan epäsuosioon on se jatkuva petettyjen lupausten kierre, johon politiikka on ajautunut. Minun tapani ei ole antaa konkreettisia lupauksia. Visio on kuitenkin selvä: lupaan tehdä parhaani kasvavan kaupungin kehittämisessä vahvemmaksi, modernimmaksi ja sosiaalisesti eheämmäksi.

2) Mitä kaupunki voi ja pitää tehdä asumisen hintatason kohtuullistamiseksi?

– Asuntojen hinnat ja vuokrat määräytyvät markkinoilla ja keskeisin syy korkeaan hintatasoon on se, että kysyntä on tarjontaa suurempi. Tarvitaan siis enemmän asuntoja. Kaupunki voi luoda tälle edellytyksiä mm. aktiivisella kaavoittamisella. Jossakin määrin kaupunki voi vaikuttaa asiaan rakennuttamalla itse enemmän kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Yksin tämä ei kuitenkaan riitä.

3) Miten kaupunki voi ja miten sen pitäisi rajoittaa yksityisautoilua erityisesti keskustassa?

– Ei ole mitään syytä itseisarvoisesti rajoittaa yksityisautoilua keskustassa, joka ei edes ole kaupungin ruuhkaisin paikka. En muutenkaan pidä ajatuksesta rajoittaa. Sen sijaan uskon vahvasti, että kaupunkirakennetta pitää eheyttää edelleen, jolloin ihmisten tarve käyttää autoa vähenee. Samoin joukkoliikennettä pitää kehittää edelleen paremmaksi, jotta mahdollisimman moni automaattisesti käyttäisi sitä.

4) Mitkä ovat helsinkiläisten tärkeimmät palvelupuutteet tällä hetkellä?

– Selkeimmät palvelupuutteet liittyvät uusiin kaupunginosiin, joissa palvelutarjonta usein laahaa asuntorakentamisen perässä. Suunnittelua pitäisi parantaa siten, että palvelut tulevat uusille alueille sitä mukaa kuin uudet asukkaatkin. Sen lisäksi varhaiskasvatuksessa on paikoin pulaa riittävän lähellä olevista palveluista. Joukkoliikenteen puolella suurimmat murheet liittyvät poikittaisliikenteen sujuvuuteen.

Kiinnostaako Helsingin pormestaripeli?

Kyllä kiinnostaa
87% (151 ääntä)
Ei kiinnosta
13% (22 ääntä)
Ääniä yhteensä: 173

Tätä kysyimme

Kolme tärkeintä, konkreettista päätöstä, jotka aiot toteuttaa?

Miten kaupunki voi kohtuullistaa asumisen hintatasoa?

Miten yksityisautoilua pitäisi rajoittaa etenkin keskustassa?

Mitkä ovat helsinkiläisten tärkeimmät palvelupuutteet?

Pormestarin valitsee virallisesti valtuusto. Vahvimmilla tehtävään on kuntavaalit voittavan puolueen ehdokas.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Lisää aiheesta: 

Pormestarikisa kiihtyy Helsingissä – Suomenmaa: Laura Kolbesta Keskustan ehdokas20.2.2017 19.39
RKP nimesi ehdokkaansa Helsingin pormestariksi13.2.2017 19.54
Anni Sinnemäeltä 3 kärkitavoitetta kuntavaaleihin – Noustaanko näillä pormestaripuolueeksi?8.2.2017 20.19
Jan Vapaavuori mukaan pormestarikisaan – HS: "Pyörsin kielteisen päätökseni"7.2.2017 07.23
Anni Sinnemäki nousi ehdolle Helsingin pormestariksi31.1.2017 20.03
Vapaavuoren pormestariehdokkuudesta tuli uutissotku ­– kokoomuskonkari miettii vielä 18.1.2017 12.44

Tilaa uutiskirjeemme

Saat joka päivä klo 14 sähköpostiisi koosteen päivän kiinnostavimmista jutuista!

Tilaa tästä

Etusivulla nyt

Uusimmat: Vaalit

Vaalikoneemme on nyt avattu!

Luetuimmat

Uusimmat

Uusimmat: Urheilu