Kela-korvauksia leikattiin rajusti – näin hammaslääkärikäynti kallistui pääkaupunkiseudulla

Käynti yksityisellä hammaslääkäreillä on seitsemässä vuodessa kallistunut Helsingin seudulla jopa 60 prosenttia. – Kuva ei liity tapaukseen.

Päivi Tuovinen / Arkisto

Potilaan maksama hinta yleisistä yksityisistä hammaslääkäritoimenpiteistä on kasvanut jopa 55 prosenttia Helsingissä vuodesta 2010. Espoossa ja Vantaalla hinnat ovat kohonneet 2010-luvun kuluessa peräti 60 prosenttia.

Syynä kallistumiseen ovat Kela-korvausten leikkaukset jopa puoleen viimeisen kuuden vuoden aikana.

Kela-korvausten leikkaukset vaikuttavat merkittävästi potilaan kukkaroon yksityisissä hammaslääkäripalveluissa, selviää startup-yritys Lääkärihinta.fi:n blogissa, jossa tarkasteltiin Kela-korvausten ja hammaslääkäripalvelujen hintakehitystä vuosina 2010–2016 Suomen suurissa kaupungeissa.

Vertailussa olivat yleisistä hammaslääkärin toimenpiteistä mukana hammastarkastus ja hampaan paikkaushoito. Hammastarkastus on usein hoidon ensimmäinen askel, joten tämän hintaa potilaat osaavat vertailla. Hampaan paikkauksen hintaa on puolestaan vaikeampi vertailla, koska toimenpiteen laajuutta on vaikea etukäteen tietää.

Potilaan maksama hinta eli omavastuuosuus Kela-korvauksen jälkeen yksityisen hammaslääkärin suorittamasta hammastarkastuksesta, kasvoi kolmanneksen verran Helsingissä kuudessa vuodessa. Samanaikaisesti Kela-korvaus laski neljänneksellä.

– Suurissa kaupungeissa hammastarkastus on kallistunut potilaalle yli kolmanneksella, mikä johtuu pääosin Kela-korvausten leikkauksista, kertoo Lääkärihinta.fi:n toimitusjohtaja Kristian Ahlers.
  
Hampaan paikkaus puolestaan maksoi potilaalle Helsingissä viime vuonna 55 prosenttia enemmän verrattuna vuoteen 2010 toimenpiteen Kela-korvauksen puolittuessa.

Helsingissä Kelan korvaamien hampaan paikkaustoimenpiteiden määrä on laskenut kahdessa vuodessa viidenneksen verran ja koko maassa noin kuudenneksella, mikä saattaa luoda paineita hintojen nostamiselle. 

Potilaiden on hoidon kallistuessa yhä tärkeämpää pitää hampaistaan huolta paitsi terveydellisistä myös taloudellisista syistä.

– Kustannustehokkaassa hammashoidossa on hoidon laatu avainasemassa eikä niinkään yhden yksittäisen toimenpiteen hinta. Tätäkin tärkeämpää on jokapäiväinen ennaltaehkäisevä omahoito, muistuttaa Ahlers.

 

Käyttäjän jari.pietilainen@media.fi kuva
Jari Pietiläinen