Viralliset luvut osoittavat: työttömyys kasvoi

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömyys kasvoi viime vuodesta.

unknown

TE-toimistoissa työttömien työnhakijoiden määrä kuitenkin väheni.

Tuoreet työllisyystilastot osoittavat, että talouskasvu ei kaunista työttömyystilastoja odotetulla tavalla. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömyysaste oli 8,0 prosenttia eli 0,3 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Tutkimuksen mukaan työttömiä oli 214 000, mikä oli 10 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Työttömien työnhakijoiden määrä on kuitenkin vähentynyt. Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli syyskuun lopussa yhteensä 275 600 työtöntä hakijaa, mikä on 53 900 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Elokuusta työttömien työnhakijoiden määrä väheni 13 200:lla.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisyysaste on hieman, 0,1 prosenttiyksikköä, korkeampi kuin edellisen vuoden syyskuussa. Työllisyysaste oli 69,3 prosenttia. Samalla myös uusien avoimien työpaikkojen määrä kasvoi. TE-toimistoihin ilmoitettiin syyskuun aikana 49 600 eli 2 600 enemmän työpaikkaa kuin edellisen vuoden syyskuussa. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli syyskuussa avoinna 91 000 työpaikkaa, mikä on 8 700 enemmän kuin vuosi sitten.

Työ- ja elinkeinotoimiston ja Tilastokeskuksen lukujen eroa selitetään sillä, että Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) Työnvälitystilastossa työttömyyden määritelmänä on, ettei henkilöllä ole työsuhdetta eikä hän työllisty yritystoiminnassa. Lisäksi Työnvälitystilastossa kokoaikaisesti lomautetut luetaan työttömiin, mutta päätoimisia opiskelijoita ei.

Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen työttömyyden määritelmä on tiukempi: se edellyttää työttömiltä aktiivista työnhakua edeltävien 4 viikon aikana ja valmiutta ottaa työtä vastaan seuraavien 2 viikon aikana.

Kansainvälisesti vertailukelpoisena Tilastokeskuksen työvoimatutkimus tuottaa viralliset työttömyysluvut.

toimitus