Helsinki pelastettiin Käpylän Taivaskalliolta

Perinnekillan puheenjohtaja Olli Sorvettula kiitti Helsingin kaupungin rakennusvirastoa, joka antoi muistopaaden pystyttämiseen kaiken mahdollisen avun.

Anneli Tuominen-Halomo

Taivaskallio on luonteva paikka sotilaspoikien ja pikkulottien muistopaadelle, koska paikka oli hyvin tärkeä Helsingin ilmapuolustukselle.

Anneli Tuominen-Halomo

Muistopaasi on koruttoman tyylikäs.

Anneli Tuominen-Halomo

Käpylän Taivaskalliolla on paljastettu sotilaspoikien ja pikkulottien muistopaasi. Paikaksi valittiin Taivaskallio, jolla koko sotien ajan toimi Taivaspatteri.

Taivaskalliolla oli erittäin merkittävä rooli pääkaupungin ilmapuolustuksessa. Vanhoja rakenteita on kalliolla nähtävissä edelleen, ja alue on myös suosittu ulkoilu- ja retkikohde. Muistopaasi on pystytetty kaikkien Suomen sotilaspoikien ja pikkulottien työn muistoksi.

Nuorilta vaadittiin jo varhain kykyä kantaa vastuuta.”

Tehokas ilmatorjunta pelasti Helsingin tuholta Stalinin suurpommituksissa talvella 1944. Pääkaupungin kolmannen suurpommituksen torjuntaan osallistui Ilmatorjuntarykmentti I:n tuliyksiköissä yhteensä 258 vapaaehtoista sotilaspoikaa. Myöhemmin Helsingissä oli kaiken kaikkiaan yli 400 poikaa ilmatorjuntatehtävissä.

– Viisaat miehet ja naiset ymmärsivät, että nuoret on otettava mukaan vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön. Yhteisöillä oli vahva yhteishenki ja nuorilta vaadittiin jo varhain kykyä kantaa vastuuta, Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekillan puheenjohtaja Olli Sorvettula totesi.

Juhlapuheen pitänyt kenraaliluutnantti Ermei Kanninen korosti vapaaehtoisen maanpuolustustyön tärkeyttä.

– Suojeluskuntien ja lottien rooli oli ratkaisevan tärkeä koko Suomen kannalta menestyksellisille lopputuloksille. Onnistumisen edellytys oli koko kansan maanpuolustushenki ja vapaaehtoinen työ.

Kenraaliluutnantti Kanninen pahoitteli sitä, että nykyään perustiedot maanpuolustuksesta ovat sattumanvaraisia. Kanninen muistutti, että meiltä puuttuu kattava organisaatio, joka antaisi laajaa maanpuolustuskoulutusta vapaaehtoisille Viron Kaitseliiton tapaan.

Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta on perustettu Helsingissä vuonna 1993. Kilta vaalii sotilaspoikien ja lottatyttöjen perinteitä, tutkii niiden historiaa ja tallentaa muistitietoa tuleville sukupolville. Killassa on noin 500 jäsentä.

Valtakunnallisessa perinneliitossa on yhteensä 30 paikallista jäsenkiltaa ja niissä on yhteensä yli 6 000 henkilöjäsentä.