Kaupunki painottaa vuokra-asumista ja hitasta jättialueilla

Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilän toimialaan kuuluvat kaavoitusta ja muuta maankäytön suunnittelua koskevat asiat sekä kiinteistötoimi, rakennusvalvonta, asuntopolitiikka ja asuntoasioiden hoitaminen.

Päivi Tuovinen

Helsinki aikoo korostaa aravavuokra-asuntojen ja hitas-omistusasuntojen määrää omistamillaan mailla Jätkäsaaressa, Kalasatamassa ja Kruunuvuorenrannassa.

Syy on se, että kun uusia asuintaloja rakennetaan yksityiselle maalle, ei tonteille juuri nouse muita kuin kovan rahan omistusasuntoja. Näin on ollut esimerkiksi Lauttasaaressa, jossa osa Vattuniemen pienteollisuusalueesta on hiljalleen muuttunut asuinalueeksi.

Uusilla alueilla halutaan tasapainottaa asumismuotojen suhdetta koko kaupungin asuntokantaa ajatellen.

– Kaupunki pyrkii lähtökohtaisesti siihen, että myös näiden uusien asuinalueiden asuntotuotannosta 20 prosenttia olisi aravavuokra-asuntoja. 40 prosentin osuus olisi asumisoikeus-, osaomistus- tai hitas-asunnoilla ja loput 40 prosenttia kovan rahan omistus- tai vuokra-asuntotuotannolla, apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä luettelee.

– Asuntokannan jakautuminen rakennettavilla asuinalueilla perustuu valtuuston hyväksymään Helsingin kaupungin maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelmaan, Penttilä jatkaa.

Toistaiseksi voi sanoa, että jako on mennyt hyvin.”
Jätkäsaaressa ja Kalasatamassa ollaan tonttivarauksien suhteen vielä alkuvaiheessa, Kruunuvuorenrannassa ei olla vielä siinäkään. Asuntomuotojakauman koko kuva on nähtävillä vasta myöhemmin.

– Toistaiseksi voi sanoa, että jako on mennyt hyvin maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelmaan nähden.

Uusiin asuinalueisiin liittyy myös ennakkoluuloja. Helsingin Uutisten nettisivuilla eräs keskustelija toivoo keskustan uusista asuinalueista tiiviisti rakennettuja. Hän kommentoi Kalasataman designtaloa koskevaa juttua:

– Havainnekuva näyttää siltä, että uutta lähiötä ollaan taas tekemässä, vaikka tiivistä kantakaupunkia tuollaiseen paikkaan pitäisi rakentaa, lukija kirjoittaa.

Kuinka vältetään lähiömäisyys uusilla alueilla?

– Ei käsite ”lähiö” näihin uusiin asuinalueisiin sovi. Kirjoittaja varmaan pelkää, että uusista alueista tulisi tylsiä, myös arkkitehtuuriltaan, Penttilä kommentoi.

Hänen mielestään uusista asuinalueista tulee tiiviisti rakennettuja. Lähiömäisiä parkkialueita ei tule, koska autot menevät maan alle.

– Jätkäsaareen tulee monia kokeilu- ja erityiskohteita. Sitran korttelissa yhdistyvät työpaikat ja asuminen. Tavoitteena on kaupunginosa, joka eläisi päiväsaikaankin.

Uusien alueiden tontinluovutuksessa aiotaan kiinnittää huomiota arkkitehtuuriin.

– Toki on olemassa vaara, että jos alue rakennetaan nopeasti, niin talojen arkkitehtuuri voi olla samankaltaista. Arkkitehtuurissakin on omat kausimuotinsa, Penttilä sanoo.

Jos alueita toteutetaan pitemmällä aikavälillä, saatetaan päästä monipuolisempaan arkkitehtuuriin.