Laurean ja Metropolian yhdistämisaikeet selvitetään syksyyn mennessä

Laurean ja Metropolian yhdistymismahdollisuuksista ja -vaikutuksista laaditaan selvitys. Nykyisin Laurealla on toimipisteitä Tikkurilan lisäksi kuudella paikkakunnilla eri puolilla Uuttamaata. Yhtenä tavoitteena on, että myös Helsingistä tulisi Laureaa ylläpitävän osakeyhtiön osakas.

Vesa Marttinen

Pääkaupunkiseudulla toimivien Laurea- ja Metropolia-ammattikorkeakoulujen tulevaisuudesta aloitetaan selvitystyö, jonka tavoitteena on selvittää ammattikorkeakoulujen yhdistämisen hyötyjä tai haittoja.

Tavoitteena on selvittää vuoden 2012 loppuun mennessä, onko koulujen yhdistymiselle tarvetta ja edellytyksiä, vai tulisiko niiden yhteistyötä kehittää erillisinä ammattikorkeakouluina.

Torstaina hankkeen selvityshenkilöksi nimettiin Humanistisen Ammattikorkeakoulun (HUMAK) toimitusjohtaja Tapio Huttula.

– Aluksi pitää lähteä hakemaan eri osapuolten näkemyksiä, kuulla selvityksen tilaajia ja heidän konkreettisia toiveitaan. Samalla haetaan tietoa siitä, miten koulut nyt toimivat, ja mitä hyötyjä tai haittoja olisi yhdessä toimimisesta.

– Yksi konkreettinen asia ovat erilaiset tilajärjestelyt, eli voidaanko tehdä sellaisia ratkaisuja, joilla säästetään resursseja, Huttula sanoo.

Vantaan sivistystoimen apulaiskaupunginjohtaja Elina Lehto-Häggroth ei halua vielä ennakoida koulujen yhdistämisen vaikutuksia Vantaan nykyisiin kampuksiin.

– Tehdään poliittiset päätökset sitten, kun on saatu selvitys. Pitää muistaa että yhteen meneminen on vain yksi vaihtoehto muiden joukossa.

Nyt alkava selvitys perustuu pääkaupunkiseudun kaupunginvaltuustojen kesällä 2007 hyväksymään Paras-hankkeen kaupunkiseutusuunnitelmaan, jonka mukaan yhteisenä toimenpiteenä toteutetaan Helsingin seudun ammattikorkeakoulujen toimivuuden kokonaisarviointi.

Myös nykyisessä hallitusohjelmassa on selkeät linjaukset koko ammattikorkeakoulujärjestelmän kehittämisestä.

– Niihin pitää vastata parhaalla mahdollisella tavalla, Huttula sanoo.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä toivotaan, että selvityksen peruslinjaus – suositellaanko yhdistymistä vai ei – olisi selvillä ennen syyskuuta.

Nykyisin Metropolia on Suomen suurin ammattikorkeakoulu noin 16 000 opiskelijalla ja 1 200 henkilökunnan jäsenellään. Metropolian omistavat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kirkkonummi ja Kauniainen. Opetuspaikkoja sillä on Helsingissä 12, Espoossa yksi ja Vantaalla kaksi.

 

Nyt selvitetään, mitä hyötyjä tai haittoja olisi yhdessä toimimisesta.”

 

Laureassa opiskelijoita on noin 7 500 ja henkilöstöä 550. Laurea toimii pääkaupunkiseudun lisäksi myös muualla Uudellamaalla.

Sen omistajia ovat Espoo, Vantaa, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Hyvinkää, Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä, Porvoo, Kauniainen, Kirkkonummi ja Invalidiliitto.

Yhteistyövaihtoehdon yhtenä tavoitteena on, että Helsingin kaupungista tulisi Laureaa ylläpitävän osakeyhtiön osakas.