Uudenmaan TE-toimisto

Ohjaamo tulee - oletko valmis!

Pääkaupunkiseudun suurissa kunnissa kaavaillaan nuorten kattavia ja helposti saavutettavia neuvontapalveluita saman katon alle – Ohjaamoon. Helsinki, Espoo ja Vantaa suunnittelevat paikallisia Ohjaamoitaan tiiviissä yhteistyössä keskenään.

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston kehittämispäällikkö Raimo Hokkanen puhui pääkaupunkiseudun Ohjaamo-hankkeen suunnittelutyöpajassa Espoon Omniassa 30.1.2015 siitä, kuinka erilaisia palveluita on nuorille paljon tarjolla, mutta niitä ei osata käyttää. ”Ohjaamo-hankkeesta on tulossa yksi Suomen kärkihankkeista, johon kohdistuu suuria odotuksia”, Hokkanen esitteli.

Ohjaamosta nuorelle uusi suunta

Jos opiskelupaikka ei irtoa eikä työpaikkaa tipu ilman työkokemusta, moni nuori väsyy yrittämään ja pian on mielikin maassa. Nuorille on monenlaista tukea tarjolla, mutta palvelut eivät ole riittävät ja ne ovat hajallaan eri virastoissa. Luukulta toiselle juokseminen on raskasta eikä tieto viranomaisten välillä kulje. Tähän halutaan nyt muutos.

Ohjaamo on nuorille suunnattu monialainen matalan kynnyksen palvelumalli, jota tukee kehitteillä oleva valtakunnallinen ohjauspalvelu verkossa. Eri puolille Suomea suunniteltujen Ohjaamojen valtakunnallinen kehitystyö hoidetaan Kohtaamo-hankkeessa. Ohjaamon kehittämisestä vastaavat työ- ja elinkeinoministeriö sekä Keski-Suomen ELY-keskus yhdessä muiden valtakunnallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa. Ohjaamo-hanke on yksi hallitusohjelman kärkihankkeista ja toiminnan käynnistyminen odottaa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituspäätöstä.

Suunnitteilla olevan Ohjaamon perusajatuksena on tarjota ilman työ- ja opiskelupaikkaa olevalle nuorelle vahvaa, yksilöllistä tukea sekä koulutus-, työllistymis- ja kuntoutuspalveluita yhden toimipisteen kautta. Nuori voi tulla Ohjaamoon yksin, kaverin kanssa, etsivän nuorisotyövirkailijan tai vaikka terveydenhoitajan kautta. Ohjaamossa nuorelle tarjotaan tilannekartoituksen jälkeen juuri hänen tarvitsemaansa ohjausta, olipa se sitten opinto-ohjausta, TE-toimiston palveluja, terveydenhoitajan tapaamista tai jotain muuta. Sähköisiä palveluita tullaan kehittämään siten, että Ohjaamoon voidaan olla yhteydessä vaikka Skypen kautta.

Monipuolista yhteistyötä

Paitsi kaupunkien omien organisaatioiden myös kaupunkien välinen yhteistyö on Ohjaamossa avainasemassa. Kuntarajoista riippumatta nuorten halutaan olevan ohjauksen suhteen koko alueella yhdenvertaisessa asemassa.

Helsingin, Espoon ja Vantaan Ohjaamoissa saavat pistäytyä myös naapurikaupunkien nuoret, vaikka lähtökohtaisesti nuori ohjataankin palveluihin omaan asuinkuntaansa. Tämä edellyttää sitä, että Ohjaamon palveluohjaajat tuntevat myös naapurikuntien palvelutarjonnan, työote on samanlainen ja tietokannat yhteiset.

Tiedonkulun ongelmat on todettu eri toimijoiden välillä ja Ohjaamoon kohdistuu isoja odotuksia, jotta viranomaiset tekisivät parempaa yhteistyötä. Nuoret toivovat selkeätä ja kannustavaa tukijärjestelmää. Ollaan siis valmiita muutokseen! Hokkanen kannustaa.

Pääkaupunkiseudun kunnilla on omat toimipisteensä omissa Ohjaamo-hankkeissaan. Toteutuessaan Helsingin Ohjaamo tulee sijaitsemaan keskustassa, Espoon Ohjaamo Espoon keskustassa ja Vantaan Ohjaamo Tikkurilassa.

Ohjaamo-hankkeen tulevaisuus

Ohjaamo-hankkeen valtakunnallinen kohtaamistilaisuus pidetään 24.–25.3.2015 Haaga Helian tiloissa Helsingissä. Jatkossa Ohjaamo-päiviä järjestetään kahdesti vuodessa. Pääkaupunkiseudun Ohjaamoiden aloitus seminaari on 26.5.2015, josta tarkemmat tiedot tulevat maaliskuun aikana.

Uudenmaan TE-toimisto

Aikaisempia kirjoituksia

Uudenmaan TE-toimisto

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) on työn, työelämän, yrittäjyyden ja koulutuksen asiantuntija. Palvelemme kaikkia Uudenmaan alueen työnhakijoita, yrityksiä ja yrittäjiä.

Työ- ja elinkeinotoimistosta saat henkilökohtaista palvelua työnhaussasi sekä tietoa työmarkkinoista, koulutuksesta, ammateista, yrittäjyydestä ja työttömyysaikaisista etuuksista. Palvelumme ulottuvat omatoimisesti käytettävistä verkkopalveluista (www.te-palvelut.fi) henkilökohtaisiin palveluihin.

Uusimmat mielipiteet