Helsingin medialukio

Medialukiosta SPR:n teemakoulu

Helsingin medialukio on solminut keväällä 2015 teemakouluyhteistyön Suomen Punaisen Ristin Pohjois-Helsingin osaston kanssa. SPR tiedottaa toiminnastaan koulussa olevan ilmoitustaulun ja yhteistyöhankkeiden kautta.

Yhteistyö lähti käyntiin SPR:n vierailukäynnillä koulussa ja vapaaehtoistoiminnan kurssilla. Punaisen Ristin pitkäaikainen kenttätyöntekijä Pepe Salmela kertoi koulun väelle Nepalissa sattuneen maanjäristyksen tilanteesta ja haastoi koulun väkeä tukemaan alueella toimivia avustusjärjestöjä. Koulun vapaaehtoiset toimivat lipaskerääjinä koululla ja Punaisen Ristin viikolla myös Malmilla. Vapaaehtoistoiminnan kurssilaisia osallistui myös Malmilla maahanmuuttajanuorille suunnattuun SPR:n LäksyHelppiin. Opettajat perustivat SPR:n VeriRyhmän ja käyvät porukalla verenluovutuksessa Veripalvelussa.

Ensi lukuvuodelle on suunnitteilla, että SPR Pohjois-Helsingin osasto tarjoaa Helsingin medialukiolaisille ensiapukoulutusta ja medialukiolaiset toimivat SPR:n Nälkäpäivänä lipaskerääjinä kuten on ollut jo parina aiempanakin syksynä. 

Helsingin medialukio

Aikaisempia kirjoituksia

Helsingin medialukio

Helsingin medialukiossa toimii medialinja (60 aloituspaikkaa) ja yleislinja (200 aloituspaikkaa). Opetuksessa korostuvat yhteiskunnassa selviytymisen ja oman elämän hallinnan kannalta välttämättömät valmiudet. Tavoitteena on kehittää opiskelijoiden ajattelua, ongelmanratkaisutaitoja ja yhteistyövalmiuksia.
Oppimisen kannalta keskeisiä ovat tiedonhankinnan, viestinnän ja tietotekniikan taidot sekä niiden kriittisen arvioinnin taidot.

Uusimmat mielipiteet