Toimitukselta

Peruskoulu ei voi korjata kaikkea

(PÄÄKIRJOITUS) Koulujen alkaminen tällä ja viime viikolla nosti julkisuuteen tutun keskustelun peruskoulun roolista Suomessa. Avoimia kysymyksiä ja suoranaista jännitystäkin aiheuttaa, kuinka otettu uusi opetussuunnitelma nivoutuu osaksi koulutyön arkea.

Säilyykö rauha luokissa, kun opettajan auktoriteettiasemaa puretaan? Lisääkö digitaalisuus oppimisintoa ja kouluviihtyvyyttä vai laventaako se vain koulujen välistä eriarvoisuutta? Onko koulu liian lepsu?

Entä saadaanko kaikki vanhemmat osallistumaan aktiivisesti kodin ja koulun yhteistyöhön?

Keskustelun intohimoisuus todistaa, että peruskoulu on meille äärettömän tärkeä, jopa kansallista itsekuvaamme määrittävä aihe. Samalla kouluun kohdistetaan paineita, jotka tuntuvat kohtuuttomilta.

Paitsi tiedon jakaja, peruskoulu on myös "sosiaalinen tutka-asema", jossa yhteiskunnan suuret ristiriidat tuntuvat välittömästi. Kirjailija-opettaja Seppo "Mooses" Mentula analysoi osuvasti (HU verkko 14.8.), miten heikompiosaiset ovat jäämässä vahvempien jalkoihin ja miten tämä sama näkyy kouluissa.

Uusi opetussuunnitelma voi tulla taivaanlahjana lahjakkaille. Sen todellinen arvo mitataan kuitenkin kyvyssä pitää kaikki oppilaat kiinni sivistyksen ja suvaitsevaisuuden syrjässä.

Yhteiskunnalliseksi selkänojaksi osa kouluista tarvitsee positiivisen diskriminaation kaltaisia raharuiskeita. Parasta asennekasvatusta päättäjille tarjoavat puolestaan avoimet, sosiaaliset ja esiintymiskykyiset lapsemme. Klisee tai ei, heissä on yhä tulevaisuutemme.

Mikko Välimaa

Toimitukselta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet