Enter - Ikäihmisten tietotekniikkayhdistys

Vapaaehtoistyönä tietotekniikkaopastus

ENTER ry:n kuvapankki
 

Markku Lempinen

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 20 vuotta siitä, kun ENTER ry syntyi - tarpeesta auttaa ikäihmisiä tietotekniikan parissa. Tuo tarve on vuosien varrella vain kasvanut - laitteet ja ohjelmat kehittyvät nopeaa vauhtia ja yhä useampi palvelu siirtyy digitaaliseen muotoon. Sen lisäksi, että autettavia riittää, löytyy onneksi myös heitä, jotka haluavat auttaa ikätovereitaan, kuten Saila, Pertti ja René, jotka opastavat Vantaan kirjastoissa Myyrmäessä ja Tikkurilassa. Myyrmäessä opastukseen voi saapua ilman ajanvarausta, sillä paikalla on useita opastajia, Tikkurilassa aika varataan etukäteen kirjaston neuvonnasta. Vertaisopastus on aina henkilökohtaista ja siinä paneudutaan opastettavan toivomiin asioihin älypuhelinten, tablettien ja tietokoneiden käyttöön liittyen.

Minkälaista vapaaehtoistyönä toteutettava vertaisopastus sitten on? “Opastaminen on ensisijaisesti ihmisten kohtaamista, kuuntelemista ja auttamista”, toteaa René. “Palaute työstä on positiivista ja itsekin on tyytyväinen, kun on saanut opastettavan oppimaan jonkin asian. Samalla on monesti itsekin oppinut jotain tai ainakin saanut virikkeen jonkin asian selvittämiseksi”, Pertti kertoo. “On antoisaa tutustua uusiin ihmisiin, niin opastettaviin kuin toisiin opastajiin”, lisää Saila. Omien taitojen kehittäminen, halu auttaa ja ihmisten väliset kohtaamiset ovatkin niitä yleisimpiä motivaattoreita vertaisopastajaksi ryhtymiseen.

Haasteita opastamiseen tuovat puolestaan erilaiset laitteet ja tarpeet. “Vapaaehtoistyön haaste ei niinkään ole opastettavien asioiden vaikeus, vaan se, että osaa kohdata opastettavan henkilön ”oikealla” tavalla. Moni opastettava vähättelee taitojaan tietotekniikassa ja kokee tulevansa kysymään ”ihan tyhmiä”. Luontevan opastustilanteen luominen on tärkeää”, kuvailee Pertti.

Entä minkälaisia taitoja tai ominaisuuksia vertaisopastamiseen tarvitaan? “Ennenkaikkea kärsivällisyyttä ja taitoa asettua toisen asemaan ja ymmärtää mistä ongelmasta on kysymys. Myös kyky kommunikoida toisten kanssa on tärkeää”, pohtii Saila. “Vahva tietotekninen asiantuntijatausta ei välttämättä ole hyvä lähtökohta, koska silloin voi olla vaikea irroittautua ammattislangista ja lisäksi asiat tuntuvat liian itsestäänselviltä”, René huomauttaa. “Opastajan on joskus kyettävä myös myöntämään, että hän ei tätä asiaa osaa ja pyrittävä löytämään toinen opastaja/opastuspaikka, jossa ongelma voitaisiin ratkaista”, Pertti lisää.

Enterissä vapaaehtoisille tarjotaan kanavia kokemusten vaihtoon ja omien taitojen ylläpitämiseen. Mukaan joukkoon otetaan jatkuvasti lisää vapaaehtoisia. “Jos tunnet iloa siitä, että saat jakaa omaa osaamistasi muiden kanssa, olet hyvä kuuntelija ja hallitset kotitietotekniikan perusteet, niin voin lämpimästi suositella sinulle vertaisopastamista”, toteaa René.

Lisätietoja: www.entersenior.fi, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Nina Ziessler p.050 307 9366, enter.ninaz@gmail.com

Enter - Ikäihmisten tietotekniikkayhdistys

Aikaisempia kirjoituksia

Enter - Ikäihmisten tietotekniikkayhdistys

ENTER ry on yhdistys senioreille, joita tietotekniikka kiinnostaa tai askarruttaa.

Monet palvelut ovat siirtyneet verkkoon ja toimivat nykyisin pääasiassa sähköisinä. Toisaalta tutkimusten mukaan motivaatio opetella uusien laitteiden ja ohjelmien käyttöä laskee eläkkeellä. Me Enterissä emme halua jäädä kelkasta, vaan harjoittelemme hyödyntämään nykytekniikkaa ikäihmisten ehdoilla.

Kotisivu: www.entersenior.fi

Uusimmat mielipiteet