Markku Saarikangas

Maahanmuuton kustannukset erotettava budjettikehyksestä

Maahanmuuton aiheuttamat kustannukset – tarvitaan maahanmuuttovero

 

Maahanmuutto aiheuttaa nykyisin täysin kohtuuttomia kustannuksia julkiselle sektorillemme. Asioita ei voi eikä saa enää lakaista maton alle piiloon. Kansalaisilla ei ole mitään käsitystä kustannuksista, nyt kun ne ripotellaan ympäri valtion ja kuntien eri ”momentteja”.

Nämä kulut, kaikki maahanmuuttoon liittyvät, tulee erottaa budjettikehyksestä. Näin niitä voidaan tarkastella ja rahoittaa säätämällä maahanmuuttovero jota kaikki maksavat. Tällöin jokainen meistä tietää paljonko kuukaudessa tästä ”rikastuttamisesta” maksaa.

Nykytilanteessa maahanmuutonkulut hukkuvat valtion ja kuntien budjetteihin ja kukaan ei oikeasti tiedä mitä tämä lysti maksaa. Eikö avoin rehellisyys tässäkin olisi kaikkien edunmukaista sekä avointa kansalaisdemokratiaa? Miksi asiaa peitellään?

Maahanmuuton kulut

Kukaan ei ole Perussuomalaisten vaatimuksista huolimatta niitä selvittänyt. Totuus lienee 1 – 2 miljardin euron välillä vuosittain. Lyhyellä laskuopilla voidaan arvioida kulun / veronmaksaja olevan noin 340.- vuodessa eli 28.40 euroa kuukaudessa, kun meitä on noin 5.5 miljoonaa ihmistä Suomessa, joista veronmaksajia noin 80 % eli 4.4 miljoonaa (1.5 mrd / 4.4 = 340.-).

Tähän asti on voitu vain hämmästellä ja todeta että lainahan on halpaa. Joskus velatkin on maksettava! Mallissani kaikki maksavat suoraan joka kuukausi palkastaan tai eläkkeestään maahanmuuttoveron. Eli nykytahdilla 30 kuussa vähemmän käteen! Se on aika paljon rahaa, kun yli miljoona suomalaista elää alle 1.000 euron bruttotuloilla kuukaudessa.

Paljonko haluamme maahanmuuttoa lisää Suomeen? Kuka maksaa?

 

Miksi maahanmuuton kulujen esittäminen on niin vaikeaa? Kuka pimittää todellisia kuluja?

Oikein on erottaa koko maahanmuutto asia budjettikehyksen ulkopuolelle ja laittaa kansalaiset maksamaan sen aiheuttamat kulut suoraan ilman että valtio velkaantuu lisää. Jos haluamme olla supersuvaitsevia – siitä vaan mutta silloin maksamme myös siitä aiheutuvat kulut tulorahoituksella, emme valtionvelkaa lisäämällä.

Todellisten maahanmuuton kulujen seuraaminen on lähes mahdotonta, koska ne on jaettu valtion ja kuntien kirjanpidossa niin moneen eri tiliin. Kukaan ei pysy perässä. On aloitettava täysin uusi kirjanpito maahanmuuttokuluista.

 

Kirjanpitoa pitämään ja valvomaan pitää asettaa asiantuntijoista koostuva ja valvova hallitus, Hallitusta valvoo parlamentaarinen valtuuskunta.

Valtuudet päästä käsiksi kuntien ja valtion talouden pitoon ja kirjanpitoon näissä asioissa tulee olla rajoittamaton. Kuluthan muodostuvat mitä moninaisimmista asioista ja palveluista joita maahanmuuttajat tarvitsevat sopeutuakseen yhteiskuntaamme.

Palautuskulut ovat myös selkeästi raportoitavaa ja seurattua.

Lisäkulujahan aiheuttavat mm. tulkkauspalvelut, neuvonta, tarha- ja kouluavustaminen, avustaminen eri virastoissa, lastentarhoissa, sekä varsinkin terveyden- ja sosiaalihuollon palveluissa, yms. paikoissa.

Maahanmuutto on viime vuonna aiheuttanut ymmärrettävästi suurta pelkoa ja ahdistusta monilla paikkakunnilla. Väkivalta sekä seksuaalirikosten määrä ovat jo poliisinkin mukaan räjähtänyt lähes hallitsemattomaksi. Puhumattakaan yhä kasvavasta terroriuhasta, jota ääri-islamistit lietsovat jo Suomessakin.

 

Markku Saarikangas

Helsingin Perussuomalaiset, puheenjohtaja

Markku Saarikangas

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet