Uudenmaan TE-toimisto

Henkilöbrändäys somessa yleistyy työnhaussa

Brändääminen sosiaalisessa mediassa tarkoittaa sitä, kun työnhakija rakentaa itsestään positiivista mielikuvaa saadakseen etua työmarkkinoilla.  Parhaiten brändäys onnistuu tuomalla omaa osaamistaan esille esimerkiksi esittelemällä työnsä tuloksia.

Vaikka lähes kaikki viestivät sosiaalisessa mediassa, vain harva osaa käyttää sitä aktiivisesti oman henkilöbrändinsä rakentamiseen. Sitran tuore Työelämätutkimus tuo esiin, että vain noin joka viides olisi halukas kertomaan sosiaalisessa mediassa työnhaustaan. Tämä siitä huolimatta, että LinkedIn-asiantuntija Tom Laineen mukaan Suomessa jo 81 prosenttia yrityksistä käyttää somea rekrytoinnissa. Somen verkostojen kautta saa hyvin selville myös yritysten piilotyöpaikkoja.

Jokaisella meistä on henkilöbrändi, joka on muiden käsitys meistä ja osaamisestamme. Kaikki tieto ei ole somessa yksilön hallittavissa, mutta suurin osa siitä on tietoisesti rakennettua ja julkaistua. Tärkeintä henkilöbrändäyksessä on aitous. Brändäämällä itsensä työnhakija markkinoi taitojaan ja persoonaansa. Henkilöbrändiä tarvitaan erottautumiseen, koska se kenellä on paras tarina, voittaa.

Brändääminen sosiaalisessa mediassa tehdään tavoitteellisesti ja tietoisesti. Työnhakija rakentaa itsestään positiivista mielikuvaa saadakseen etua työmarkkinoilla.  Parhaiten se onnistuu tuomalla omaa osaamistaan esiin esittelemällä esimerkiksi työnsä tuloksia. Lisäksi rakentaessaan henkilöbrändiä kannattaa olla selkeä, johdonmukainen ja aito.

Työnantajat saavat työnhakijoista tietyn kuvan esimerkiksi näiden blogikirjoitusten ja julkisten sosiaalisen median päivitysten avulla. Päivitykset ja keskustelut, joihin osallistutaan sekä ammatillinen verkosto, jonka työnhakija aktiivisesti rakentaa kasvattavat työnhakijan verkostoa ja saattavat jopa toimia referenssinä seuraavaan työpaikkaan. Blogien merkitys oman osaamisen esittelyssä ja työnhaussa on kasvanut. Erityisesti työnhakuun tehdyt blogit toimivat usein erinomaisesti. Omaa osaamistaan voi jakaa myös statuspäivitysten, kuvien, videoiden, infograafien, podcastien ja snäppien avulla.

Kauppalehden taannoin haastattelema brändistrategi Harini Chari antaa seuraavat ohjeet henkilöbrändäykseen:

  1. Valikoi yleisösi, jonka haluat välittävän sinusta.
  2. Mieti, miten vastaat heidän tarpeeseensa.
  3. Ole aito. Feikki jää kiinni.
  4. Tarinallasi erottaudut muista.
  5. Osallistu, jaa, opeta, kirjoita, anna, bloggaa, päivitä, opi ja tee tästä kaikesta näkyvää.
  6. Pidä brändisi freesinä ja uskottavana.

Kolme varminta sosiaalisen median kanavaa työnhaussa ovat LinkedIn, Facebook ja Twitter. Siinä missä Facebook keskittyy mahdollistamaan omakohtaisen itsensä esittämisen, LinkedInin käyttöliittymä tarjoaa välineen ammatilliseen itsensä edistämiseen. LinkedIn onkin Tom Laineen mielestä paras sosiaalisen median suhdeverkostotyökalu. Yksikään muu sivusto tai sosiaalisen median palvelu ei mahdollista yhtä laajaa ja ammattimaista oman osaamisen esille tuomista, proaktiivista työnhakua, osaamisen tunnistamista, henkilöbrändäystä ja potentiaalisten työnantajien suoraa kontaktointia. LinkedIn-profiili kannattaakin pitää ajan tasalla ja korostaa siinä omaa osaamista. Toisaalta, koska samaa alustaa kuten Facebookia voidaan käyttää sekä yksityiseen että ammatilliseen kommunikointiin, käyttäjien on mietittävä tarkasti mitä tietoa sosiaalisessa mediassa jakavat ja kenen kanssa sen jakavat.

Muut lähteet:

Hoppe, T. & Laine, T. 2014. Työnhakuopas – mitä, miten missä? Talentum, Viro.

Teksti: Aino Hela

Uudenmaan TE-toimisto, viestintä

www.te-palvelut.fi/uusimaa  |

Facebook: Uudenmaan TE-toimisto

Twitter: Työkkärin Molly-täti  ja EGR Uusimaa

Uudenmaan TE-toimisto

Aikaisempia kirjoituksia

Uudenmaan TE-toimisto

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) on työn, työelämän, yrittäjyyden ja koulutuksen asiantuntija. Palvelemme kaikkia Uudenmaan alueen työnhakijoita, yrityksiä ja yrittäjiä.

Työ- ja elinkeinotoimistosta saat henkilökohtaista palvelua työnhaussasi sekä tietoa työmarkkinoista, koulutuksesta, ammateista, yrittäjyydestä ja työttömyysaikaisista etuuksista. Palvelumme ulottuvat omatoimisesti käytettävistä verkkopalveluista (www.te-palvelut.fi) henkilökohtaisiin palveluihin.

Uusimmat mielipiteet