A-P. PietiläA-P. Pietilä on päätoimittaja emeritus ja tietokirjailija.

Lisää työtä vai lisää palkkaa

Oliko kilpailukykysopimus (kiky) hyvä vai huono?

Mikä merkitys oli sillä, että palkkoja ei korotettu viime vuonna, työaikaa pidennettiin ja julkisen puolen lomarahoja leikattiin?

Oli miten oli, Suomen talous elpyy. Kaikkien palkansaajien nimellisansiot kasvoivat Tilastokeskuksen mukaan tammi–maaliskuussa 0,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan verrattuna. Yksityisellä puolella nousua oli 0,8 prosenttia ja julkisella puolella valtiolla ja kunnilla oli laskua 1,1 prosenttia.

Talouden tervehdyttämisen näkökulmasta kiky teki sen, mikä oli tarkoituskin: julkisen puolen menoja leikattiin.

Elpymisen taustalla on viennin lisääntyminen. Hintakilpailukykymme on aikaisempaa parempi, ainakin osittain kikyn ansiosta. Kun vienti tekee tulosta, pitääkö tulokset jakaa myös niille palkansaajille, jotka eivät ole tehneet parempaa tulosta?

Yksi näkemys on, että kaikkia palkkoja pitää korottaa, koska kuluttajahinnat ovat nousseet palkkoja nopeammin. Tämä on supistanut palkansaajien ostovoimaa.

Kaikille lisää palkkaa on vaatimuksena sukua entisaikojen solidaariselle palkkapolitiikalle, jossa kaikki saivat korotuksia riippumatta siitä, miten yrityksellä meni.

Tulokset paranevat, mutta työttömyys laskee edelleen hitaasti. Kun talous tervehtyy tuottavuutta kasvattamalla, väkeä palkataan lisää vain vähän. Vasta kun kaikki muu on tehty, palkataan uutta väkeä.

Nousukausi ei vaikuta millään tavalla suomalaisten ikärakenteeseen. Väki vanhenee ja eläköityy, mikä heikentää huoltosuhdetta: työssäkäyviä on yhä vähemmän suhteessa työmarkkinoiden ulkopuolella oleviin. Tämä pitää julkisen talouden velkaisena.

Julkinen taloutemme on rappiolla 10 vuotta kestäneen talouskriisin seurauksena. Siksi pitäisi kehittää uusia työpaikkoja eikä nostaa töissä olevien palkkoja. Kun työttömyysmenot supistuvat, julkinen talous voi paremmin, julkista velkaa voidaan maksaa takaisin ja veroja voidaan alentaa.

Kasvu ei poista uudistamisen pakkoa.

A-P. Pietilä

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet