Helsingin NNKY

Luottamusjohtaminen

Monien aatteellisten ja harrastejärjestöjen ominaispiirre on, että niitä johdetaan vapaaehtoisvoimin. Yhdistyksen jäsenet valitsevat puheenjohtajan ja hallituksen jäsenet.  Näissä luottamustehtävissä pääsee vaikuttamaan itselleen tärkeisiin asioihin ja tehtävään liittyy usein myös merkittävää valtaa ja vastuuta.

Maamme yhdistyksissä on tuhansia luottamushenkilöitä, jotka hoitavat tehtäväänsä täysin palkatta. Luottamushenkilöltä ei edellytetä tiettyä koulutusta tai erityistaitoja vaan kiinnostus ja halu paneutua asioihin usein riittää valituksi tulemiseen. Luottamustehtävän vastaanottaneeseen luotetaan, että hän sitoutuu hoitamaan tehtävän. Luottamus mitataan vuosittain tai määräajoin vaaleilla yhdistyksen yleiskokouksessa.

Vapaaehtoisjohtajien kirjo on laaja. Johdolle kuuluu yhdistyksen pitkän tähtäimen toiminnan suunnittelu ja vastuu yhdistyksen taloudesta ja toiminnan lainmukaisuudesta. Puheenjohtaja ja hallitus toimivat myös kollektiivisena esimiehenä yhdistyksen palkatulle johdolle.

On tärkeää, miten yhdistystä johdetaan. Erilaisissa tilanteissa tarvitaan erilaista johtajuutta. Jos väkeä on vähennettävä, tarvitaan saneeraajaa. Hyvä luottamusjohtaja hoitaa irtisanomiset työntekijää arvostaen ja kunnioittaen. Tiukoissa tilanteissa tarvitaan tulosjohtajaa, joka saa järjestön kasvuun asettamalla selkeät, mitattavat tavoitteet, joiden toteutumista seurataan säännöllisesti.

Hyvällä järjestöjohtajalla on resilienssiä, joustavuutta toimia eri tilanteissa ja erilaisten ihmisten parissa. Hän on oikeudenmukainen ja luotettava. Hän palkitsee ja kannustaa, arvostaa ja luottaa työntekijöihin ja vapaaehtoisiin. Hyvin johdettu yhdistys luo positiivisen kierteen ilmapiirin, joka innostaa työntekijöitä ja vapaaehtoisia tekemään parhaansa yhdistyksen ja yhteiskunnan hyväksi. Hyvä johtaja sallii myös epäonnistumiset ja virheet, sillä eihän hän itsekään ole täydellinen. Menestyvässä järjestössä luotetaan, pidetään huolta ihmisistä ja pidetään myös hauskaa. Siellä huolehditaan yhdistyksen perustehtävän toteutumisesta ja toiminnan kehittämisestä. Järjestö on haluttu ja luotettu yhteistyökumppani.

Luottamusjohtaja tietää, että jokainen työntekijä ja vapaaehtoinen haluaa olla arvostettu, tärkeä ja tarpeellinen sekä kokea kuuluvansa joukkoon. Hyvä johtaja toteuttaa näitä inhimillisiä perustarpeita ja ammentaa samasta lähteestä hyvinvointia myös itselleen.

Luottamusjohtaminen on järjestöjen erityinen tapa toimia mutta myös tämän päivän johtamisen ytimessä. Kalifornialaistutkija Paul Zak korostaa, että luottamus on ihmisen perustarve ja siksi luottamus on johtamisen perustyökalu. Luottamusta nakertavat ristiriidat, juoruilu ja lupausten pettäminen. Tutkijan mukaan epäluottamus tekee miehistä aggressiivisia ja itsekkäitä ja naisista vetäytyviä ja tunteettomia. Kun työntekijöihin luotetaan, se lisää oksitosiinia heidän aivoissaan, mikä lisää heidän luotettavuuttaan.

Hyvän kierre syntyy luottamuksesta. Luottamus on tie järjestöjen työntekijöiden ja vapaaehtoisten hyvinvointiin. Luottamusjohtaminen lisää hyvinvointia koko yhteiskuntaan.

Leena Vilkka

FT, dosentti, toiminnanjohtaja

Kirjoittaja on toiminut ja toimii luottamustehtävissä kunnassa, kirkossa ja järjestöissä

 

Helsingin NNKY

Aikaisempia kirjoituksia

Helsingin NNKY

Helsingin NNKY on ekumeeninen kristillinen yhdistys, joka tekee vapaaehtoistyötä lasten, tyttöjen ja naisten parissa. Helsingin NNKY on perustettu 1896 ja se on NNKY-liiton vanhin paikallisyhdistys.

Yhdistyksen tavoitteena on tarjota eri-ikäisille naisille ja tytöille mahdollisuuksia kokoontua keskustelemaan oman elämänsä ja maailman kysymyksistä. Ryhmissä rakennetaan ystävyyssuhteita, ja parhaimmillaan näistä muodostuu vertaistukea antavia pienyhteisöjä. Ryhmiä löytyy kaikenikäisille naisille ja tytöille. Tällä hetkellä toiminta on painottunut Helmi- tyttö- ja nuorisotyön kehittämiseen.

Lue lisää kotisivuiltamme!

Uusimmat mielipiteet