Kaarin Taipale

Uhkakuvia vai tulevaisuudenuskoa?

Kansakunnan ja maailman kohtalonkysymyksistä on presidentinvaalikampanjan yhteydessä puhuttu monin sanoin.

Keskustelua ovat kuitenkin hallinneet uhkakuvat: eriarvoistuminen, ilmastomuutos, kriisit ja turvattomuus.

Onko tulevaisuus pelkkää repivää muutosta, jota voimme vain yrittää hidastaa?

Onko toivo paremmasta pelkkää unelmahöttöä maailmassa, jossa 85 rikkainta ihmistä omistaa yhtä paljon kuin maailman köyhin puolisko, teollisuus ja työ hajoavat biteiksi tietoverkkoihin, populismi hajottaa demokratian eivätkä ihmisten todellisuudet enää kohtaa toisiaan?

Yhdet näyttävät uskovan, että on parasta sulkea ovet ja ikkunat, toiset luottavat oppimiseen ja yhteistyöhön yli rajojen.

Tulevaisuustaloksi itseään nimittävän Sitran tehtäviin kuuluu globaalien muutosilmiöiden tulkinta.

Sitra on tarkastellut yhteiskuntamme tulevaisuuden kannalta tärkeitä megatrendejä ja hahmotellut niiden pohjalta sekä toiveikkaita että toivottomia tulevaisuusvaihtoehtoja.

Trendi: Työn muutos, jonka aiheuttavat automaatio, robotisaatio, keinoäly ja alustatalouden laajeneminen.

Visiot: ”Työ muuttuu, mutta sitä on runsaasti, ja palkkatyötä riittää kaikille. Tai: Vain harvoilla on palkkatyötä ja vielä harvempi hyötyy sen tuloksista.”

Trendi: Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen tuhoutuminen estävät talouskasvun, jota hyvinvointivaltio tarvitsee.

Visiot: ”Emme löydä tietä ulos hitaan kasvun ja vanhojen toimintatapojen ajasta. Näivetymme.

Tai: Hyvinvointi on tärkein yhteiskuntapolitiikan tavoite. Luonto elpyy ja hyvinvointi kasvaa, vaikka talous ei kasva. Tai: Haemme kasvua keinolla millä hyvänsä, jonka seurauksena maapallo turmeltuu ja hyvinvoinnin edellytykset ennen pitkää kuihtuvat. Tai: Onnistumme irrottamaan talouskasvun päästöistä ja kasvattamaan hyvinvointia vielä talouskasvuakin nopeammin.”

Trendi: Edustuksellinen demokratia ei toimi ja osallistuva demokratia jää hyväosaisten äänitorveksi. Faktat ja vaihtoehtoinen totuus sekoittuvat.

Visiot: ”Edessämme on demokratian kehittämisen, avoimuuden ja osallisuuden kultakausi. Tai: Valta keskittyy harvempiin käsiin, osattomuus ja levottomuus yltyy.”

Nyt jos koskaan tarvitaan tosiasioihin pohjautuvia tulevaisuuskuvia.

Sitran kiteytykset ovat käyttökelpoinen keskustelunavaus. Niiden etuna on toivo – usko, että myös onnistuneet ratkaisut ovat mahdollisia.

Kaarin Taipale

Kirjoittaja on tekniikan tohtori ja kaupunkitutkija.

Kaarin Taipale

Aikaisempia blogikirjoituksia

Kaarin Taipale

Kirjoittaja on tekniikan tohtori ja kaupunkitutkija.

Uusimmat blogit