Uimarannat ja merialueen tila

Uimarantojen vedenlaatu Helsingissä on hyvä

Lotta Kivikoski

Helsingin uimarantojen vesinäytteet otettiin tällä viikolla kolmelta läntisen Helsingin suurilta yleisiltä uimarannoilta sekä yhdeltä Vantaanjoen uimarannalta. Kaikki tutkitut näytteet olivat hygieeniseltä laadultaan hyviä eikä sinilevää havaittu. Uimarannoilta mitatut veden lämpötilat vaihtelevat nyt 16–20 asteen välillä.

Näytteet otettiin Hietarannan, Lauttasaaren, Munkkiniemen sekä Pikkukosken rannoilta. Uimavesinäytteistä määritettiin ulosteperäisten bakteerien määrä. Veden hygieeninen laatu oli kaikilla näillä rannoilla hyvä.

Tällä viikolla on meneillään Helsingin 25 uimarannan tarkastukset, joissa käydään läpi muun muassa uimarantojen varustelutasoa ja siisteyttä.

Helsingin kaupungin ympäristöterveysyksikkö seuraa yleisten uimarantojen veden laatua uimakauden 15.6.–31.8. ajan.

Merivesi lämmennyt, sinilevien määrä yhä vähäinen

Meriveden lämpötila Helsingin edustalla on lämmennyt viime viikosta noin 14-15 asteiseksi. Lahtialueilla lämpötilat olivat 19-20 astetta.

Merivesinäytteitä on haettu Töölönlahdelta, Laajalahdelta, Vanhankaupunginselältä sekä kahdelta ulommalta Helsingin edustan näytepisteeltä. Sinilevien määrä lahtialueilla oli hieman lisääntynyt, mutta pintakukintoja ei ollut havaittavissa. Vanhankaupunginselällä valtalajeina ovat tällä hetkellä piilevät.

Alkuviikon voimakkaat tuulet ja sateet ovat sekoittaneet levät pintaveteen. Levien määrän odotetaan runsastuvan tuulen tyyntyessä ja meriveden lämpötilan noustessa.

Tietoa uimavesistä, levätilanteesta, veden lämpötilasta ja merisäästä

Uimavesinäytteiden viimeisimmät tulokset ovat nähtävillä kunkin uimarannan ilmoitustaululla. Lisäksi uimavesinäytteiden tuloksista ja näytteenoton yhteydessä tehdyistä sinilevähavainnoista tiedotetaan kesän aikana Helsingin kaupungin Internet-sivuilla sekä viikoittaisilla mediatiedotteilla.

www.hel.fi/uimavesi

Rantapelastajien päivittämät tiedot valvottujen uimarantojen sinilevätilanteesta ja uimaveden lämpötilasta löytyvät palvelusta

https://ulkoliikunta.fi

Helsingin edustan vesien tilaa voi seurata Helsingin kaupungin tekemien veden laadun mittausten tuloksia tarkastelemalla seuraavista lähteistä:

www.hel.fi/merivesi (meriveden laatu)

meri.hel.fi (veden lämpötila, merisää ja aallokko)

 

Uimarannat ja merialueen tila

Aikaisempia kirjoituksia

Uimarannat ja merialueen tila

Helsingin ympäristöpalvelut seuraa uimarantojen veden mikrobiologista laatua uimakauden aikana (15.6.-31.8.). Veden laadusta tiedotetaan viikoittain. Vuonna 2017 Helsingissä on 25 valvottavaa uimarantaa.

Myös Helsingin merialueen veden laatua ja levätilannetta seurataan säännöllisesti useilta havaintopaikoilta.

Uusimmat mielipiteet