Johannes KoromaKirjoittaja on työtä tekevä eläkeläinen.

Tervetuloa maahanmuuttajat

Tuore tutkimus osoittaa, että suomalaiset ovat elämäänsä tyytyväisin kansakunta. Sitä on vaikea uskoa ainakaan julkisen keskustelun ja poliitikkojen puheiden valossa.

Tulotaso on korkea ja hyvinvointi muita maita tasaisemmin jakautunut. Vaikka työtuntien määrä on laskenut tasaisesti 1960-luvulta lähtien, elintaso on koko ajan kasvanut ja kansalaisten kulutustaso on korkeampi kuin koskaan aikaisemmin. Tosin sen kääntöpuolella on huippukorkea veroaste, jossa vain Tanska ylittää Suomen.

Juuri kun olemme päässeet nauttimaan tällaisesta hyvinvoinnista, Tilastokeskus ilmoittaa, että meitä uhkaa kansakunnan näivettyminen ja väkiluvun väheneminen."

Juuri kun olemme päässeet nauttimaan tällaisesta hyvinvoinnista, Tilastokeskus ilmoittaa, että meitä uhkaa kansakunnan näivettyminen ja väkiluvun väheneminen. Syntyvyys laskee vuodesta toiseen, eivätkä Antti Rinteen puheet synnytystalkoista sytytä kaupunkilaistuneita nuoria naisia.

Näin vähän alle 15-vuotiaita on ollut viimeksi 1870-luvulla, jolloin suomalaisia oli vain kaksi miljoonaa. Kun lapsia ei synny tarpeeksi, työvoima supistuu, talouskasvu hidastuu, eivätkä verotulot riitä hyvinvointivaltion menojen maksamiseen. Miljardien jakovara hyviin tarkoituksiin muuttuu jakovaaraksi.

Nopeimmin kasvavat hoivamenot ja eläkkeiden maksut. Lopulta se pakottaa veroasteen nostamiseen sekä eläkkeiden leikkaamiseen. Eläkemaksuja olisi nostettava niin paljon, että niiden osuus palkasta kohoaisi jopa yli 30 prosenttiin.

Apuun tarvitaan maahanmuuttajia. Se on ollut kauhistuttava ajatus monille suomalaisille ja useille puolueillekin. Ay-liikekin on torjunut muuttajien helppoa työllistymistä. Nyt tänne pitäisi kuitenkin houkutella helposti työllistyviä ja hyvin koulutettuja maahanmuuttajia, jotka suostuvat maksamaan tulevien vuosikymmenien eläkkeet ja julkiset menot.

Monet maat tarjoavat jo nyt maahanmuuttajille hyvää tulevaisuutta. Suomessa asenteiden muutos tulee olemaan vaikeaa.

Nyt muutkin poliitikot kuin Antti Rinne joutuvat pohtimaan, miten syntyvyyttä voidaan kasvattaa ja sen lisäksi maahanmuuttoa lisätä. Se tiedetään, että syntyvyys on korkeinta siellä, missä on surkeimmat olot ja alhaisinta siellä, missä on hyvät olot ja monipuolinen perheiden tuki. Meilläkin on jo havaittu, että nuoria houkutteleva muutto kaupunkeihin alentaa synnytyshaluja.

Johannes Koroma

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet