Jussi Vehkasalo

Pikkuisia ydinvoimaloita myös Helsinkiin?

Helsingin kaupungin energiayhtiö Helen aikoo selvittää, voitaisiinko energiatarvetta korvata myös niin sanottujen pienydinvoimaloiden eli SMR-voimaloiden tuottamalla energialla. Uusia energiantuotantotapoja on haettava, sillä Helen haluaa korvata ilmastoa rasittavaa kivihiilivetoista energiantuotantoa. Hanasaaren voimalaitos aiotaan sulkea vuoden 2024 loppuun mennessä (HU 6.3.).

Ydinvoimala-sana herättää voimakkaita reaktioita ja tuntemuksia, kuulijasta riippuu reaktio kiistanalaiseen energiantuotantomuotoon. Mistä puhutaan, kun puhutaan pienydinvoimalasta? Ollaanko tässä nyt pien-etuliitteellä ujuttamassa perinteistä ydinvoimalaa Suomen väkirikkaimmalle alueelle?

Helenin Kaj Luukko selvittää asiaa Mikä ihmeen SMR? -kirjoituksessaan Helenin Uutta voimaa -blogissa. Blogiteksti kertoo, että SMR tulee sanoista Small Modular Reactor, joka tarkoittaa sähköteholtaan alle 300-megawattista modulaarista ydinreaktoria. Olkiluoto 3:n, jota rakennetaan kuin Iisakinkirkkoa, sähköteho on 1 600 megawattia.

Modulaarisella tarkoitetaan Luukon mukaan sitä, että ydinvoimalan moduulit valmistetaan tehtaissa sarjatuotantona ja kuljetetaan työmaalle, jossa ne kootaan yhteen pieneksi voimalaksi. Moduuleja voidaan myös yhdistää isommaksi voimalaksi.

Luukko kertoo myös, että pienet reaktorit voidaan helpommin tehdä turvallisiksi kuin suuret: "Onhan kynttilän liekki helpompi puhaltaa sammuksiin kuin juhannuskokko", hän vertaa. Luukon mukaan SMR-voimalat on usein suunniteltu walk away safe -periaatteella, joka tarkoittaa, että voimalan käyttöhenkilökunta voi vaikka kävellä kotiinsa, ja häiriön sattuessa laitos ajaa itse itsensä turvalliseen tilaan.

Kuulostaa turvalliselta.

Jussi Vehkasalo

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet