Uimarannat ja merialueen tila

Uimaveden laatu hyvä, sinilevää ei havaittu uimarannoilla

Lotta Kivikoski

Kesän ensimmäiset uimavesinäytteet on otettu viime ja tällä viikolla kaikilta Helsingin 25 uimarannalta. Uimaveden laatu oli hyvä kaikilla rannoilla. Uimavesinäytteiden tulokset ovat nähtävillä kunkin uimarannan ilmoitustaululla.

Uimarantojen veden lämpötila vaihteli yleisimmin 14–19 asteen välillä, mutta oli paikoin jopa hieman yli 20 astetta.

Sinilevää ei ollut havaittavissa vielä millään uimarannalla. Yleensä sinilevähavainnot uimarannoilla lisääntyvät heinä-elokuussa, mutta jos sää on lämmin, havaintoja voidaan tehdä jo aiemminkin.

Uimakausi alkaa 15. kesäkuuta ja kestää elokuun loppuun saakka. Helsingin ympäristöpalvelut valvoo uimakauden ajan veden hygieenistä laatua. Lisäksi näytteenoton yhteydessä seurataan veden lämpötilaa ja aistinvaraista laatua, kuten muun muassa jätteiden, öljyn ja sinilevien esiintymistä.

Levämäärät yhä pieniä

Meriveden lämpötila Helsingin edustalla on kovan tuulen takia laskenut hieman viime viikosta ja on noin 10–12-asteista. Suojaisemmilla lahtialueilla veden lämpötila on korkeampi ja saattaa paikoitellen olla jopa 21 astetta.

Navakka tuuli on sekoittanut vettä ja ehkäissyt leväkukintojen muodostumista pintavesissä. Aphanizomenon-sinilevää, joka viihtyy viileämmissäkin vesissä, havaittiin pieniä määriä ja veden lämmetessä lisääntyvää Dolichospermum-sinilevää vain yksittäisiä rihmoja. Helsingin edustan planktonlajisto on jo vaihtunut kevätlajistosta kesäiseksi, ja vallalla ovat pienet siimalliset lajit sekä viherlevät.

Voimakkaat tuulet ovat laantumassa. Tyynen sään jatkuessa ja meriveden lämpötilan noustessa leväkukintojen määrän odotetaan runsastuvan. Suojaisemmilla alueilla veden pinnalla saattaa näkyä kellertäviä siitepölyesiintymiä, jotka voivat muistuttaa erehdyttävästi sinilevää, mutta ne ovat harmittomia.

Tietoa uimavesistä, levätilanteesta, veden lämpötilasta ja merisäästä

Uimavesinäytteiden viimeisimmät tulokset ovat nähtävillä kunkin uimarannan ilmoitustaululla. Lisäksi uimavesinäytteiden tuloksista ja näytteenoton yhteydessä tehdyistä sinilevähavainnoista tiedotetaan kesän aikana Helsingin kaupungin Internet-sivuilla sekä viikoittaisilla mediatiedotteilla.

www.hel.fi/uimavesi

Rantapelastajien päivittämät tiedot valvottujen uimarantojen sinilevätilanteesta ja uimaveden lämpötilasta löytyvät palvelusta https://ulkoliikunta.fi/

Helsingin edustan vesien tilaa voi seurata seuraavista lähteistä:

www.hel.fi/merivesi (meriveden laatu)
meri.hel.fi (veden lämpötila, merisää ja aallokko) 

Uimarannat ja merialueen tila

Aikaisempia kirjoituksia

Uimarannat ja merialueen tila

Helsingin ympäristöpalvelut seuraa uimarantojen veden mikrobiologista laatua uimakauden aikana (15.6.-31.8.). Veden laadusta tiedotetaan viikoittain. Vuonna 2017 Helsingissä on 25 valvottavaa uimarantaa.

Myös Helsingin merialueen veden laatua ja levätilannetta seurataan säännöllisesti useilta havaintopaikoilta.

Uusimmat mielipiteet