Uimarannat ja merialueen tila

Sinilevää ei havaittu, uimarantojen kuntotarkastukset käynnissä

Sinilevää ei havaittu tällä viikolla millään uimarannalla. Myös merivesinäytteissä sinilevien määrät olivat hyvin alhaisia. Yleensä sinilevähavainnot uimarannoilla lisääntyvät heinäkuussa. Mikäli lämmin sää jatkuu, havaintoja voidaan tehdä jo aiemminkin.

Ympäristöpalveluiden tarkastajat tekevät parhaillaan tarkastuksia uimarannoilla. Tarkastuksissa tutkitaan erityisesti rantojen siisteys ja jätehuolto sekä wc-, pukeutumis- ja suihkutilojen siisteys, riittävyys ja kunto. Myös rantojen opasteet ja tiedotteet tarkastetaan. Tarkastukset jatkuvat vielä ensi viikon alussa ja havainnoista tiedotetaan ensi viikolla.

Uimavesinäytteitä ei tällä viikolla otettu. Ensi viikolla näytteitä otetaan lännen ja joenrannan uimarannoilta sekä idästä suurilta uimarannoilta.

Ei muutoksia levämäärissä Helsingin merialueella

Merivesi Helsingin edustalla on lämmennyt hieman viime viikosta ja on noin 1315 astetta. Suojaisemmilla lahtialueilla vesi voi olla yli 20 astetta.

Merivesinäytteitä otettiin tällä viikolla laajalti koko Helsingin edustalta, ja sinilevien määrät olivat kaikkialla hyvin alhaisia. Kasviplanktonin määrä oli sen sijaan hieman runsaampi kuin samaan aikaan viime vuonna.

Tämän viikon voimakkaat tuulet sekä aallokko ovat sekoittaneet levät vesipatsaaseen eikä levien pintaesiintymiä ole päässyt muodostumaan. Kun lämpötila nousee ja tuulet laantuvat, voi pintaesiintymiä jälleen muodostua. Nyt onkin hyvä hetki nauttia raikkaasta pulahduksesta virkistävillä aalloilla.

Meriveden pinta on tällä hetkellä hieman teoreettista keskiveden korkeutta matalammalla, mutta sen ennustetaan nousevan viikonloppua kohti mentäessä. Merenpinnan korkeuteen vaikuttavat ilmanpaine, tuuliolosuhteet sekä virtaus Tanskan salmista Itämereen. Korkeapaineen vallitessa merenpinta painuu alas ja matalapaineen aikaan vesi on korkeammalla.

Tietoa uimavesistä, levätilanteesta, veden lämpötilasta ja merisäästä

Uimavesinäytteiden viimeisimmät tulokset ovat nähtävillä kunkin uimarannan ilmoitustaululla. Lisäksi uimavesinäytteiden tuloksista ja näytteenoton yhteydessä tehdyistä sinilevähavainnoista tiedotetaan kesän aikana Helsingin kaupungin Internet-sivuilla sekä viikoittaisilla mediatiedotteilla.

www.hel.fi/uimavesi

Rantapelastajien päivittämät tiedot valvottujen uimarantojen sinilevätilanteesta ja uimaveden lämpötilasta löytyvät palvelusta https://ulkoliikunta.fi/

Helsingin edustan vesien tilaa voi seurata seuraavista lähteistä:

www.hel.fi/merivesi (meriveden laatu) meri.hel.fi (veden lämpötila, merisää ja aallokko)

Uimarannat ja merialueen tila

Aikaisempia kirjoituksia

Uimarannat ja merialueen tila

Helsingin ympäristöpalvelut seuraa uimarantojen veden mikrobiologista laatua uimakauden aikana (15.6.-31.8.). Veden laadusta tiedotetaan viikoittain. Vuonna 2017 Helsingissä on 25 valvottavaa uimarantaa.

Myös Helsingin merialueen veden laatua ja levätilannetta seurataan säännöllisesti useilta havaintopaikoilta.

Uusimmat mielipiteet