Uimarannat ja merialueen tila

Helsingin uimarannoilla ei havaittu sinilevää

Anni Jylhä-Vuorio

Sinilevää ei havaittu tällä viikolla millään uimarannalla. Veden laatu oli kaikilla tutkituilla rannoilla hyvä.

Tällä viikolla otettiin uimavesinäytteet läntisiltä ja Vantaanjoen uimarannoilta sekä Itä-Helsingin suurilta uimarannoilta. Veden lämpötila vaihteli 12–22 asteen välillä. Uimavesi oli lämpimintä suojaisemmilla merenrannoilla sekä Vantaanjoessa.

Ympäristöpalveluiden tarkastajat ovat tarkastaneet kaikki uimarannat. Kaikilla rannoilla oli vaadittavat tilat (wc:t, pukuhuoneet ja suihkut). Rantojen siisteys sekä jätehuollon järjestelyt olivat pääosin kunnossa. Tilojen kunnossapitoon sekä rantojen tiedotteisiin ja opasteisiin tulisi kiinnittää enemmän huomiota.

Uimakausi alkoi 15. kesäkuuta ja kestää elokuun loppuun saakka. Helsingin ympäristöpalvelut valvoo uimakauden ajan rantojen hygieniaa sekä veden laatua. Lisäksi näytteenoton yhteydessä seurataan veden lämpötilaa ja aistinvaraista laatua, kuten muun muassa jätteiden, öljyn ja sinilevien esiintymistä.

Helsingin edustalla ajankohdalle tyypillinen levätilanne

Meriveden lämpötila on pysytellyt Helsingin edustalla noin 12–15 asteessa. Suojaisilla lahtialueilla veden lämpötila on hieman korkeampi. Vesien edelleen lämmetessä voidaan odottaa vedessä keijuvien sinilevien runsastuvan.

Kesällä myös kookkaampien levien määrä kasvaa. Tällainen on esimerkiksi rantavyöhykkeillä pintoihin kiinnittyvä viherahdinparta. Se viihtyy matalilla ja kivikkoisilla rannoilla, joilla se voi muodostaa laajaa, mattomaista kasvustoa. Ahdinpartaa esiintyy jo melko runsaasti Helsingin rannikoilla, kuten esimerkiksi Lauttasaaressa, Munkkiniemessä, Eirassa ja Vuosaaren rannoilla. Viherahdinparta on ihmiselle vaaraton. Se hyötyy vesien rehevöitymisestä ja saattaa näin viedä elintilaa muilta leviltä ja vesikasveilta. Rehevöitymisestä hyötyy myös tankeakarvalehti, jota esiintyy suojaisissa ja sameissa vesissä. Myös ruovikoiden poisto edistää tankeakarvalehden kasvua.

Kirkkaissa vesissä viihtyvät rakkolevä ja meriajokas sen sijaan ilmentävät veden hyvää tilaa. Niillä on suuri ekologinen merkitys, sillä ne toimivat monien Itämeren eliöiden elinympäristönä ja ylläpitävät luonnon monimuotoisuutta.

Tietoa uimavesistä, levätilanteesta, veden lämpötilasta ja merisäästä

Uimavesinäytteiden viimeisimmät tulokset ovat nähtävillä kunkin uimarannan ilmoitustaululla. Lisäksi uimavesinäytteiden tuloksista ja näytteenoton yhteydessä tehdyistä sinilevähavainnoista tiedotetaan kesän aikana Helsingin kaupungin Internet-sivuilla sekä viikoittaisilla mediatiedotteilla.
www.hel.fi/uimavesi

Rantapelastajien päivittämät tiedot valvottujen uimarantojen sinilevätilanteesta ja uimaveden lämpötilasta löytyvät palvelusta https://ulkoliikunta.fi/

Helsingin edustan vesien tilaa voi seurata seuraavista lähteistä:

www.hel.fi/merivesi (meriveden laatu)
meri.hel.fi (veden lämpötila, merisää ja aallokko)

Uimarannat ja merialueen tila

Aikaisempia kirjoituksia

Uimarannat ja merialueen tila

Helsingin ympäristöpalvelut seuraa uimarantojen veden mikrobiologista laatua uimakauden aikana (15.6.-31.8.). Veden laadusta tiedotetaan viikoittain. Vuonna 2017 Helsingissä on 25 valvottavaa uimarantaa.

Myös Helsingin merialueen veden laatua ja levätilannetta seurataan säännöllisesti useilta havaintopaikoilta.

Uusimmat mielipiteet