Uimarannat ja merialueen tila

Sinilevää on havaittu useilla Helsingin uimarannoilla

Matti Miinalainen

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut otti tällä viikolla vesinäytteet Pakilan, Pikkukosken, Tapaninvainion, Mustasaaren, Pihlajasaaren, Suomenlinnan ja Uunisaaren uimarannoilta. Kaikki tutkitut näytteet olivat hygieeniseltä laadultaan hyviä. Sinilevää havaittiin usealla uimarannalla. Uimaveden lämpötila oli alkuviikosta otetuissa näytteissä 19–22 asteen välillä.

Näytteenoton yhteydessä havaittiin Mustasaaressa, Pihlajasaaressa, Uunisaaressa, Pakilassa ja Pikkukoskella runsaasti sinileviä, Suomenlinnassa ja Tapaninvainiossa havaittiin hieman vähemmän sinileviä. Sinilevien määrä ja esiintyvyys voi kuitenkin vaihdella suuresti riippuen vallitsevista tuulista ja lämpötilasta sekä rannan suojaisuudesta.

Vähäinen sinilevämäärä, joka ei ole silmin havaittavissa, ei estä uimista. Jos vedessä näkyy runsaasti sinilevää, on suositeltavaa välttää uimista ja käydä suihkussa heti uimisen jälkeen. Etenkin lasten tulee välttää uimista, jos vedessä on sinilevää. Sinileväpitoista vettä ei tule niellä eikä käyttää talous-, kastelu- tai löylyvetenä. Lisäksi on hyvä varmistaa, etteivät lemmikkieläimet pääse juomaan sinileväpitoista vettä.

Sinilevien määrät yhä nousussa Helsingin merialueella

Meriveden pintalämpötila on noussut viime viikosta ja on Helsingin edustalla kauttaaltaan noin 20-asteista. Sinilevät ovat runsastuneet entisestään Helsingin merialueilla. Vedessä on näkynyt monin paikoin sinilevää vihertävinä hippuina tai ohuina lauttoina veden pinnalla. Leväesiintymät vaihtelevat alueittain tuulten ja virtausten mukaan.

Sinilevälajistosta runsaimpia olivat Aphanizomenon ja Dolichospermum -sukujen sinilevät, joista Dolichospermum-suvun levät saattavat muodostaa myrkyllisiä kukintoja. Lisäksi vedessä oli Nodularia -suvun sinilevää, joka tuottaa maksalle myrkyllisiä yhdisteitä.

Sinilevät eivät nimestään huolimatta ole leviä vaan syanobakteereja. Ne ovat kuitenkin toiminnaltaan hyvin samankaltaisia levien kanssa. Sinilevien massaesiintymät ovat luonnollinen osa Itämeren vuotuista sykliä, mutta ne ovat runsastuneet viime vuosikymmeninä Itämeren rehevöitymisen vuoksi.

Tietoa uimavesistä, levätilanteesta, veden lämpötilasta ja merisäästä

Uimavesinäytteiden viimeisimmät tulokset ovat nähtävillä kunkin uimarannan ilmoitustaululla. Lisäksi uimavesinäytteiden tuloksista ja näytteenoton yhteydessä tehdyistä sinilevähavainnoista tiedotetaan kesän aikana Helsingin kaupungin Internet-sivuilla sekä viikoittaisilla mediatiedotteilla.

www.hel.fi/uimavesi

Rantapelastajien päivittämät tiedot valvottujen uimarantojen sinilevätilanteesta ja uimaveden lämpötilasta löytyvät palvelusta https://ulkoliikunta.fi/

Helsingin edustan vesien tilaa voi seurata seuraavista lähteistä:

www.hel.fi/merivesi  (meriveden laatu) meri.hel.fi (veden lämpötila, merisää ja aallokko)

Uimarannat ja merialueen tila

Aikaisempia kirjoituksia

Uimarannat ja merialueen tila

Helsingin ympäristöpalvelut seuraa uimarantojen veden mikrobiologista laatua uimakauden aikana (15.6.-31.8.). Veden laadusta tiedotetaan viikoittain. Vuonna 2017 Helsingissä on 25 valvottavaa uimarantaa.

Myös Helsingin merialueen veden laatua ja levätilannetta seurataan säännöllisesti useilta havaintopaikoilta.

Uusimmat mielipiteet