Päätoimittaja KannalaKirjoittaja on Helsingin Uutisten päätoimittaja.

Valtuusto osaa päättää, mutta tietääkö se itsekään mistä?

Helsingin kaupunginvaltuusto on ainakin päätöksentekokykyinen. Sen osoitti keskiviikon kokous. Tosin, valtuutetut eivät tunnu itsekään tietävän ihan tarkkaan, mitä päättivät.

Lihan ja maidon kulutus Helsingin kaupungin ruokapalveluissa halutaan puolittaa vuoteen 2025 mennessä. Puolittamistavoite koskee niin päiväkoteja, kouluja kuin terveydenhuoltoa ja vanhustenhoitoa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta totesi uudessa lausunnossa kesäkuussa, että maito- ja lihatuotteiden käyttö varhaiskasvatuksen ja oppilaitosten ruokapalveluissa on jo matalalla tasolla, joten käytön puolittaminen vielä nykyisestä on haastavaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta puolestaan totesi toukokuussa, että tavoitteeseen puolittaa kulutus on vaikeaa päästä, kun otetaan huomioon toimialan eri asiakasryhmien, kuten esimerkiksi ikääntyneiden, sairaiden ja vammaisten ravitsemukselliset tarpeet. Realistisempi tavoite voisi olla vähentää kulutusta sosiaali- ja terveyspalveluissa esimerkiksi 20 prosenttia. Lisäksi maitotaloustuotteiden vaihtamisesta kasviperäisiin tuotteisiin tulee lisäkustannuksia.

Osa valtuutetuista, erityisesti valtuuston vihreä osa, oli sosiaalisessa mediassa liki yksimielisesti sitä mieltä, että Helsinki on päättänyt nyt yksiselitteisesti puolittaa lihan ja maidon kulutuksen hyvin nopealla aikataululla.

Virkamiehet ovat osin eri mieltä. Kyse on siitä, miten esitystekstejä halutaan tulkita.

Oli niin tai näin, niin kasvisruoankulutus Suomessa on kasvanut ja kasvaa yhä. Siihen lienee muutama selkeä syy, kuten ilmasto- ja ympäristötietoisuuden nousu. Merkittävin tekijä on mielestäni kuitenkin se, että kasvisruokien laatu ja maku on viime vuosina harpannut ison loikan parempaan suuntaan. Tämän ansiosta kasviruokaa syödään muistakin kuin ideologisista syistä.

Pelkkään ideologiaan pohjautuva päätöksenteko ei aina ole viisasta. Valtuuston kasvisruokapäätös on tästä hyvä esimerkki: kulut saattavat nousta, ravitsemusarvot laskea ja lopulta ei edes täysin tiedetä, mitä päätettiin. Näin taisi käydä myös keskustatunnelin kohdalla.

Päätoimittaja Kannala

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet