Kallion kulttuuriverkosto

Harjun käyttäjät ja paikalliset toimijat vetoavat nuorisotalon puolesta

Harjun nuorisotalo on onnistunut esimerkki siitä, miten eritaustaiset nuoret, lapset, eri alojen taiteilijat, eri kulttuurien yhteisöt, mahtuvat saman katon alle.

JS /KKV

Suomen kuuluisimman nuorisotalon Harjun käyttäjät ja paikalliset toimijat vetoavat Helsingin Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnalle talon nykykäytön säilyttämisen puolesta. Vetoomuksen on allekirjoittanut lähes 50 taloa käyttävää tahoa, joukossa on järjestöjä, ryhmiä ja yksittäisiä taiteilijoita. Kaupunki aikoo sulkea talon vuoden 2019 loppuun mennessä, vedoten talon kuntoon.

Talon puolesta vetoomuksen allekirjoittajia ovat muun muassa Kallion Kulttuuriverkosto ry, Kulttuurikameleontit ry, Kulttuuriyhdistys Kilombo ry, Niemikotisäätiö, Auroran sairaala, Kansallinen Lastenliitto sekä Plan Suomi Helsinki. Myös syksyn Kallio Kipinöi -festivaali antaa tukensa Harjulle.

Vetoomuksessa todetaan, että nykyinen talo on säilytettävä nykyisessä toimintatarkoituksessa talon korjausten jälkeen. Allekirjoittajat myös muistuttavat , että kaupungin tilapalveluiden mukaan tiloissa voi olla toimintaa myös korjausten aikana: "Harjun yläkertaa voidaan käyttää kokoontumisiin ja toimintaan. Harju on tärkeä tila meille sekä sidosryhmillemme toteuttaa monikulttuurista toimintaa Helsingissä."

Vetoomuksessa todetaan myös Harjun tilojen tärkeydestä moninaiselle toiminnalle, "tila on lisännyt yhteenkuuluvuuden tunnetta ja osallisuutta moniääniseen Helsingin kaupunkiin."

"Harjun nuorisotalo on onnistunut esimerkki siitä, miten eritaustaiset nuoret, lapset, eri alojen taiteilijat, eri kulttuurien yhteisöt, musiikkiyhteisöt, vammaiset, mielenterveyskuntoutujat ja kuka tahansa kaupunkilainen - mahtuvat saman katon alle. Siellä tutustutaan uusiin toimijoihin, tehdään yhteistyötä, Harjusta on myös moni nuori löytänyt turvaa ja ponnistanut omalle taiteilijan uralleen.", kirjoittavat allekirjoittaneet vetoomuksessaan.

"Harjun nuorisotalo tarvitsee tukea ja lupauksen siitä, että toiminnot ja työt jatkuvat talossa myös vuoden 2019 jälkeen. Me eri toimijat olemme osa Harjun rakennetta ja yhteistä toimintakulttuuria ei pidä rikkoa vaan nähdä se luovuus ja toimintojen monipuolisuus, jotka ovat kehittyneet yhteistyössä," todetaan vetoomuksessa.

Vetoomuksen allekirjoittajat muistuttavat myös siitä, että Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategia 2025:n yhtenä tavoitteena on osallisuuden lisääntyminen kulttuuriin ja sitä myötä eri väestöryhmien erot osallistumisessa samalla kaventuvat.

Kallion kulttuuriverkosto

Aikaisempia kirjoituksia

Kallion kulttuuriverkosto

Kallion Kulttuuriverkosto ry (KKV) on kaupunkikulttuuriyhdistys, joka tukee Kallion alueella vaikuttavien toimijoiden verkostoitumista ja samalla edistää ja kehittää monipuolista kaupunkikulttuuria. KKV pyrkii toimimaan luovalla ja raikkaalla tavalla ja  tuomaan esiin uusia näkökulmia. Kulttuuriverkoston tavoite on myös saada konkreettisia tuloksia aikaan sosiaalisesti ja henkisesti rikkaamman asuinympäristön puolesta.

KKV:n näkyvintä toimintaa ovat kaupunkifestivaalien ”Kallio Kukkii” ja ”Kallio Kipinöi” organisointi. Lisäksi Kulttuuriverkostolla on yhteistyöhanke ”Kallion Kävelyfestivaali”  Kohtaamispaikka Myötämäen kanssa.  Kävelyfestivaali on tapahtuma, jossa toteutetaan teemallisia ja opastettuja kävelykierroksia Kalliossa ja sen lähialueella kerran kuukaudessa. Kallion Kulttuuriverkosto on palkittu vuonna 2009 Radio Helsingin ja HS:n Nyt-liitteen Unelmien Helsinki-palkinnolla: ”KKV on tehnyt Helsingin paremmaksi paikaksi asua ja elää.”

www.kallionkulttuuriverkosto.fi

Uusimmat mielipiteet