A-P. PietiläA-P. Pietilä on päätoimittaja emeritus ja tietokirjailija.

Mikä meni pieleen?

Miten meni niin kuin suomalaisten omasta mielestä?

Vuosi vuodelta sosiaaliturvamenot ovat nousseet. Siitä huolimatta vanhusten hoito on heikkoa ja liian moni lapsiperhe on köyhä. Terveydenhuolto on suurissa ongelmissa, kun menot kasvavat hallitsemattomasti.

Asumistukea maksettiin kymmenen vuotta sitten 430 miljoonaa euroa. Viime vuonna maksettiin 1 500 miljoonaa euroa ja kasvupaineet ovat kovat.

Isojen kaupunkien talous heikkenee, kun menojen kasvua ei ole hillitty. Pienten kuntien tilanne on ollut kauan jo heikko, kun väki karkaa kurjistuvilta seuduilta.

Jokin tässä mättää, kun rahaa kuluu entistä enemmän ja tavoitteet karkaavat yhä etäämmälle. Korjaavat toimenpiteet kohdistuvat seurauksiin eikä syihin. Turku näyttää esimerkkiä.

Taloutta oiotaan korottamalla joukkoliikenteen lippujen hintoja (vaikka joukkoliikennettä pitäisi lisätä), pysäköintimaksuja nostetaan (vaikka keskustan liikkeisiin pitäisi saada lisää asiakkaita), luokkien oppilasmääriä lisätään (vaikka heikoimmat oppilaat kärsivät jo nyt) ja vanhus- ja vammaispalvelujen asiakasmaksut nousevat (vaikka käyttäjillä ei ole niihin varaa tälläkään hetkellä). Teot ja tavoitteet ovat ristiriidassa.

Virkamiesten määrää ei karsita, vaikka yhä useampi viranhaltija suunnittelee, kirjoittaa lausuntoja ja raportoi toisten töistä. Palveluja on helpompi karsia kuin irtisanoa virkamiehiä.

Toinen viranomainen ei välitä toisen viranomaisen toimista. Verohallinto perusti kansalaisten tulorekisterin ja teki verokorttiuudistuksen. Seurauksena oli, että palkansaajien ennakonpidätykset ovat liian pienet. Sen seurauksena kuntien verotulot laskevat tänä vuonna.

Suomessa on kuntaministeri, sosiaaliministeri, opetusministeri ja valtiovarainministeri, joiden toimia ei kukaan koordinoi. Lakeja säädetään ja päätöksiä tehdään tietämättä niiden todellisista vaikutuksista.

Sutta, sekundaa ja sekopäätöksiä syntyy, kun poliitikkojen aika kuluu oman avustajakunnan kasvattamiseen, puolueen vaalitavoitteiden esittelyyn ja oman uudelleen valinnan varmistamiseen.

A-P. Pietilä

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet