Rahan Perässä

Käteinen on taas kuningas

"Käteisellä on siis poikkeuksellisen suuri arvo niin rahaa laittaessa eteenpäin kuin tavaroita ostettaessa."

Johanna Halava

Suomalaiset säästäjät toimivat kerrankin oikein. Heillä on poikkeuksellisen paljon käteistä rahaa pankkitileillä, kun rahan kysyntä ja hinta ovat nousussa. Rahan kysyntä kasvaa, koska talouskasvu lisää investointeja. Jos talous lähtee laskuun, yritykset, kunnat ja valtiot tarvitsevat lainaa toimintansa pyörittämiseen, mikä myös lisää kysyntää ja nostaa korkoja. Odotettavissa on todellinen lainabuumi 2012, jolloin erääntyy valtava määrä yrityslainoja. Pääsääntöisesti yritykset pyrkivät lainaamaan samat rahat uudelleen. Myös valtiot tarvitsevat lisää lainoja. Käteisellä on siis poikkeuksellisen suuri arvo niin rahaa laittaessa eteenpäin kuin tavaroita ostettaessa. Suomalaisilla on rahoitusvaroja 160 miljardin euron arvosta, josta vajaa puolet on pankkitalletuksia. Niiden kokonaismäärä on kasvanut vuodessa 10 prosentilla, mikä on paljon.

Suomalaisten rahoitusvarat koostuvat pankkitalletuksista, rahasto-osuuksista, pörssiosakkeista ja sijoitussidonnaisista henki- ja eläkevakuutuksista. Niiden yhteismäärä on runsaat 160 miljardia euroa. Potista vajaat puolet on pankkitalletuksissa.

Samaan aikaan kotitalouksilla on velkaa 100 miljardia euroa, joista suurin osa on otettu asuntohankintoihin ( http://www.taloussanomat.fi/ps-saastot/2010/10/29/kotitalouksien-raha-vi...

). Käteisen suuri määrä johtuu myös siitä, että finanssikriisin kovien kolausten vuoksi pörssiosakkeisiin sijoittaminen ei ole innostanut suomalaisia yhtä paljon kuin aikaisemmin.

Kotitalouksien velkaantuminen on kohdistunut pääsääntöisesti nuoriin perheisiin ja varallisuuden kasaantuminen on painottunut vanhempiin ikäluokkiin.

Velkaantuminen muuttuu rajusti

Kotitalouksien velkaantumisvauhti on kiihtynyt 2000-luvulla lähes joka vuosi. Samaan aikaan yritysten ja julkisen sektorin lainakysyntä on ollut laskevaa. Nousukauden myötä yritysten käyttöpääoman kysyntä tulee kuitenkin kohoamaan.

Yritysten käyttöpääoma on 15–20 prosenttia liikevaihdosta eli myydyistä tuotteista ja palveluista saaduista rahoista. Käyttöpääoman kasvu on lähivuosina 3-5 miljardia euroa, mikä suurimmaksi osaksi otetaan uusina luottoina.

Yritykset alkavat siis kilpailla kotitalouksien kanssa luotoista. Myös valtiot lainaavat pankeilta vielä useana vuonna kustantaakseen kansalaisten nauttimia palveluja tai maksaakseen pois vanhoja velkoja.

Lainabuumi koittaa 2012

Merkittävä rahan kysynnän kasvuun vaikuttava tekijä nousee pintaan 2012, jolloin erääntyy pelkästään Suomessa 15 miljardin euron arvosta vanhoja yritysluottoja. Merkittävä osa näistä tullaan uusimaan.

Yritysten paluu luottomarkkinoille on hyvä merkki kansantaloudelle, mutta varoitusmerkki kotitalouksille. Rahan hinta tulee kysynnän myötä nousemaan, koska rahasta saattaa tulla myös pulaa.

Osalle yrityksistä käy myös niin, etteivät pankit suostu enää luotottamaan niitä. Pankit alkavat varautua siihen, että heikoimmat yritykset eivät enää selviydy nousevista koroista. Terveestä rahoituspohjasta tulee yritysten keskinäinen kilpailuvaltti (http://www.taloussanomat.fi/rahoitus/2010/11/02/nordea-varoittaa-osa-yri... ) aivan samalla tavalla kuin kotitalouksien maksuvalmius on keino ostaa edullisesti käteisellä.

A.-P. Pietilä on Suomen Lehtiyhtymän kaupunkilehtiryhmän johtaja, pääkaupunkiseudun suurten kaupunkilehtien vastaava päätoimittaja ja pitkäaikainen taloustoimittaja. Hän on seurannut rahoitusmarkkinoita kolmekymmentä vuotta, kirjoittanut pari tuhatta lehtijuttua ja kymmenkunta kirjaa. Hän sai valtion tiedonjulkistamispalkinnon 2009.

Rahan perässä -blogissa seurataan rahavirtoja, talouden liikkeitä ja ennen kaikkea kenen taskuissa rahat ovat.

Rahan Perässä

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet