Paikalliset

Vihreät nuoret: Rangaistavuus poistettava kaikesta huumeidenkäytöstä

Kannabiskokeilut ja -käyttö on yleistynyt etenkin suurissa kaupungeissa. Kuvassa on huumepoliisin takavarikoimia kasveja.

Päivi Tuovinen

Vihreiden nuorisojärjestö ViNo esittää, että Suomessa luovuttaisiin kokonaan huumeiden käytön rangaistavuudesta. Mietojen huumeiden lisäksi vapautus koskisi myös kovempia aineita.

Järjestön puheenjohtajan Veli-Matti Partasen mukaan Suomessa pitäisi seurata Portugalin mallia, jossa 10 päivän huumeannoksen hallussapidosta ei rankaista. Käytön vapautuksen ohella vaikeasti huumeriippuvaisten hoitoon pitäisi antaa ViNon mielestä lisää resursseja.

Partasen mukaan vapauttaminen johtaisi todennäköisesti aluksi huumeidenkäytön lisääntymiseen, mutta pitkällä aikavälillä yhteiskunta hänen mukaan säästäisi, kun rahaa ei kuluisi valvontaan samalla tavoin kuin nyt. Lopulta myös huumehaitat vähenisivät, hän uskoo.

– Ajatuksena ei tässä ole, että suhtautuisimme asiaan naivisti ja kehottaisimme ihmisiä huumeiden käyttäjiksi. Haluamme, että tästä aiheesta käytäisiin vakavasti otettavaa keskustelua, Partanen sanoo.

Partanen myöntää, että huumeidenkäytöstä seuraa terveyshaittoja. Esimerkiksi pitkäaikaisen kannabiksen käytön on todettu olevan yhteydessä kohonneeseen skitsofreniariskiin, ja kovissa huumeissa seuraukset ovat rankempia.

– Eivät huumeet vaarattomia ole ja niistä tulee yhteiskunnalle satojen miljoonien kulut. Mutta toisaalta kannabis on vaarattomampaa kuin alkoholi, jonka haitat ovat miljardeja, Partanen sanoo.

Aiemmin huumepolitiikan vapauttamista on väläytetty myös päihdehuollon asiantuntijoiden keskuudessa. A-Klinikkasäätiön toimitusjohtaja Olavi Kaukonen sanoi vuonna 2012, että mietojen huumeiden käytöstä annettu rangaistus voitaisiin poistaa. Käyttörikostuomion tilalle Kaukonen ehdotti hoitoonohjausta.

– Tuomioistuin ei määräisikään sakkoja tai vankeutta vaan hoitoseuraamuksen, jos on ilmeistä, että ihmisen rikollinen käyttäytyminen johtuu päihderiippuvuudesta, Kaukonen sanoi Savon Sanomille.

Partasen mielestä A-Klinikkasäätiön ehdotus on hyvä, mutta hän laajentaisi mallia kaikkiin huumeisiin.

Kantaansa hän perustelee sillä, että pelko rangaistuksista estää ongelmakäyttäjiä hakemasta hoitoa. Pitkäaikainen huumeidenkäyttö altistaa hänen mukaansa myös rikoskierteelle, kun käytön jatkuessa rahaa haetaan omaisuusrikoksilla ja lopulta mahdollisesti myös kovemmilla rikoksilla.

Esimerkkiä huumepolitiikkaan Partasen johtama ViNo ottaisi Portugalista, jossa huumepolitiikan vapauttaminen vuonna 2001 ja ongelmakäyttäjien hoitoonohjaus on vähentänyt päihdekuolemia sekä hiv-tartuntoja.

Mitä mieltä olet Suomen huumepolitiikasta? Kommentoi!

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Kommentit (111)

Kommentit

Viimein täälläkin

Viimein täälläkin tunnustetaan, ettei kannabiksen laillistamisen edistämistä voida katsoa hyvien tapojen vastaisena toimintana. "Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) mukaan Suomen kannabisyhdistyksen pitää voida rekisteröityä yhdistysrekisteriin. Yhdistys ei ole laissa tarkoitetulla tavalla hyvän tavan vastainen, vaikka sen tarkoituksena on muuttaa nykyistä lakia, KHO päätti." -HS

Huumeiden laillistaminen

Huumeiden laillistaminen olisi uhka yksilölle ja yhteiskunnalle Kansalaisten vapautta ja mahdollisuuksia pitää lisätä muutoin, kuin laillistamalla huumeet, koska se varmasti lisäisi huumeiden käyttöä ja siitä aiheutuvia haittoja ja kustannuksia. Yhteiskunta ei tarvitse lisää laillistettuja pään sekoittavia mömmöjä. Ennaltaehkäisyyn ja hyvinvointipolitiikkaan panostaminen mahdollistaa jatkossakin avoimen, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön. Kannabis on todella vakava ja vastuullinen asia, johon ei tule suhtautua vertaamalla sitä alkoholiin, tupakkaan, kahviin vaatien samoja vapauksia, vaikka nuorten myönteisiä asenteita huumeiden kokeiluun ja käyttöön edistääkin ensisijaisesti suomalainen alkoholikulttuuri. Minusta vastuu itsestä ja muista, yhteisvastuuta ja välittämistä korostaen ovat arvoja, jotka menevät "minä itse" periaatteen ohitse. Minusta aikuisella täysivaltaisella ihmisellä tulee olla pääsääntöisesti oikeus päättää, mitä keholleen tekee, mutta yhteiskunnan tulee lainsäätäjän toimesta ohjata täysivaltaisenkin ihmisen valintoja. Mitä ihminen kehollaan tekee, on julkisen vallan velvollisuus puuttua, jos ihmisen toiminta on yhteiskunnan lakien vastaista. Lainsäädännön tehtävä on suojella mm. lapsia ja nuoria ja mielestäni myös ihmistä itseään. (tässä tapauksessa huumeiden käyttäjä) Ihminen siis tarvitsee rajoja ja ohjausta myös valtion toimesta. Siitäkin huolimatta, ettei ihminen toiminnallaan suoraan aiheuta haittaa muille, välillisesti kylläkin. Tämä on mielestäni myös moraalinen kysymys. Onko huumeiden käyttäminen välttämätöntä ja tarpeellista? Minusta huumeidenkäyttäjä tulee määritellä rikolliseksi, jota tulee rangaista, riippumatta siitä, onko vain riskikäyttäjä. Rikollista tulee kuitenkin tukea monin eri tavoin huolimatta siitä, jatkaako tämä huumeiden käyttöään tai ei. Se, että nykyinen järjestelmä, jossa huumeriippuvainen määritellään sairaudeksi (yhteiskunnan tulee tarjota mm. laadukkaita matalankynnyksen palveluja huumeidenkäyttäjille ja muita tukitoimia. Huumeidenkäyttäjillä on oltava oikeus hoitoon ja kuntoutukseen. Laki potilaan asemasta ja oikeudesta 785/1992, jonka mukaan jokaisella Suomessa pysyvästi asuvalla henkilöllä on oikeus hänen terveydentilansa edellyttämään hyvään terveyden - ja sairaanhoitoon, terveydenhuollon resurssien puitteissa.), kuluttaa poliisin resursseja valvomaan laittomia kotikasvattajia, tavallisia käyttäjiä, sakkovankeja vankilakierteessä jne, on kuitenkin hinta hyvinvointiyhteiskunnasta. Olen valmis veronmaksajana tämän lisäkustannuksen maksamaan. Huumeita ei tule laillistaa, koska on vastuullista välittämistä, että yhteiskunta viestii lainsäädännöllä huumeiden haitallisuuden. Nimittäin pelkkä valistus ja asennekasvatus puhumattakaan huumeiden laillistamisesta eivät riitä vähentämään huumeiden käyttöä ja siitä aiheutuvia haittoja. Huumeiden käyttö, myynti ja maahantuonti ja suurten määrien hallussapito on oltava rangaistavaa. Mielestäni huumeidenkäyttäjistä ei tule rikollisliigojen sijaiskärsijöitä, vaan yhteiskunnan tulee turvata riittävät resurssit valvontaan, jolloin saadaan käyttäjien lisäksi vastuuseen myös maahantuojat ja myyjät. Päinvastoin, jos huumeet tulisivat lailliseksi, myyjät ja maahantuojat hyötyisivät asenneilmaston vapautumisesta ja toimintansa "virallistamisesta". Ihmisen itsemääräämisoikeutta ja muita ihmisoikeuksia tulee kunnioittaa, mutta yksilön vastuu ja velvollisuudet tulisi myös huomioida, kun keskustellaan oikeudesta käyttää tutkitusti terveydelle haitallisia myrkkyjä. Tilastojen mukaan tupakka ja alkoholi tappaa moninkertaisesti enemmän kuin huumeet, joten tulisi ymmärtää myös alkoholikulttuurin merkitys nuorten myönteisiin huumeasenteisiin. Jos ihmisen arviointikyky on puutteellinen, tarvitaan lainsäätäjän ohjausta. Tästä hyötyy yksilö ja koko yhteiskunta. Huumeiden laillisuuden puolesta puhuvat eivät huomioi, että yhteiskunta ei voi toimia niin, että on pelkkiä oikeuksia välittämättä velvollisuuksista. Nykyinen keskustelu olettaa, ettei yksilönvapauden turvin tarvitse huomioida omien itsekkäiden valintojen seurauksista. Oletus siitä, että veronmaksajien tulisi kustantaa huumeidenkäyttäjien terveydenhoito ja huumeiden käytöstä johtuvan rikollisuuden kustannukset ovat epäreiluja. Jos huumeet halutaan laillistaa, tulisi myös mm. lakia noudattavien kansalaisten oikeutta puolustaa itseään ja omaisuuttaan lisätä. Mutta, onko tarkoituksenmukaista edistää yhteiskuntaa, joka suojautuu ja eristäytyy? Huumausainepolitiikan tavoitteena on huumausaineiden leviämisen ja käytön ehkäiseminen sekä huumausaineista ja niiden ehkäisy- ja kontrollitoimista aiheutuvien haittojen pitäminen mahdollisimman vähäisinä. Suomessa tuomitaan huumeiden käyttö ja painotetaan huumeiden laittomuutta. Kuitenkin pyritään myös minimoimaan huumeiden käytön haitat, jos ennaltaehkäisy ei pure. Yhteiskunnan tuleekin tarjota mm. laadukkaita matalankynnyksen palveluja huumeidenkäyttäjille. Itsemääräämisoikeus, tahdonvapaus sekä oikeus koskemattomuuteen ja vapauteen ovat keskeisiä perusoikeuksiamme. (Suomen perustuslaki731/1999, joka korostaa jokaisen yksilön vapautta ja itsemääräämistä.) Itsemäärääminen ei ole kuitenkaan täysin ehdoton. Kenelläkään ei ole oikeutta toimia muita vahingoittaen. Voi kuitenkin kysyä, onko esim. kannabiksen käyttäjällä huumehöyryssä kompetenssia tehdä itseään ja ympäristöä koskevia päätöksiä? Tässä siis on huomioitava kannabiksen hyvin yksilölliset vaikutukset, jotka voivat olla hyvinkin arvaamattomia. Kenelläkään ei ole valtion nimissä absoluuttisesti oikeutta määritellä, mikä on yksilön etu. Kuitenkaan ihmisoikeudet eivät koskaan voi toteutua kokonaan, vaan aina yksilön ihmisoikeutena pitämä arvo loukkaa toisen yksilön käsitystä omista oikeuksistaan. Oikeuksia pitää kuitenkin tasapainottaa ja niiden ehdottomasta toteuttamisesta tulee toisinaan poiketa. Jokainen ymmärtää, ettei yhteiskunta toimi ilman ohjausta. Kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla tarvitaan sääntöjä ja rajoituksia, jotka sivuavat yksilön vapautta. Tällä kysymyksellä voidaan tietysti loputtomiin halkoa hiuksia ja yksilönvapauteen viittaamalla yksilö voidaan vapauttaa vastuusta, mutta kun sellainen maailma on kovin idealistinen ja mahdoton. Aina yhteisön, valtion ja yksilön arvot ovat ristiriidassa. Absoluuttista yksilönvapautta ei ole. Yhteiskunta ei kuitenkaan voi toimia pelkillä yksilön vapauksilla. Esitänkin kysymyksen: miksi suomalainen alkoholikulttuuri edistää ja sallii vapaan ja mielestäni monella tapaa vastuuttoman päihdekulttuurin? Kysymys ei todellakaan ole moralistinen, holhoava tai populistinen, vaan välittävä ja vastuullinen. Kysymys haastaa suomalaiset pohtimaan rehellisesti omia asenteita ja suhtautumista päihteisiin. Minusta suomalainen alkoholikulttuuri edistää huolestuttavan myönteisiä nuorten asenteita huumeiden kokeiluun ja käyttöön. Ei tule myöskään unohtaa kotien ja vanhempien kasvatuksen merkitystä lasten- ja nuorten kasvussa ja kehityksessä ja tasapainoisen minäkuvan kehittymisessä. Vanhemmat ovat asenteiden muodostumisessa ensiarvoisen tärkeässä asemassa. Siksi yhteiskunnan tulee ymmärtää ihan oikeasti sosiaalipolitiikan merkitys hyvinvoinnin turvaamisessa ja puuttumisessa syrjäytymisen nivelkohtiin. Tulevina vuosina päihteidenkäytön inhimilliset ja kansantaloudelliset haitat ja kustannukset tulevat huimasti lisääntymään, joten emme tarvitse yhteiskunnalta signaalia, että huumeet olisivat luonnollinen osa yhteiskuntaa ja yksilön arkea. Muun muassa huumeiden lisääntynyt käyttö näkyy jo turvallisuusriskinä liikenteessä.

Alpi näkee työssään pelkkiä

Alpi näkee työssään pelkkiä päihdeongelmaisia joten hän elää mustavalkoisessa todellisuudessa, jossa on pyhä hoitohenkilökunta ja narkkarit. Pitäisi ymmärtää että etenkin kannabis saa aikaan negatiivisia mielleyhtymiä ihmisissä juuri laittomuuden takia. Laillisuus ja kontrolloitu jakelu saisi koko käsitteelle eri merkityksen kun laatu olisi tasaista ja pitoisuuksia pystyttäisi pitämään silmällä.

Kansalaisaloite kannabiksen

Kansalaisaloite kannabiksen dekriminalisoimiseksi. https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/703 http://www.youtube.com/watch?v=BRX4YSCD3as

Onneksi kansalaisaloite ei

Onneksi kansalaisaloite ei toteudu. Suurin osa kirjoittajista on mielestäni jonkin laisessa ongelmissa, kun niin ponnekkaasti ollaan puolustamassa huumeita. Tutkimukset ovat todistaneet huumeiden käytön kulkevan aina vahvempiin aineisiin, jolloin tullaan "elämän perälaudan" kohdalle. Mielestäni on vastuutonta vähätellä huumeiden vaaroja. Liian moni nuori on saatettu multiin, huumeiden seurauksen vaikutuksesta.

nimim." JEE" Vastuutonta on

nimim." JEE" Vastuutonta on houkutella allekirjoittamaan kansalaisaloitetta. Allekirjoitus vaatisi kirjautumisen pankkitunnuksin, joka karsisi paljon ääniä, Mahdollisuus allekirjoituksiin alkoi viime maanantaina. Vuosi sitten, vihreät yrititte samaa konstia, jolloin aloite kaatui kun määräaikaan ei tullut riittävää määrää allekirjoituksia. Toivon huonoa menestystä alle kirjoituksiinne. Liian monta nuorta on menehtynyt huumeiden käytön seurauksena

Tämäkö on viherpiipertäjien &

Tämäkö on viherpiipertäjien & ituhippien tavoitteena. Saako näihin hommiin maataloustukiaisia. Tässä hommassa maksoi sossun kukkahattutäti,sähköt,vuokran,ruuat,ym. Varmaankin maksoi myös hampun siemenetkin http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288665012164.html

Onneksi en ole koskaan

Onneksi en ole koskaan äänestänyt vihreitä, vaikka puutarhaa ja luontoa yms. rakastankin. Huumeiden puolestapuhujatkin saa panna putkaan minun puolestani. Eikö nykyään ole rangaistavaa rikoksen suunnittelukin?

Miksi minä olen joutunut

Miksi minä olen joutunut sitten ensiksi sosiaalitoimen sitten työvoimaviranomaisen kiusaamaksi ja nyt on mukaan lähtenyt vielä lääkärit,poliisi ja syyttäjä.. Ei tunnu kovin kevyeltä tämä elämä, kaikkialla vaan autetaan ja ajatellaan mun parasta?? En oo ihan samaa mieltä näitten kanssa, koska työkkärissä ne koitti saada poikki mun työnhakuu aiemminkin, sitten kun siinä onnistuivat, niin ohjasivat sosiaalitoimstoon, sinne joka oli osallinen mun häätöön ylipäätänsä, olivat sitä mieltä, että jos joudun kadulle, nini alanko käyttää huumeita? Miten kävi, puol vuotta jaksoin olla ilman, kun kerran mitään parempaa ei ollut näkyvissä antauduin ja tein niinku ne halus, aloin käyttää subutexiä. No nyt on siitä hyvästä ainakin c-hepatiitti, sit on eturauhassyöpä samal, luultavasti hiv:kin ei niinku paljoo oo apua näkyny. yli 10 vuotta asunnottomana vantaalla, työkkäritä olivat sitä mieltä, että sosiaalitoimisto järjestäis vihdoin asunnon, ei oo näkyny puoleen vuoteen taaskaan, sen aikaa minkä oon ollu työkkärin listoilta pois, saivat mulle ainakin 120e kk pienemmät tulot toiminnallaan ja tunnen sen nahoissani joka hetki, koska olen subutex riippuvainen. Joudun keksimään rahaa rikoksilla .. Ei ole vaihtoehtoja ja se on ihan sama kuolen kumminkin ihan just, viimestään huonoon hammashygieniaan, hajuaisti mennyt, ku on turpa turvoksissa ja joku mätäpaise tossa ylähampaan ja nenän välis, aiheutti mulle shokin pari päivää sit. ollut kumminkin jo yli kuukauden, ku en oo saanu mun lääkkeitä, kun alkoivat väittää että ostan kadulta niitä???? Ei jumalauta, ei todellakaan mikään jumala oo auttanu, piruhan se on tällasen homman takana ja se pahin piru on itse poliisi!!! Ovat jauhaneet vuosia minustakin paskaa mm. iltapäivälehdille, naapureille, silloin kun oli asunto, ym. ym.

Miksi minä olen joutunut

Miksi minä olen joutunut sitten ensiksi sosiaalitoimen sitten työvoimaviranomaisen kiusaamaksi ja nyt on mukaan lähtenyt vielä lääkärit,poliisi ja syyttäjä.. Ei tunnu kovin kevyeltä tämä elämä, kaikkialla vaan autetaan ja ajatellaan mun parasta?? En oo ihan samaa mieltä näitten kanssa, koska työkkärissä ne koitti saada poikki mun työnhakuu aiemminkin, sitten kun siinä onnistuivat, niin ohjasivat sosiaalitoimstoon, sinne joka oli osallinen mun häätöön ylipäätänsä, olivat sitä mieltä, että jos joudun kadulle, nini alanko käyttää huumeita? Miten kävi, puol vuotta jaksoin olla ilman, kun kerran mitään parempaa ei ollut näkyvissä antauduin ja tein niinku ne halus, aloin käyttää subutexiä. No nyt on siitä hyvästä ainakin c-hepatiitti, sit on eturauhassyöpä samal, luultavasti hiv:kin ei niinku paljoo oo apua näkyny. yli 10 vuotta asunnottomana vantaalla, työkkäritä olivat sitä mieltä, että sosiaalitoimisto järjestäis vihdoin asunnon, ei oo näkyny puoleen vuoteen taaskaan, sen aikaa minkä oon ollu työkkärin listoilta pois, saivat mulle ainakin 120e kk pienemmät tulot toiminnallaan ja tunnen sen nahoissani joka hetki, koska olen subutex riippuvainen. Joudun keksimään rahaa rikoksilla .. Ei ole vaihtoehtoja ja se on ihan sama kuolen kumminkin ihan just, viimestään huonoon hammashygieniaan, hajuaisti mennyt, ku on turpa turvoksissa ja joku mätäpaise tossa ylähampaan ja nenän välis, aiheutti mulle shokin pari päivää sit. ollut kumminkin jo yli kuukauden, ku en oo saanu mun lääkkeitä, kun alkoivat väittää että ostan kadulta niitä???? Ei jumalauta, ei todellakaan mikään jumala oo auttanu, piruhan se on tällasen homman takana ja se pahin piru on itse poliisi!!! Ovat jauhaneet vuosia minustakin paskaa mm. iltapäivälehdille, naapureille, silloin kun oli asunto, ym. ym.

Mädättäjät ajavat välillä

Mädättäjät ajavat välillä äänestäjiensäkin etua.Ehkäpä toivovat saavansa jopa pari uuttakin äänestäjää sillä eihän heitä kukaan selvinpäin äänestäisi.

Sivut

Etusivulla nyt

Uusimmat: Paikalliset

Luetuimmat

Uusimmat

Uusimmat: Urheilu