Helsingin medialukio ansaitsi Vihreän lipun

Helsingin medialukio sai iloisia uutisia ennen kesäloman alkamista: lukio on saanut Vihreän lipun tunnustukseksi pitkäjänteisestä ja korkeatasoisesta ympäristökasvatustyöstä.

Vihreä lippu on kansainvälinen ympäristökasvatusohjelma. Ohjelman avulla olemme onnistuneet liittämään kestävän kehityksen konkreettiseksi osaksi jokapäiväistä arkeamme. Opiskelijat ovat Vihreä lippu -projektissamme aktiivisia vaikuttajia ja toimijoita aikuisten rinnalla niin päätöksenteossa, suunnittelussa, toteutuksessa kuin tulosten arvioinnissakin. Näin lukiolaiset saavat myönteisiä kokemuksia yhteisiin asioihin vaikuttamisesta.

Medialukiossa on kuluneen lukuvuoden aikana kiinnitetty entistä enemmän huomiota esimerkiksi energian säästämiseen ja kopioimisen vähentämiseen. Opiskelijat ovat muun muassa tehneet opettajille videotietoiskuja ja energian säästämiseen kehottavia muistilappuja. Opettajienkin asenteet ympäristötyötä kohtaan ovat myönteiset – kaikki lukuvuoden lopussa toteutettuun kyselyyn vastanneet opettajat pitävät työtä tärkeänä. Hyvää työtä jatketaan taas ensi lukuvuonna.

Vihreää lippua juhlitaan medialukiossa syyslukukauden alettua.

 

Tietoa Vihreä lippu -ohjelmasta: www.vihrealippu.fi

Helsingin medialukio

Helsingin medialukiossa toimii medialinja (60 aloituspaikkaa) ja yleislinja (200 aloituspaikkaa). Opetuksessa korostuvat yhteiskunnassa selviytymisen ja oman elämän hallinnan kannalta välttämättömät valmiudet. Tavoitteena on kehittää opiskelijoiden ajattelua, ongelmanratkaisutaitoja ja yhteistyövalmiuksia.
Oppimisen kannalta keskeisiä ovat tiedonhankinnan, viestinnän ja tietotekniikan taidot sekä niiden kriittisen arvioinnin taidot.