Helsingin medialukiolaiset taksvärkissä koulutuksen puolesta

Helsingin medialukiossa vietettiin 26.9. taksvärkkipäivää. Päivän tarkoituksena oli kerätä rahaa yhteistyössä Suomi-Nicaragua-seuran kanssa lukion yhteistyökoululle Nicaraguaan. Koulu sijaitsee Nueva Guinean kunnassa noin 30 kilometrin päässä kylästä viidakkoon päin.

Yhteistyökoulullamme San Luissa on 240 oppilasta ja vain 8 opettajaa. Koko taksvärkin avulla kerätty rahasumma lähetetään lyhentämättömänä Nicaraguaan. Osa tuotoista ohjataan Elba Maria -nimiselle 20-vuotiaalle yksinhuoltajaäidille. Elba Marian perheeseen kuuluvat hänen omat lapsensa, jotka ovat 5- ja 7-vuotiaita, sekä Elba Marian halvaantunut isä. Koulunkäynnin hän joutui lopettamaan kesken lasten synnyttyä, ja siksi hän tienaa elantonsa perheelle myymällä virvokkeita kadulla ja pesemällä naapureiden pyykkiä. Taksvärkkitulojen avulla Elba Maria pystyy jatkamaan yläasteopintojaan yksityisessä koulussa ja hankkimaan kunnolliset opiskeluvälineet sekä itselleen että myös lapsilleen.

Tavoitteena olisi, että keräyksen jälkeenkin pystymme seuraamaan kohteen kehitystä ja sitä, miten rahat käytetään.

Jokainen opiskelija pääsi osallistumaan taksvärkkiin tekemällä koulun ulkopuolista työtä ja tuomalla tuoton, 15 euroa, keräykseen. Miten rahoja sitten kerättiin?

-Itse olin kotona siivoamassa, kuten monet muutkin, kertoo ensimmäisen vuosikurssin opiskelija Kristi Langmets taksvärkkipäivästään.

- Mielestäni taksvärkin idea on hyvä, sillä kaikilla pitäisi olla oikeus kunnon opintoihin ja elämään. Varsinkin jos pystyy seuraamaan, mihin rahat oikeasti menee, niin sehän on todella hyvä asia, Kristi toteaa. 

Heidi Kuusenperä ja Kristi Langemets

Kirjoittajat ovat Helsingin medialukion opiskelijoita.

Helsingin medialukio

Helsingin medialukiossa toimii medialinja (60 aloituspaikkaa) ja yleislinja (200 aloituspaikkaa). Opetuksessa korostuvat yhteiskunnassa selviytymisen ja oman elämän hallinnan kannalta välttämättömät valmiudet. Tavoitteena on kehittää opiskelijoiden ajattelua, ongelmanratkaisutaitoja ja yhteistyövalmiuksia.
Oppimisen kannalta keskeisiä ovat tiedonhankinnan, viestinnän ja tietotekniikan taidot sekä niiden kriittisen arvioinnin taidot.