Lastentarha- ja päiväkoti muistoja kerätään

Ebeneser-säätiö ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura käynnistävät tammikuussa 2012 suomalaisten päiväkoti- ja lastentarha muistojen keruun. Hankkeessa kerätään hoitomuistojen lisäksi myös muistoja työskentelystä lastenhoidon alalta. Tavoitteena on saada kirjoitettuja muistoja niin päiväkodeista, lastenseimistä, kuin lastentarhoistakin. Keruu juhlistaa suomalaisen lastentarhatyön 125-vuotisjuhlavuotta, jota vietetään vuonna 2013.

Kirjoituksissa voi muistella muun muassa millaista toimintaa lastentarhoissa oli. Leikeistä ja juhlista, sekä lastentarha- ja päiväkotimielijöistä toivotaan muisteloita.  Lisäksi kiinnostavaa historiatieto ovat lasten keskinäiset sekä lasten ja aikuisten väliset suhteet. Valokuvia, piirustuksia, laulu- ja leikkiohjeita otetaan myös talteen. Aineisto tulee Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkiston ja Lastentarhamuseon arkiston käyttöön.

Kaikki vähintään yhden liuskan pituiset kirjoitukset osallistuvat viiden 200 euron rahapalkinnon ja kirjapalkinnon arvontaan. Tekstit tulee lähettää 31.5. 2012 mennessä, sähköpostitse osoitteeseen keruu@finlit.fi tai postitse Suomalaisen kirjallisuuden seura, kansanrunousarkisto, PL 259, 00171 Helsinki. Aihekenttään tai kuoreen merkintä ”lastentarhamuistot”.

Lisätietoja  saa  SKS:n kansanrunousarkisto, p. 0201 131 240, keruu@finlit.fi.
Kansanrunousarkiston yleiset keruuohjeet: http://www.finlit.fi/kra/keruuohjeet.htm.

Kallion kulttuuriverkosto

Kallion Kulttuuriverkosto ry (KKV) on kaupunkikulttuuriyhdistys, joka tukee Kallion alueella vaikuttavien toimijoiden verkostoitumista ja samalla edistää ja kehittää monipuolista kaupunkikulttuuria. KKV pyrkii toimimaan luovalla ja raikkaalla tavalla ja  tuomaan esiin uusia näkökulmia. Kulttuuriverkoston tavoite on myös saada konkreettisia tuloksia aikaan sosiaalisesti ja henkisesti rikkaamman asuinympäristön puolesta.

KKV:n näkyvintä toimintaa ovat kaupunkifestivaalien ”Kallio Kukkii” ja ”Kallio Kipinöi” organisointi. Lisäksi Kulttuuriverkostolla on yhteistyöhanke ”Kallion Kävelyfestivaali”  Kohtaamispaikka Myötämäen kanssa.  Kävelyfestivaali on tapahtuma, jossa toteutetaan teemallisia ja opastettuja kävelykierroksia Kalliossa ja sen lähialueella kerran kuukaudessa. Kallion Kulttuuriverkosto on palkittu vuonna 2009 Radio Helsingin ja HS:n Nyt-liitteen Unelmien Helsinki-palkinnolla: ”KKV on tehnyt Helsingin paremmaksi paikaksi asua ja elää.”

www.kallionkulttuuriverkosto.fi