Mobiiliapu

Mobiiliapu-hankkeessa on kehitetty haittoja vähentävään työhön uusia työmuotoja

Mobiiliapu-rasiaan voi laittaa käytetyt ruiskut.

Reko Elovainio

Ruiskuhuumeita käyttäville ihmisille on jaettu tietoa ja ohjausta sekä annettu apua ja vaihdettu uusia käyttövälineitä terveysneuvontapisteissä melkein 20 vuotta. Ruiskuhuumeita käyttävien asiakkaiden keskuudessa tehtävä haittoja vähentävä työ on tuottanut Suomessa hyviä tuloksia. Tartuntataudit ovat vähentyneet ja asiakkaiden erilaiset komplikaatiot ja infektiot ovat vähentyneet. Asiakkaat ovat saaneet ammattimaista ja oikein kohdennettua sosiaali- ja terveysneuvontaa. Terveysneuvontatyö on kehittynyt vuosien varrella ja tuottanut paljon uusia toimintatapoja paitsi ammattilaisten myös kokemusasiantuntijoiden ja vertaisten käyttöön. Haittoja vähentävä työ vähentää inhimillistä kärsimystä ja vaikuttaa suotuisasti kansanterveyteen ja -talouteen.

EHYT ry on yhteistyökumppaneidensa kanssa ollut mukana kehittämässä uusia työmuotoja ja -välineitä. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toiminta ulottuu nimestään huolimatta myös haittoja vähentävän työn puolelle. Haittoja vähentävän työn tarkoituksena on ehkäistä huumeiden käytöstä johtuvia haittoja. Selkeimmin haittoja vähentävää työtä tehdään terveysneuvontapisteissä, joissa huumeiden käyttäjät saavat sosiaali- ja terveyspalveluita ja esimerkiksi ruiskujen ja neulojen vaihtoa.

Mobiiliapu-hanke (2009−2013) on tehnyt haittoja vähentävää työtä Mobiilivinkki®-palvelunsa kautta. Mobiilivinkistä® asiakkaat, omaiset ja ammattilaiset ovat voineet hakea tietoa mm. huumaus- ja lääkeaineista, turvallisemmasta pistämisestä, seksuaaliterveydestä ja erilaisista komplikaatioista, joita voi seurata aineiden käytöstä. Mobiilivinkki® toimii tekstiviestipalveluna (numero 18182), Mobiiliapu-sovellusversiona sekä mobiiliapu.fi -sivujen kautta. Mobiilivinkin® avulla on haluttu tuoda matalankynnyksen tietopalvelut käyttäjien ulottuville. Aineiden käyttämiseen liittyvän tiedon jakaminen, samoin kuin uusien käyttövälineidenkin jakaminen, on haittoja vähentävän työn peruslähtökohtia.

Hankkeessa haluttiin vastata myös käytettyjen ruiskujen ja neulojen synnyttämään ongelmaan. Hankkeessa työstettiin Mobiiliapu-rasia, joka sisälsi hygieniatarvikkeita. Tyhjänä rasiaa voi käyttää ruiskujen ja neulojen säilytyspaikkana ennen kuin ne toimitetaan hävitettäviksi esim. terveysneuvontapisteisiin. Rasioita jaettiin terveysneuvontapisteiden asiakkaille noin 1500 kpl.

Mobiiliapu-hankkeen ja yhteistyökumppaneiden välisessä keskustelussa nousi usein esille suomalaisen pistosvideon puuttuminen. Haittoja vähentävään työhön liittyy keskeisesti omien, puhtaiden ja kertakäyttöisten käyttövälineiden oikeanlainen käyttö. Pistämisessä on otettava huomioon mm. pistäjän ja käyttövälineiden hygienia, oikeanlainen pistäminen ja käyttövälineiden hävittäminen.

Suomen Lumme ry, A-klinikkasäätiö ja EHYT ry:n Mobiiliapu-hanke tuottivat yhteistyössä videon turvallisemmasta pistämisestä keväällä 2013. Pääsuunnittelijoina pistosvideon tuottamisessa olivat käyttäjät itse. Videoon kerättiin tietoa niistä pistämiseen liittyvistä asioista, joihin asiakkaat yleensä ”kompastuvat” pistäessä. Videossa mainitaan myös vaihtoehtoisia käyttötapoja.

Mobiiliavussa on kehitetty ja suunniteltu erilaisia palveluita niin ehkäisevään kuin haittoja vähentäväänkin päihdetyöhön. Hankkeen päättyessä niin Mobiilivinkki® kuin pistosvideokin ovat tuotteita, jotka tietenkin jäävät haittoja vähentävän työn käyttöön.

Haittoja vähentävä työ vaatii yhteistyötä asiakkaiden ja kokemusasiantuntijoiden kanssa sekä erilaista, innovatiivista suhtautumista päihdetyöhön. Mobiiliapu-hankkeen loppuseminaarissa 24.10. pohditaan muun muassa teknologian hyödyntämistä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Maksuttomaan seminaariin ilmoittautumiset: https://my.surveypal.com/semma   

Video:  http://youtu.be/JkgXd3dS7NQ

Mobiiliapu

Aikaisempia kirjoituksia

Mobiiliapu

EHYT ry:n toteuttamassa ja Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamassa, valtakunnallisessa Mobiiliapu-hankkeessa kehitetään mobiilisti toimivaa palvelua vaativissa elämäntilanteissa oleville.

Hankkeen tuottama palvelu on helposti käytettävä ja vuorovaikutteinen. Sen avulla käyttäjä saa tietoa ja tukea ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä.

Palvelua voi käyttää tekstiviestinä, internetin kautta ja älypuhelinsovelluksena. Maksuton Mobiilivinkki® tekstiviestipalvelu toimii numerossa 18182. Palvelussa on hakusanoja huumaus- ja lääkeaineista, taudeista ja sairauksista, pistämisestä ja käyttämisestä, seksuaaliterveydestä, lastensuojelusta sekä sosiaali- ja terveystoimijoiden yhteystietoja.

Sovellus sisältää tällä hetkellä hakusanapalvelun ja kartallisen paikkapalvelun. Hankkeessa kehitettävää tietojärjestelmää voi hyödyntää sosiaali- ja terveysalan järjestöissä. Hakusanapalvelun lisäksi matkapuhelimen ja internetin välityksellä toimivia palveluita ovat vertaistukipalvelu, uutispalvelu, ryhmäviestipalvelu, kysy-vastaa-palvelu ja tekstiviestikysely.

Hankkeen kumppanit ovat A-klinikkasäätiö, Helsingin Diakonissalaitos, HIV-tukikeskus, Pro-tukipiste ja Rikosuhripäivystys.

Lue lisää: www.mobiiliapu.fi

www.facebook.com/mobiiliapu"

 

 

 

Uusimmat mielipiteet