Asukastila Myllypuron uuteen ostariin

Paviljonki sijoittuu liki kuvan keskelle sinisestä kontista vasemmalle.

Markku Hämäläinen

Myllypurolaisilla järjestöillä ja asukkailla on vielä vajaa vuosi odottelua ennenkuin asukastila valmistuu.

Uusi asukastila tulee uuden ostarin sisäpihalle niin sanottuun Paviljonkiin. Paviljonkiin sijoittuu Myllypuron nykyinen lehtisali (noin 150 neliömetriä) ja uusi asukastila (noin 280 neliömetriä) sekä kahvila.

Myllypuro-Seura ottaa vastuuyhdistyksen roolin asukastilasta ja laatii Itäisen sosiaaliaseman kanssa keskinäisen yhteistyösopimuksen. Käyttöä ohjaamaan perustetaan 5 - 6 hengen suuruinen käyttäjäneuvosto. Käytölle laaditaan pelisäännöt. Yhdistysten ja käyttäjien tulee ottaa käytöstä suuri omakohtainen vastuu.

Myllypuron alueryhmän kokouksessa keskusteltiin 13.10.2010 asukastoiminnasta. Tilojen monipuolista käyttöä ja merkitystä asukkaiden hyvinvoinnille selvitteli tutkija Inkeri Rehtilä. Tässä hänen tutkielmansa asiasta Inhimillinen-toiminta-asukkaiden-tiloissa.pdf.

Asukastilasta kertoi yhdyskuntatyöntekijä Kirsti Jussila. Tässä hänen esityksensä Asukastiloista_alueryhma_13102010.doc

Lehtisalista puhui Itäkeskuksen kirjaston johtaja Kurt Hirn. Tässä hänen esityksensä Myllypuron_paviljonki_13102010.ppt.

Asukastilan suunnittelu on käynnistynyt. Kuulumisia kerrotaan täällä kumppanuussivuilla jatkossakin.

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet