Tuleeko Suomeen punajytky? Tuore kysely paljastaa, ketkä äänestävät varmimmin eduskuntavaaleissa 2019

Iäkkäät ja hyvätuloiset äänestävät kaikkein varmimmin kevään 2019 eduskuntavaaleissa Uudellamaalla, kertoo tuore eduskuntavaalitutkimus.

Etelä-Suomen Median tilaamaan ja Tietoykkösen toteuttamaan tutkimukseen vastasi tuhat 18 vuotta täyttänyttä Uudenmaan vaalipiirin asukasta marraskuussa.

Vastaajista vähän yli puolet eli 54 prosenttia pitää äänestämistään huhtikuun eduskuntavaaleissa täysin varmana. Noin joka kolmas eli 30 prosenttia pitää äänestämistään melko varmana.

Useampi kuin joka kymmenes vastaaja jättää melko todennäköisesti äänestämättä.

Kuusi prosenttia vastaajista kertoo, ettei aio äänestää vaaleissa ja yhtä moni pitää äänestämistään melko epätodennäköisenä.

Äänestäminen ei oikein hirveän paljon kiinnosta.

Mitä vanhempi vastaaja, sitä varmempaa äänestäminen on.

70 vuotta täyttäneistä vastaajista kolme neljästä pitää äänestämistään täysin varmana, kun 18–29-vuotiaista täysin varmoja on 40 prosenttia ja 30–59-vuotiaistakin vain noin puolet.

Eläkeläiset, yrittäjät ja johtavassa asemassa työskentelevät ovat varmimpia äänestämisestään. Opiskelijoista joka toinen äänestää varmasti, työväestöstä 41 prosenttia.

Äänestysvarmuus nousee paitsi iän myös tulotason kasvaessa.

Kaikkein todennäköisintä äänestäminen on suurimmassa tuloluokassa (talouden vuositulot yli 80 000 euroa), johon kuuluvista vastaajista 66 prosenttia kertoo äänestävänsä täysin varmasti.

Pienimmässä tuloluokassa (talouden vuositulot 20 000 euroa tai vähemmän) yhtä varmoja on vain 43 prosenttia.

Iän ja tulotason vaikutus äänestysvarmuuteen on todettu useissa suomalaisissa tutkimuksissa, tutkimuspäällikkö Juha Määttänen Tietoykkösestä kertoo.

– Vaikutus on melkein lineaarista. Tosin erot ovat aika pieniä, Määttänen sanoo.

Vasemmiston kannattajat ovat varmimpia, vihreiden epävarmimpia."

Vasemmistoliiton, kokoomuksen ja RKP:n kannattajat ovat varmimpia äänestämisestään kevään eduskuntavaaleissa. Epävarmimpia ovat vihreiden kannattajat.

– Tämä on tyypillistä vihreiden äänestäjien käyttäytymistä. Nuorten äänestäminen on ylipäätään epävarmempaa, ja vihreillä on paljon nuoria kannattajia, tutkimuspäällikkö Määttänen selventää.

– Toisaalta Vasemmistoliiton kannattajakunta on myös nuorentunut, Määttänen huomauttaa.

Merkittävimmät syyt äänestämättä jättämiselle koskevat politiikan kiinnostavuutta ja luotettavuutta.

– Valtaosassa vastauksia kyse on siitä, että äänestäminen ei oikein hirveän paljon kiinnosta, tutkimuspäällikkö Juha Määttänen sanoo.

Pääkaupunkiseudulla ja kehyskunnissa äänestäminen on hieman muuta Uuttamaata epävarmempaa.

Tästä on kyse

Tietoykkönen Oy teki eduskuntavaalitutkimuksen Uudenmaan vaalipiirissä Etelä-Suomen Media Oy:n toimeksiannosta.

Tutkimuksessa kysyttiin, miten varmana vastaaja pitää äänestämistään kevään 2019 eduskuntavaaleissa.

Haastatteluja tehtiin tuhat (1 000) web-kyselyllä Bilendi Oy:n kuluttajapaneelissa 13.11.–18.11.2018.

Otantamenetelmänä käytettiin kiintiöityä satunnaisotantaa.

Tutkimuksessa haastateltiin 18 vuotta täyttäneitä Uudenmaan vaalipiirin asukkaita.

Tutkimuksen virhemarginaali on ±3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Tutkimukseen vastanneista 51 prosenttia on naisia ja 49 prosenttia miehiä.

Vastaajista 31 prosenttia kuuluu työväestöön.

25 prosenttia on eläkeläisiä ja 24 prosenttia toimi- tai virkahenkilöitä.

Vastaajista 51 prosenttia asuu pääkaupunkiseudulla (ei Helsingissä), 31 prosenttia kehyskunnissa ja 18 prosenttia muualla Uudellamaalla.

Tietoykkönen on osa Keskisuomalainen-konsernia. Etelä-Suomen Media Oy on myös osa Keskisuomalainen-konsernia. Tämä lehti on Sosa Etelä-Suomen Mediaa.

Lue lisää aiheesta

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut