Peruskoululaisista jo joka viides saa tehostettua tai erityistä tukea – OAJ: Uudesta mallista tullut säästöautomaatti

KOULU Yhä useampi peruskoululainen sai tehostettua tai erityistä tukea. Tehostettua tukea saaneiden oppilaiden osuus oli suurin Etelä-Karjalassa ja Pohjois-Karjalassa ja pienin Kainuussa.

Tilastokeskus kertoi maanantaina julkistetussa koulutilastossaan, että peruskoulun oppilaista 17,5 prosenttia sai tehostettua tai erityistä tukea viime syksynä. Tehostettua tukea sai 54 300 eli 9,7 prosenttia peruskoulun oppilaista ja erityistä tukea 43 100 eli 7,7 prosenttia peruskoulun oppilaista. Tehostetun tuen oppilaiden osuus kasvoi edellisvuodesta 0,8 prosenttiyksikköä ja erityisen tuen oppilaiden osuus 0,3 prosenttiyksikköä.

Tehostetun tuen oppilaista poikia oli 64 prosenttia ja tyttöjä 36 prosenttia. Erityistä tukea saaneista poikia oli 71 ja tyttöjä 29 prosenttia.

Se, että poikia on tuen saajissa enemmän, on opetushallituksen mukaan yleinen ilmiö. Opetushallitus kertoi toukokuussa tilanteen olevansamansuuntainen muissakin Euroopan maissa. Sen tiedot perustuivat vuoden 2016 tilastoihin.

Oppimiseen ja koulunkäyntiin on tarjolla yleistä, tehostettua ja erityistä tukea.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n erityisasiantuntija Päivi Lyhykäinen huomautti maanantaina järjestön verkkosivuillaan julkaisemassa uutisessa, että vaikka tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden määrä on kasvanut, osa-aikaisen erityisopetuksen osuus on laskenut. Tämä tarkoittaisi sitä, että tukea on annettu aiempaa vähemmän.

Lyhykäisen mukaan kolmiportaiseen tukeen siirryttiin taannoin siksi, että oppilaat saisivat tarvitsemansa oppimisen tuen välittömästi.

– Näin ei kuitenkaan ole käynyt, ja monin paikoin uusi malli on osoittautunut säästöautomaatiksi, hän harmitteli uutisessa.

Tehostettua tai erityistä tukea saavien peruskoululaisten osuus vaihtelee maakuntien välillä. Manner-Suomen maakunnista suurin tehostetun ja erityisen tuen saajien yhteenlaskettu osuus löytyi Kymenlaaksosta, jossa tehostettua tai erityistä tukea sai 23 prosenttia oppilaista. Pienimmät tuen saajien yhteenlasketut osuudet olivat Lapissa, Kainuussa ja Pohjois- ja Etelä-Pohjanmaalla, kaikissa alle 15 prosenttia.

OAJ:n Lyhykäinen muistutti, että tilanne vaihtelee myös kunnittain.

– Vaikka tuen tarve on lisääntynyt, suuri osa oppilaista ei saa tarpeidensa mukaista tukea.

Erityistä tukea saaneista oppilaista 9,5 prosenttia opetettiin erityiskoulussa syksyllä 2017. Tällaisten oppilaiden osuus on pienentynyt vuosittain.

Lue lisää aiheesta

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut