Äänestys ratkaisi: Samaa sukupuolta olevia vihkinyt pappi sai vakavan moitteen

Samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon vihkinyt pastori Kai Sadinmaa on saanut Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta vakavan moitteen.

Keskiviikkona kokoontuneen tuomiokapitulin mukaan Sadinmaa toimi vastoin pappisviran velvollisuuksia ja pappislupausta. Tuomiokapituli antoi Sadinmaalle vakavan moitteen ja kehotti häntä pysymään pappislupauksessaan.

Päätöksestä äänestettiin (5–2) ja kaksi jäsentä jätti siitä eriävän mielipiteen.

Eri mieltä olevat jäsenet katsoivat, että Sadinmaa on joutunut toimimaan oikeudellisesti epäselvässä ja kiistanalaisessa tilanteessa ja tehnyt asiassa ratkaisun, jossa hän on soveltanut voimassa olevan lainsäädännön määräyksiä painottaen kirkon jäsenten yhdenvertaista kohtelua.

– Omassa hiippakunnassamme enemmistö papeista toivoo mahdollisuutta vihkiä tai siunata samaa sukupuolta olevien avioliitto. Olen myös itse tehnyt työtä tämän muutoksen puolesta.

– Kirkkolaki ei kuitenkaan tällä hetkellä taivu tähän. Yhdessä sovittujen pelisääntöjen ohittaminen johti tähän päätökseen, kommentoi tuomiokapitulin istunnon puheenjohtaja, piispa Irja Askola

Askolan mukaan Sadinmaan saama moite kuvaa kirkon jakautumista tasa-arvoisen avioliittolain seuraamuksista.

Helsingin Kallion seurakunnassa työskennellyt Sadinmaa on ensimmäinen pappi Suomessa, josta tehtiin kantelu tuomiokapituliin samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä. Tämän takia tapausta voidaan pitää ennakkopäätöksenä.

Sadinmaa toimitti vihkimiset tasa-arvoisen avioliittolain tultua voimaan maaliskuun alussa sekä heinäkuussa.

Kirkollinen vihkiminen kuuluu perustuslain uskonnonvapaussäädöksen ja perustuslain takaaman kirkon autonomian piiriin. Avioliittolain muutoksella ei puututtu kirkollista vihkimistä koskeviin säännöksiin, vaan kirkollisen vihkimisen ehdot ja muodot määrää se uskonnollinen yhdyskunta, jossa vihkiminen toimitetaan.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon käytännön mukaan papit eivat saa vihkiä samaa sukupuolta olevia pariskuntia.