Jo joka kuudes peruskoululainen saa voimakasta tukea oppimiseensa – suurin osa poikia

Joka kuudes peruskoululainen sai tehostettua tai erityistä tukea viime syksynä, ilmenee Tilastokeskuksen koulutustilastoista.

Tehostettua tukea sai 49 400 peruskoululaista eli 9 prosenttia peruskoulun oppilaista. Erityistä tukea puolestaan sai 41 000 oppilasta eli 7,5 prosenttia peruskoulun oppilaista. Tehostetun tuen oppilasmäärä kasvoi edellisvuodesta 0,6 prosenttiyksikköä ja erityisen tuen 0,2 prosenttiyksikköä.

Tukea saaneistavaltaosa oli poikia. Tehostetun tuen oppilaista poikia oli 65 prosenttia ja tyttöjä 35 prosenttia.

Erityistä tukea saaneista poikia oli puolestaan 70 ja tyttöjä 30 prosenttia.

Viime syksynä peruskoulun esi-, perus- ja lisäopetuksessa oli kaikkiaan 550 200 oppilasta, joista poikia 51 prosenttia ja tyttöjä 49 prosenttia. Tehostettua ja erityistä tukea saavien peruskoululaisten osuus kaikista peruskoululaisista on kasvanut viime vuosina.

Peruskouluissa annettava tuki jakautuu kolmeen tasoon. Niistä ensimmäinen on yleinen tuki, joka tarkoittaa yleensä muutoksia esimerkiksi työtavoissa tai oppimateriaaleissa.

Tuen tarpeen kasvaessa oppilaan tulee saada tehostettua tukea. Tehostettu tuki tarkoittaa oppimisen ja koulunkäynnin jatkuvampaa sekä voimakkaampaa tukemista.

Jos oppilaalle annettu tehostettukaan tuki ei riitä auttamaan oppilasta selviytymään koulutyöstä, oppilaalle tehdään erityisen tuen päätös. Erityinen tuki koostuu erityisopetuksesta ja muusta oppilaan tarvitsemasta, perusopetuslain mukaan annettavasta tuesta.

Lue lisää aiheesta

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut