Hanhien sotkuihin löytymässä viimein ratkaisu Helsingissä – "Jätöksiä kolme kertaa aiempaa vähemmän", video

YMPÄRISTÖ Hanhien haittoja pyritään rajaamaan aidoilla Arabianrannassa. Poikasia on jäänyt jumiin aitojen taakse.

Leena Hintsanen kertoo, että ihmisiltä saatu palaute on ollut pääosin positiivista. Valituksia on kuulunut kuitenkin esimerkiksi aitojen ulkonäöstä. Mika M. Niskanen

Mika M. Niskanen

Aikaisemmin tälläkin nurmikkopalstalla oli enemmän valkoposkihanhien jätöksiä.

Näin arvioi Toukolan rantapuistolla olevaa länttiä tutkimusavustaja Leena Hintsanen Helsingin yliopiston metsätieteiden laitokselta.

Nyt pieni palsta on aidattu ja tilanne parantunut. Jätöksiä on kolme kertaa viereistä, aitaamatonta vertailualuetta vähemmän.

–Määrä riippuu kuitenkin päivästä ja sattumasta, Hintsanen pohtii.

Kahdeksan aitaa pystytettiin Toukolan rantapuistoon toukokuun puolivälissä.

Tarkoituksena on kokeilla, kyetäänkö aitaamisella vähentämään valkoposkihanhien aiheuttamia haittoja eli jätöksiä Arabianrannan virkistysalueella.

Käytännössä tämä tapahtuu siten, että jätösten määrää aidatuilla alueilla ja aitaamattomilla verrokkialueilla vertaillaan keskenään.

Kokemusten mukaanaidat näyttävät toimivan. Keskimäärin jokaisella kahdeksalla aidatulla alueella on arviolta kolme kertaa vähemmän jätöksiä kuin vertailualueilla.

Hanhet ovat olleet alueen asukkaiden kiusana vuosia. Niiden jätösten on koettu vähentävän alueen virkistysarvoa.

Ajatuksena on pitää hanhet ja lentokyvyttömät poikaset lähellä vesialueita.

–Teho perustuu siihen, että vaaran uhatessa linnuilla ei ole suoraa yhteyttä vesistöön, Hintsanen sanoo.

Aidat ovat tilapäisiä ja ne poistetaan syksyllä. Hintsasen mukaan teho karisee kuitenkin jo ennen tätä, kun poikaset oppivat lentämään.

Aidatut palstat muodostavat yhteensä noin 240 metriä pitkän alueen. Välissä on isoja aukkoja, joista pääsee kulkemaan.

Kaupungilla ei ole vielä tarkkoja suunnitelmia jatkon suhteen, kertoo Rakennusviraston viestintäsuunnittelija Lauri Hänninen

–Jos aidat osoittautuvat toimiviksi Arabianrannassa, tulemme harkitsemaan, olisivatko jonkinlaiset aidat sopiva ratkaisu myös muihin paikkoihin, joissa hanhet ja muut kaupunkilaiset kilpailevat yhteisestä tilasta, Hänninen kertoo sähköpostitse.

–Mieluummin näin päin, että ensin kokeillaan ja sitten tehdään lopullinen ratkaisu, Helena Soimakallio kommentoi.

Soimakallio kehuu ratkaisua, mutta kertoo haittapuolena muutaman poikasen jääneen ajoittain jumiin aitojen taakse. Yksi poikanen on saanut hänen mukaan surmansa.

Teija Huurinainen pohtii, että koko alue pitäisi aidata, jotta hanhien aiheuttamia haittoja kyettäisiin rajaamaan kunnolla.

Riskinä on, että hanhet jäävät vesistön läheiselle hiekkatielle, sillä tietyille nurmikon osille ei enää pääse, Huurinainen pohtii.

–Kakan määrä on vakio, Huurinainen heittää.