Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Hernesaaren asemakaava kumottiin lainvastaisena – Helsinki suunnitteli 7600 uutta asukasta ja ajatteli koko autoliikenteen kulkevan yhden tien kautta

Hel­sin­gin hal­lin­to-oi­keus on kumonnut Her­ne­saa­ren ase­ma­kaa­van, kos­ka asias­sa esi­tet­ty­jen sel­vi­tys­ten pe­rus­teel­la lii­ken­teen toi­mi­vuu­des­ta ei ol­lut ta­kei­ta. Hallinto-oikeus julkaisi asiasta tiedotteen torstaina.

Helsingin kaupunginvaltuuston hyväksymässä Hernesaaren asemakaavassa ja asemakaavan muutoksessa on osoitettu rakentamista 7 600 asukkaalle ja 3 000 uudelle työpaikalle Hernesaaren alueelle. Lisäksi alueelle on osoitettu risteily- ja venesatamat sekä lumen vastaanottoalue.

Hallinto-oikeuteen saapuneissa kahdessa kaavaa koskevassa valituksessa oli kyse muun ohella kaavan aiheuttamista vaikutuksista kaava-alueen ja lähialueiden liikenteeseen ja sen toimivuuteen.

Hietalahdenallas kaventuisi jopa kanavaksi – suunnitelmille kitkerää palautetta: "Ei kerrota selkokielellä, että esitetään Stockmannin kokoista taloa rannalle"

Hallinto-oikeus totesi, että asemakaavalla osoitettu rakentaminen ja toiminnot johtavat Hernesaaren alueen asukasmäärän, työpaikkojen ja toimintojen määrän huomattavaan lisääntymiseen, mikä vääjäämättä johtaa myös alueen liikenteen määrän kasvamiseen.

Aluetta koskevassa osayleiskaavassa ei ole osoitettu rakentamisen määrää eikä liikenteen järjestämistä yksityiskohtaisesti, ja nämä seikat on tullut selvittää ja ratkaista asemakaavoituksella.

Koska kaikki Hernesaaren autoliikenne kulkee yhden tien ja vain muutaman risteyksen kautta, aiheutuu erityisesti vaatimuksia sen selvittämiselle, luoko nyt hyväksyttävä asemakaava maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetut edellytykset liikenteen järjestämiselle.

Bulevardin pikaratikka kerää ihmetteleviä kommentteja: "Yksi kauneimmista kaduista Helsingissä"

Asemakaavaa varten laaditun liikenneselvityksen perusskenaariossa kaava-alueen autonomistuksen määrä oli arvioitu vastaavaksi kuin kantakaupungissa keskimäärin ja kävellen kuljettavien matkojen osuus huomattavan suureksi. Skenaario perustui muun ohella siihen, että Länsilinkin rampit rakennetaan, ruuhkamaksut otetaan käyttöön ja pysäköintimaksua laajennetaan kantakaupungissa.

Hallinto-oikeus totesi, että kahta viimeksi mainittua edellytystä ei ollut ratkaistu eikä ollut voitukaan ratkaista asemakaavalla, vaan niiden toteuttaminen edellytti muun ohella erillisiä päätöksiä, joita ei ollut vielä tehty. Tämän vuoksi mainittujen toimenpiteiden aikataulusta ja toteuttamisesta ei ollut varmuutta. Myös Länsilinkin ramppien rakentamisen toteuttaminen ja aikataulu oli epävarmaa eikä valituksenalaisen asemakaavan toteuttamista ollut sidottu niiden rakentamiseen.

Muissa liikenneselvityksen skenaarioissa liikenteen välityskyky joko ylittyi tai ylittyi ajoittain, ja maksimitilannetta kuvaavassa skenaariossa asemakaavassa osoitetun rakentamisen vaikutukset autoliikenteen matka-aikoihin oli arvioitu kohtuuttomiksi.

Kaava-alueen ja sen lähiympäristön ajoneuvoliikenteen kehityskulun, selvitysten lähtöolettamiin liittyvien epävarmuustekijöiden sekä liikenneselvitysten puutteellisuuksien vuoksi ei voitu riittävästi varmistua siitä, että kaavaratkaisu täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetun vaatimuksen edellytysten luomisesta liikenteen järjestämiselle. Tämän vuoksi asemakaavan hyväksymistä koskeva päätös oli kumottava.

Bulevardille suunnitellaan pikaraitiotietä – "Pikaratikasta voisi Jätkäsaaressa ja Hernesaaressa olla suurta hyötyä"

Bilekeidas Hernesaaresta lähti – Nyt alueelle raijataan proomuilla jopa miljoona kuutiota kalliolouhetta

Kaivopuiston edustalle kaavaillaan näyttävää arkkitehtuuria – Hernesaaren Löylyä muistuttavat kuvat poistettiin netistä kiireellä

Lumenvastaanottopaikalle asennettiin verhopuomi kokeiluna – tarkoituksena estää roskien leviäminen mereen

Helsinkiin rakennetaan uusi lumenkippauslaituri – vaikka lumen kippaaminen mereen herättää kysymyksiä

Telakkakadun työmaa Hietalahdessa valmistuu etuajassa – katu aukeaa liikenteelle