Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Helsinkiin tulossa kaksi uutta luonnonsuojelualuetta – "Monimuotoinen myrkkypistiäislajisto" ja lähes pystysuora kallioseinämä

Helsingin kaupunki valmistelee luonnonsuojelualueen perustamista Vartiokylän Uussillanpuistoon ja Hallainvuorelle.

Alueet kuuluvat Helsingin luonnonsuojeluohjelman 2015−2024 kohteisiin.

Vartiokylän pohjoisosassa Itäväylän länsipuolella sijaitseva Uussillanpuisto koostuu kasvilajistoltaan rikkaista niityistä. Niiden ohella tavataan puoliavointa puustoista perinnebiotooppia sekä vähän kangasmetsää ja lehtoa.

Osa suojeltavaksi esitettävästä alueesta ulottuu myös geologisesti arvokkaaseen muinaisrantakivikkoon.

Uussillanpuistosta tunnetaan uhanalaisia ja silmälläpidettäviä tai muuten harvinaisia kasveja, kuten keltamatara, ketoneilikka ja keväthanhikki. Kaupungin tiedotteen mukaan alueen pölyttäjähyönteis-, erityisesti myrkkypistiäislajisto, on monimuotoinen ja lajien joukossa on harvinaisuuksia: pukinjuurimaamehiläinen, kultapiiskumaamehiläinen, niittykaskashukka ja etelänkoloampiainen.

Niittyjä hoidetaan kasvillisuutta niittämällä. Alueella valmiiksi oleva polkuverkosto pysyy pääosin käytössä eikä liikkumisrajoituksia esitetä.

Hallainvuori sijaitsee Viikin ja Myllypuron välisellä kallioselänteellä. Komea kallioalue kohoaa yli 50 metriä merenpinnan yläpuolelle, ja sen länsirinteet ovat lähes pystysuorat.

Alueella on erilaisia metsätyyppejä kallion lakien männiköistä rinteiden kangasmetsiin ja lehtoihin. Notkelmissa ja jyrkänteen alla on myös soita. Suojeluun valmistellun alueen pinta-ala on 42 hehtaaria.

Hallainvuoren suojelu varmistaa tärkeän viheryhteyden säilymisen Vanhankaupunginlahdelta Kivikkoon ja edelleen Vantaan kautta Uudenmaan pohjoisempiin metsiin.

Vaikka Hallainvuori on hyvin suosittu virkistysalue, siellä on säilynyt rauhaisia metsien sopukoita, joista eläimet ovat löytäneet turvapaikkoja.

Metsien kääpä- ja orvakkalajisto on rikasta Hallainvuorella. Alueelta on tavattu useita uhanalaisia ja silmälläpidettäviä lajeja, kuten vaarantunut kuusensitkokääpä. Lintulajistossa on monipuolisesti erilaisten metsätyyppien lintuja, joiden joukossa myös silmälläpidettäviä ja uhanalaisia lajeja, kuten hömö- ja töyhtötiainen.

Hallainvuorella on useita merkkejä geologisesta historiasta. Viime jääkauden vaiheista kertovat etenevän jään ja sulamisvesien koveraksi hioma korkea kallio, kaksi siirtolohkaretta, muinaisrantakivikko ja useat kokonaiset tai osittain muodostuneet hiidenkirnut.

Kallioselänteellä on myös ensimmäisen maailmansodan linnoitteita, jotka ovat muinaisjäännöksiä.

Virkistyskäyttöä varten Hallainvuoren alueelle merkitään polkuja, joita pitkin suositellaan liikkumaan maaston kulumisen ehkäisemiseksi. Pienialaisessa pähkinälehdossa kulkeminen kielletään.

Myös muinaisjäännöksen betonisilla rakenteilla kiipeily kielletään, koska vanha betoni voi murtua.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto käsittelee suojeluesityksiä 24. marraskuuta. Sen jälkeen asiaa käsittelee kaupunginhallitus.